jump to navigation

Cuyo Fire Rescue 03/24/2014

Posted by Cuyo Press in Photos.
add a comment

Cuyo Fire Rescue

Matamang Salamat 03/19/2014

Posted by Cuyo Press in Ena-ena.
add a comment

Kung isara kaw sa aga basa ang mga post digi sa CP, Matamang Salamat.

Talawan 03/10/2014

Posted by Cuyo Press in Video Clips.
add a comment

Cuyonon Medley 03/10/2014

Posted by Cuyo Press in Video Clips.
add a comment

Be the change… 03/10/2014

Posted by Cuyo Press in Uncategorized.
add a comment

Be the change you want to see…

Buhay buhay (Live Grouper) 01/04/2014

Posted by Cuyo Press in Video Clips.
add a comment

Live Strawberry Grouper from Cuyo Palawan Philippines. Buhay buhay ang akasanayan ang mga taga Cuyo ay ing dadakep andang bui ang isda ig in papabakal sa Manila sa mga first class Hotels and Restos, Akeng bati ang iba akakabot pa Hongkong.

Protected: SB Archive: 0831213-0103214 01/04/2014

Posted by Cuyo Press in Shout Box Archives.
Enter your password to view comments.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Maambeng nga 2014 01/03/2014

Posted by Cuyo Press in Ena-ena.
add a comment

Maambeng nga bagong dagon kanateng tanan, isarang pag asa agod mabuat tang tama ang mga maling nabuat ang ag lebas nga dagon. Isara remang 365 ka pages nga libro ang ateng kabui sa dagong 2014, write good memories, let us fill them with all the forgotten things from last year – the words we forgot to say, the love we forgot to show, and the charity we forgot to offer!

Maambeng ig Maabundang Bagong Dagon sa tanang Cuyonon sa bilog nga kalibutan!

Maturogtog ig Masaraotsaot kita 2013 10/30/2013

Posted by Cuyo Press in Photos.
3 comments

This slideshow requires JavaScript.

Para sa kaelaman ang tanan ang October 21-25, 2013 ag katinir i Seminar sa Cuyo nga ing tawag nga MATUROGTOG IG MASARAOTSAOT KITA 2013. A workshop seminar hoping to continue and inspire young generations to play Tipano, Banjo, Banduria, Guitar, Violin and also exposing them to our dances. Sponsored by Cuyo Municipal Culture and Arts Guild.

Peeps behind were, Rowena Perez Magbanua, Ramil Bagona Ceralbo, Estelle Marie Paras Manahan, Arvin Viray, Thea Mae Villon, Kenneth del Rosario, Jimavel Buenavista, Eggie Acosta, Melanie Bandoja Bautista, Mari Rose Sabando Quejano, Alfie Beguina, Israel Madarcos, Richard Chavez, Patricia del Rosario,  Joselito Balmonte, Pio Jutare.

Aga pangambay sanda nga mi magadason pang Seminar. Sino man ang aliag ag support just Contact Ramil Ceralbo or Rowena Perez Magbanua.

The team was Happy and Sad for the success of the Seminar. Happy tenged marake ang aga panawagan i Second Seminar. Sad tenged beken tanan can afford to bring their own instrument. Animan kung kamo aliag talaga masalbar ateng Kultura, this is your chance to help.

Again, just contact Ramil or Rowena, sa FB am sure makikita indo sanda ra.

Bunga ang Kaisbotan 10/06/2013

Posted by Cuyo Press in Lyrics.
add a comment

Asisintian ang Padayaw,

Ugali ren ang kapungaw,

Sa Banal nga Lugta,

Nga ing bunyagan i Luha,

Sa lapad ang sular,

Sagupit nga Dalan ing kudalan,

Ing taneman i ang Bunga ang kaisbutan,

Sa Luyo ang Kudal, mi Luha nga apaliped,

Ang makita ang Bunga ang Kaisbutan,

Kapongaw ig Kanugon ang akeng asisintian.

[obra ni banbanen]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: