Category Archives: Cuyonon Words

Cuyonon useful phrases

Here are the links to few Cuyonon phrases and prayers I come across and I thought of sharing.

http://www.omniglot.com/writing/cuyonon.htm

http://www.omniglot.com/language/phrases/cuyonon.htm

http://www.marysrosaries.com/Cuyonon_Western_prayers.html

Know any sites writing about Cuyonon or Cuyo Palawan? Let us know.

Advertisements

Sungon: Bisarang Cuyonon

SUNGON: Bisarang Cuyonon nga anang maliag i kon, lambingen mo 😉

Taguyonon

Pintal

Pasambleng

Pasambleng kung sa tagalog Pasaway. Midyo sa SMART asta GLOBE andang signal pirming apasambleng. Imorat kasaka banggilid. Aman?

Marake pang bisarang Cuyonon digi asta digi

Alaw-alaw

Alaw-alawi anay doto imong tangay, dato midio akainem saben kasampok sa padir. hae hae hae!

Sigon sa akeng pagkamaramad, dia maman sa tagalog ang ALALAYAN.

Moro sa indong panid?