aka

Dato anay, ang mga malam mi anang mga aran-aran. Kung sa Inglis pa. a.k.a. – Also Known As. Ig pamatian ko doro’ kaambeng kung kada isara kanaten mi anang a.k.a. digi sa ateng site. Ayamo indi tay buwaten ay?

Para mas mi anteng ateng Shout Box ig indi kita ren ag parakilalan, sulatan indo lamang indong aran pati indong a.k.a. sa page nga dia, Ig maimo andan betangi indo ra maiteng Sense Of Humor.

Ambligan ta rang mag gamit ang aran ang mi aran. Paki double check da’ mayad ig siguradon ta nga ara kapariho indong a.k.a. – Kung nanaeya kaw ag pakilala imong matod nga aran, pag basa ren lamang i mag pataka ngirit. Mas makaeya moro’ na kung masokab ka’men.

Kung ag kamali kaw o mi kapariho imong alias, pindot lamang dige para kontaken si banbanen.

303 thoughts on “aka

 1. Banbanen

  Batang Cabigsing. Ag bael sa Tenga-Tenga’. Si mother earth taga Lungsod si erpat Batangas. Paborito ko ang kamoting kaoy nga ing sasawsaw sa tanggoli’. Asta Pandisal ing sasawsaw sa kapi’ tapos inemen ko ang ing sawsawan kung ara ren i pandisal. Asler sa Pitsaw, Tangsing, asta’ Mararo’. Akatorog sa adlao, a ladap sa Gabi. Ako lamang ang Banbanen nga ara i papangat.

  Kung si ADAN sanda si EVA naging Cuyonon lamang, ara kita andan i lebangan sa kasalanan tenged indi anda i kaenen ang Mansanas. Ang andang kakaenen…mga pakinasen ig iba pang manggad i’ ang Cuyo pariho’ ang kasoy, kopras ig marake pa, tenged sa Cuyo ara Mansanas.

  Like

  Reply
 2. Kutapdi

  Liwat y Amostaren nga taga Rizal, gurang y Tayangaw ig libayen kanda Tangay, Imag ig Langkawas. Sa Lucbuan ing bata, sa Bancal ag ka idad ara lamang y kulay mayad. Bata ang mapusturang si Nay Nieves Abid Garcia nga taga Cupang. Sa sobrang laot ag eseb akarabot sa buya ang beke’ oras. Durong ka liag ag panampok’ manok sa mi purantok. Madasig ag keras animan pudpod nga pirmi ang tsinilas. Akasalapo patagkes sa kakasoyan moro indi mabalayan.

  Animan digi sa Toronto Canada ing puasan …. ..Diony Abid Garcia

  Like

  Reply
 3. Gariten

  edward revillas ejis / bisucay, cuyo, palawan (apo y lang buday zumarraga-revillas)

  aka : eggward/gariten

  sa phase 1, navotas kami ren aga istar umpisa 1992.

  location: jebel ali, dubai, uae

  mayad nga adlaw sa tanan tanan….. banbanen pati kutapdi, mayad nga gabi jan.

  Like

  Reply
 4. Subingan

  Hazel Tolentino (aze t.) – Sa Tenga-Tenga ag istar dato anay, tay ameng balay ing pabakal den. Apo ni ma’am Buenvenida…digi ako ren sa manila dadi.

  Like

  Reply
 5. Alimusan

  Ronald Palma a.k.a alimusan taga Pawa, Cuyo,Pal. (lolo balmonte taga tukadan) (lola magbanua taga pawa) aking tatay taga ilo-ilo location: milan italy

  Like

  Reply
 6. Sikad sikad

  Christine Marie Samson Soto… a.k.a. “xtinesoto” & “sikad-sikad” taga Bancal Bridge, kamalay ni Tayong asta Ploning. Eldest granddaughter of Mr & Mrs. Merulo Soto

  Like

  Reply
 7. Dapaydapay

  Vinz Revillas Ejis taga Bisucay Cuyo Palawan ( zumarraga asta revillas)

  a.k.a: dapaydapay, bogtitinai ni gariten.

