Author Archives: Cuyo Press

I Love Cuyo

Ilovecuyo

I love Cuyo simply because it’s amazing. The place where I was born and raised.  Why do you love Cuyo?

Obra ni Banbanen

Advertisements

Bisarang Cuyonon: Tekagan

tekagan

Ayamo Tekagan ig anonong ispisial sa bisarang dia? Ara! ademdeman ko lamang ang tricycle sa Cuyo nga anang aran Tekagan.

P.S. Ara ako’ tuyo’ na makasakit i leba, aliag ako lamang ag palua kung anono akeng aliagan…. ang Tekagan 🙂

[obra ni Banbanen]

Tabang: Tagalog-Cuyonon Translation

Mga tangay sino kabay ang kaka translate diya sa ateng lingguahi nga amat-amat deng aga kepla?

Beken kaministiran nga pirpikto maski saka line lamang indong kaya…

Sa landas mo ako’y naglalakbay
Pag-asa kong ako’y magtatagumpay
Kaya Jesukristo tulungan mo ako
Upang mararating ang kaharian mo

Mag comment kamo lamang kung aliag kamo ag partisipar ig matamang salamat!