Category Archives: Photos

mga photos nga ara katabid sa Photos Page piro mi Anteng

Tambay sa Baybay

cuyo pier

Ma’ambeng ag edeng sa kilid ang babay maintras malinaw ig madalem ang dagat. Kakabel problima hehe.

Ang ladawan sa u’bong ay ang Pantalan ang Cuyo bel sa kilid ang babay kung sadin mi aga pang tosik 😀

Maturogtog ig Masaraotsaot kita 2013

This slideshow requires JavaScript.

Para sa kaelaman ang tanan ang October 21-25, 2013 ag katinir i Seminar sa Cuyo nga ing tawag nga MATUROGTOG IG MASARAOTSAOT KITA 2013. A workshop seminar hoping to continue and inspire young generations to play Tipano, Banjo, Banduria, Guitar, Violin and also exposing them to our dances. Sponsored by Cuyo Municipal Culture and Arts Guild.

Peeps behind were, Rowena Perez Magbanua, Ramil Bagona Ceralbo, Estelle Marie Paras Manahan, Arvin Viray, Thea Mae Villon, Kenneth del Rosario, Jimavel Buenavista, Eggie Acosta, Melanie Bandoja Bautista, Mari Rose Sabando Quejano, Alfie Beguina, Israel Madarcos, Richard Chavez, Patricia del Rosario,  Joselito Balmonte, Pio Jutare.

Aga pangambay sanda nga mi magadason pang Seminar. Sino man ang aliag ag support just Contact Ramil Ceralbo or Rowena Perez Magbanua.

The team was Happy and Sad for the success of the Seminar. Happy tenged marake ang aga panawagan i Second Seminar. Sad tenged beken tanan can afford to bring their own instrument. Animan kung kamo aliag talaga masalbar ateng Kultura, this is your chance to help.

Again, just contact Ramil or Rowena, sa FB am sure makikita indo sanda ra.