  Like

  Reply
 8. Bagasay

  Rosanna “nanette” Pediapco Trampe taga tenga-tenga marapit sa PSU. Ameng balay, sa Doan’s Marketing. Naga libot ako ang Kalibotan. Kung makita indo ako ngani sa Cathay Pacific magpakilala kamo lamang, ako ara i papangagat.

  Like

  Reply
 9. Tayong

  Julie Ann “shine” Gaurano… taga bancal bridge bata ni tay Mario asta nay Leonor hahahah ang indong kasimanua TAYONG. – he he he!

  Like

  Reply
 10. Alekek

  Rigel Paul Palayon aka Alekek taga Cabigsing Cuyo Palawan… Pero ako digue ren sa Cavite dadi…. Take Care 2 Everyone….

  Like

  Reply
 11. Pinao

  Andrew Miguel Ponce de leon De la Torre “pinao” apo no bulalo sa cuyo! ilog ni bulala sa cuyopress. ara ako balay sa cuyo, pero purong cuyonon! maski saden lng ako aga estar. matamang parinte!hehehe. mayad nga adlao kanindong tanan! kaluyang kamo ateng Gino! ing kuryan ako cuyonon ah!

  Like

  Reply
 12. Palaminko

  Ferdinand (Ferdie) Blanco. Liwat i Inte nga ingposlot i Nida. Manigpasil ang mampalang sa iskoilan ang Pawa ig pirming pandakep i taliba’la pambaog sa totoliao.

  Like

  Reply
 13. Tambalang

  Bong Justine Buenvenida

  Ilog ni subingan at gekgekan, anang apo ra ni ma’am Buenvenida…dating taga tenga-tenga. Tatay ko si Bunsawik.

  Like

  Reply
 14. bararawan

  Maidy Jardinero Ronquillo a.k.a. bararawan. Kumusta mga kasimanua? batang Manamoc, Digi ako dadi sa Caribbean sa Amanyara sister company ang Amanpulo.

  Mambeng gali digi.

  Like

  Reply
 15. Lokus

  EDGAR LUCERO RAFOLS (unionbaysa) a.k.a. lokus. kumusta kamomga casimanua ig mga tangay….taga Cabigsing. digi ako sa Jeddah, Saudi Arabia

  Like

  Reply
 16. Kirit kirit

  marie francesca buenvenida a.k.a kirit kirit bugtitinay ni tambalang akeng lola taga lungsod, ag lagted sa tenga-tenga ilog ni subingan asta ni gekgekan akeng lola si ma’am buenvenida.

  Like

  Reply
 17. Alibangbang

  Myla Fernandez Agustin, taga Amianan sa likod ang Central School. Bata ni Jong ig Ritz Fernandez, apo ey Dr. Gil Fernandez.

  Like

  Reply
 18. tayangaw

  Dante Nico Garcia… a.k.a. Tayangaw. Mi anteng. Ang bata sa Ospital. Kalibayenan y Tay Demo. Champion sa pirirengan sa Gonzalo Dangan. Aga patikeleb y Caltex nga puno sa anang barot bago maga impisa y parigos…

  Like

  Reply
 19. Baras

  Esobel O. Belen – a.k.a Baras. Ang akeng tatay si Macario taga Tenga-tenga, ang akeng nanay si Ester taga Balaguen. Ing bata aco sa Puerto Princesa City. Pero digue aco sa Manila dadi. Apo nina Vicente Torres Belen at Gloria Bacosa Belen, mga purong Cuyunon!

  Like

  Reply
 20. Si Ata

  Meryll Soriano a.k.a. Si Ata… maski abedes aga camuslo sa Emilod… Bagong Cuyunon. Ara magkontra para indi mapasaw.

  Like

  Reply
 21. Taringting

  Carol Caabay a.k.a tarinting… Bata ni Mr. & Mrs. Nelson Caabay ang PCAT. Dating taga Amianan(sa likod ang mansyon), dadi digue sa Ireland.

  KUMUSTA SA TANAN NGA KASIMANUA!!!

