Tag Archives: Berso

Berso

Marapit den ang pista kanaten, ma rekat-rekat kita ren i berso. Umpisan ko dasunan indo ah?

Mi lamgam akong aromasit
Kung mag lepad a tepeng sa langit
Ang Dios anang ing sasambit
Kolintas anang ing bibitbit

istra viva!!!

Ang pagbabalik ni Cedric


Watch his first appearance here. Makon tana sa anang unang  Berso, Duto sa’men sa manamoc, mi babae nga duro tambek, mag pangi lopok lopok, ing tarabangan ang udok.

Ang bilin y kampitan ang bat_g igutan, ang Bila__y tabunan, agod inde ag unutan. estra biba.

Si Cedric aga Berso


Selenga indo si Cedric lima ka dagon pa lamang kaelam den ag berso. Salamat ki Tayangaw, sanda ki dawndenised. ing takan ako y kadlaw. Tayangaw inde mo lamang y private anang preferences sa YouTube, otherwise inde dan makita digue sa ateng site.

Continue reading