Category Archives: Jokes

Sari-saring pakadlao

Gulay nga pampakadong Irong

Dapat kono mi gulay da nga pampakadong irong, poros den da lamang kono pamasanag mata 😀

Advertisements

Masinapeten ang mga Cuyonon

Kitang mga Cuyonon dorong ka masinapeten, aelaman den nganing imong ing dadara kaoy papakimanan ka pa kung dungkol haha.

Kung aga bakasyon ka sa Cuyo maski kakabot mo lamang papakimanan kang lagi kung inoro ka mabalik hehe.

Kagabi mi atabo ra

Nanay: huy pag adal matinlo ara matatabo sa imong kabuwi kung pirming imong laber imong ing isip

Daraga: Weh, ayamo kagabi mi atabo ra!? 🙂

Advertisements

Ang 7 ka Kamatodan

1. Beken tanan na makita mo kanimo
2. Di mo kaya ibilangen imong Buk
3. Beken tanan imong ipen ma’bot imong Dila
4. Ing samitan moy buaten ang #3.
5. Mali ang #3
6. Kadlaw ako sa imong ubra;
7. Share mo sa iba agud kabales kaw

Aelaman ko ing buat mo ang #3, makon ka pa ngani, “Abot da!” hahaha…

Advertisements

Guwapo asta Pustura

Beken tanang Guwapo asta Pustura aga FB, ang iba aga CP

Advertisements