  Like

  Reply
 22. Kamarikutan

  Nicco Angelo P dela torre,a.k.a. KAMARIKUTAN, Dia ang akeng paboritong word sa cuyonon,asta paboritong lugar, samuro mga tangay sa kamarikutan matamang ma bubwat digue, kamo ren lamang ang bala kung matinlo o marimo indong bubuwaten digue sa kamarikutan, basta ako paborito ko dia! More Power to all of us. esp.to those who organized this web. Thanks!!!

  Like

  Reply
 23. Tamalarong

  Mr. Arong a.k.a Tamalarong, ag bael sa Cebu, ag tambay sa Concepcion, ag obra sa Amanpulo, dadi ang akeng tagipuson sa Maringian, Cuyo Palawan. Kumusta mga tangay! Ara kita tangway?

  Like

  Reply
 24. Batunan

  Rey Jara a.k.a. Batunan taga Bancal, kamalay ni tay Arsing, sa ing atubangan ang Miller School…padimdim kanindo mga tangay ang batunan masabor y simsiman…

  Like

  Reply
 25. Ploning

  Tin Guillen a.k.a. Ploning, Dian lamang sa ing atubangan ang Groto ang SJA. Nong Mandz and company, salamat kanindo…matud nga dia ateng begkes nga mga Cuyunon. Aten dia..ambligan ta mayad.

  Si Banbanen asta si Tirik akeng kakarawat sa Chinese Garter, urupotan asta pusil-pusilan ang mairintek kami pa.

  Like

  Reply
 26. Panipasen

  Mayad na adlao kanindong tanan digue sa cuyopress.Durong kaambeng aqueng leba ag seled sa site nga dia ang mga cuyonon. Dia endong kebes nga bugtitinae taga Bancal pariente ni Boy Reinoso eg ilog ni batunan eg kamalay.Jun Gante lamang ara ren iba.

  Like

  Reply
 27. Atubangan

  Bong C. Amurao dia a.k.a. atubangan maambeng nga pag ereg sa ateng site nga diang Cuyonon

  Viva!!! Sa tanang mga Cuyonon…

  Like

  Reply
 28. Lato

  Job Rodriguez Lucero, Ing bata ig ag bael sa Cabigsing, Cuyo Palawan ag lagted sa Lagaoriao ig dige ren aga pangabui sa Perth Western Australia..Adik den sa site nga dia…ha ha ha..istra viva sa mga Cuyonon…ambleg lagi

  Like

  Reply
 29. Kulapo

  Lolit abin a.k.a Kulapo nga naga representar ang silensyong sityo kalampisao.Ang kulapo ilamunon nga aga lutaw sa dagat. Adason lamang kung sadin y daraen ang sileg, pero matinlong iritlogan ang flying fish,tarig-tarig kung tawagen.

  Like

  Reply
 30. Ayagan

  ako c BOBBY ABIAN, tubong manamoc dating ag obra sa amanpulo dadi dige ren sa carribean;agapamalaybalay sa syudad ang puerto. a.k.a Ayagan kanindong tanan mga bugtitinay!

  Like

  Reply
 31. Kasoy

  haydee abid-sijera : ing bata ig agbael sa lucbuan. ameng balay sa ing atubangan ang lucbuan elementary school. doro rapit sa plaza, animan doto ako pirmi akarawat. ing panamken sa kasoy ig maderep da ag pamutay kasoy ang maite ako pa.

  Like

  Reply
 32. Bantul

  Oscar Reinoso, dengueg y ang lungsod , manong ni tagaikoy..a.k.a. “bantul”…. agalibot libot ako y ang Palawan.

  Like

  Reply
 33. Lu'day

  Haller!!!! mga mapupustura ig mga guapong taga cuyo!!!! hope to hear you umpisa dadi….ag alin ig tagbanwa y ang cabigsing …. CHATTy Fabiantes a.k.a Lu’day

  Like

  Reply
 34. Busalog

  Rose Pimentel a.k.a. Busalog isda nga madanleg. Kung guemen mo aga bagret. Kung kaenen mo pati ikaw kaka bagret da sa sobrang ka sabor.

