Songs

 

4 thoughts on “Songs

  1. Dr Heracleo D Lagrada

    Ang katitinlo ang ateng mga kantang Cuyunon. Basipa ren da engued na inde ta malipatan. Ituro ta ateng mga kabatan. Matamang salamat sa indong coleccion. Dr Leo D Lagrada, isarang Cuyunon

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s