Category Archives: Jokes

Sari-saring pakadlao

This is your end

Mi Amerikano nga ag patopi sa Cuyo. Datong tapos den ang manig topi, makon tana sa kano, “Sir this is your end” hahaha dalagan ang kano ara kabayad sa anang ka’adlek.

Studyanteng Putagan

Maistra: Ay kaw Roger sigi lamang imong ka putag, ara kaw pag seled sa History. Abir samitan ko imong abilidad. “Sino ateng pambansang bayani?”

Roger: “Ma’am si Dr. Jose Rizal”

Maistra: “Aka tsamba ka lamang”

Roger: “Ma’am ikaw mi kilalang Sonia?”

Maistra: “Ara, sino re’man dan?”

Roger: “Aylam… anang kabit imong asawa. Maredan, sigi lamang imong katuro ara kaw pag putag”

Masinapeten ang mga Cuyonon

Kitang mga Cuyonon dorong ka masinapeten, aelaman den nganing imong ing dadara kaoy papakimanan ka pa kung dungkol haha.

Kung aga bakasyon ka sa Cuyo maski kakabot mo lamang papakimanan kang lagi kung inoro ka mabalik hehe.