  Like

  Reply
 35. Wakwak

  Memia Parangue Gonoz a.k.a..”Wakwak”….sa baras nabebel, ing tetegbek dayon y kutkutun ang siksik……Pag ing prito ang kamot…

  Like

  Reply
 36. kuday

  Ako si Noriam Gabo-Orlido ( dati) ako sa DYPR ( ABS-CBN Palawan)- DWRM. Palawan Sun News , Palawan Times News.

  ing bata ako sa Brooke’s Point, ag bael sa Pto. pero akeng tatay tubong Pawa- San Carlos, ag bael sa Danawan, animan dagon2x pag bakasyon ngani, aga uli kami sa cuyo tag 2-3 ka bulan..akeng nanay Malaysian.. kaelam den da ag cuyunon.

  ing tenten nga mag lemeg y cuyunon. ( obligatory) ing pasalapo kami y pantek, tilad kasoy (karaygad pa ngani pati paso akeng kulit) sageb y tubig ( msakit sa abaga!) guibo pag may pantek. labi pa sa tanan. . maderep ag pamutay kasoy, ( pati kasoy ang kamalay ing gapil, muro ara y kudal) agatabid kami sa pakinas, panulo sa ameng uncle sa Danawan, Lucbuan, pamutay tirik ( natayong pa ngani) paneled y penet..

  paborito ko y kaenen ang KUDAY na mi gata…

  hahahhaha.. ako ang apo y Lolo Semion Gabo ( mayseg sa Danawan)

  Like

  Reply
 37. PALE'

  Mary Joy Aborot Aniar a.k.a. PALE’ dati ag trabaho apat ka dagon sa PPCATV-CRV Channel 6 sa Puerto. Ing bata sa Puerto, disiplinado! Akeng Tatay si Carlos Rodriguez Aniar,nanay RIP ren si Rosalinda Gabo Aborot akeng pusturang lola si Lucila Gabo ing asaway lolo Nicolas Aborot nga taga Pawa medyo alipatan ko run. Pero si Tatay agalin sa San Carlos Cuyo. Kung akikilala indo akeng uncle Tirso Aborot popular sa Bangkal Cuyo muro mi balon sanda ang tamang aga sageb! Akeng Auntie dyan Nonita Sayang Municipal Assesor sa Danawan Magsaysay. Dadi digui ako sa Dubai, UAE a painit, akarawat maintras aga pangita kuarta. Atabraho sa Filipino Magazine nga libre digue sa Gulf (the Filipino Expats) akeng tangay si Kuday since 1969 pa! Dati kami rang miyembro ang Gaqued Y ang mga Cuyunon sa PSU. Congratulate ko ang ag buat ang site nga dya.. viva Cuyunon, ara ing pilak!

  Like

  Reply
 38. Buli-Buli

  Marizel Macabutas Tabinga ing puslot sa puerto ag ba’el ig ag adal sa manila, taga cuyo akeng Tatay na si Enrique (Eking) Tabinga sa pawa, aka pangasawa sa akeng nanay na si Teresa (Tessie) Macabutas ang ing cucon na buli buli sa lungsod, akeng ilog si atty. disdado macabutas kung akikilala indo, digue ako dadi sa Dubai UAE…akeng tangay dan si gariten ag bagat kami sa friendster dadi dige kami ruman, pasensya kamo ron kung bare’wal akeng cuyunon at least kaelam diba? More power sa ag buwat dyang website ag baragat ang mga cuyunon asta mabael na tabang da. God bless mga kasimanua

  Like

  Reply
 39. Buteteng

  Vicente Trinidad Magdayao, aco ang guwapong bata ni Ponso(R.I.P.,hi dad, mis u so much)asta ni Mareng na taga San Pedro, Puerto, dyan sa may bulangan. Mismo sa may sabungan sa Pineda. Aceng mga manang dyan sa PSC manalo campus aga trabaho, si Imee at si Linda, dyan sanda sa canteen. Dadi digue aco sa Dubai, tatlo ca dagon den. Pito aco ren ara aca cauli sa Palawan animan ing pupungawan aco ren da.Salamat cay Pale, Joy. Tana ag inform canaken y dia…

  Bilib talaga aco sa mga Cuyonon, world class, dati aga ugyawan cami lamang aceng mga tangay duto sa bukid, dadi sa internet den.
  CONGRATS SA AG BUAT Y DIA, hats off talaga aco!

  Like

  Reply
 40. Imamatad

  Henry Llacuna a.k.a. Imamatad, purong cuyunon. Mategas ang dila. Masking mason pa.Taga Suba. Bata y Asindiero. Akeng tatay taga banban,funda,bisucay. Mi aka kakilala pa kabay kanaken? Ako mabuay deng anyos nadura diyan sa aten pero permi rang bakasyon. Bueno tawagen indo ako ron lamang n imamatad.Paborito kong langgam dan pareho ang lade.

  Like

  Reply
 41. Sirem-Sirem

  mapakilala ako anay…….dia c kuwan lamang dia…ang suki indo kanodaya…..bogtitinae y TALI-BA’LA ig y MANGALOK….. c GRETEL FABIANTES……..katatangis ako ron……ara bali tangis y ang kaambeng…..moro na kano lamang ano?????

  VIVA MGA CUYONON!!

  Like

  Reply
 42. Kuti

  Marilou Palay Paglinawan a.k.a Kuti… Aga pangaraus pag asisilag pero malambing kung kaysan.

  Taga Balading, Bisucay. Ag graduate y high school sa PCAT. Tangay ni banbanen ameng ka ineman sa Kapusan maski mi class pa sa drawing.

  Dige ako ron sa Puerto aga istar. Mabuway den ako ara kauli Cuyo. Ing pupungawan den da ako sa mga kagurang gurangan doto.
  Musta ren lamang sa tanang mga cuyunon.

  Like

  Reply
 43. Turong sa Kamarikutan

  Aruy, ang kaambeng da dege.

  Ako si Teng Formoso a.k.a. Turong sa Kamarikutan. Ako dige ren ang kulay sa Puerto. Editor ako y ang Palawan Times. Exciting ang trabaho. Kaysan butod ka ren y ulas, okay lang, basta me dyang barita. Akeng lola taga Cuyo. Mga Reynoso sanda. Elam kung me aka kikilala.

  Like

  Reply
 44. Pulakan

  Marilyn Dela Torre Calayag Bayot,taga Bangkal,bata ni Nay Lyds..digue kami ren akeng family sa Calgary,Alberta,Canada
  Akeng asawa taga Amadeo,Cavite

  Like

  Reply
 45. Ganggang

  Ako ang tao sa Barotoan El Nido. Akeng Nanay taga Rizal Magsaysay. Akeng Tatay taga Coron ,cuyunon da. Animan ako matud pa sa buwa’ akeng pagka cuyunon. Pero ako ag bael -tenga sa Rizal sanda sa Puerto . Aga adal ako sa Rizal ang Elementary. High school digi ren sa Palawan High.

  Dadi digi ako sa DYPR aga tinikag…Tsismosa ang mga sikat. Kabay pa kamo mga sikat nga cuyunon, tay dan indong aran pirmi ren mababati sa radyo. Friend ako ni Turong sa Kamarikutan asta officemate ni Kuti sa Dalan.

  Kung mi Rodriguez beken Torres. Ako maman ang ing cocon nga Rodriguez na Torres pa.

  RUTH TORRES-RODRIGUEZ po at your service.

  Like

  Reply
 46. KATIAN

  indi buay lamang mapakilala ako anay….JOEL A. CABANGBANG y ang bancal bridge kamalay y tarawis…klasmyt ni BANTUL, BAREBED IG TUTULIAO SA PCAT, ig ilog y TANDIKAN y ang araceli…. kayban y DAGULDOL digue sa Israel….ta ademdeman indo ren c JAYA?????

  Like

  Reply
 47. Paparok

  Aco si Vincent Edward O. Belen ing bata sa Cuyo dagun y 1982, ag bael sa Puerto Princesa City. Ag adal kindergarten asta grade 1 sa CCS. Acapag-adal da 1st year sa PCAT. Apo anda Vicente Torres Belen asta Gloria Fernandez Bacosa Belen taga Tenga2x, ameng balai catubang y ang Municipal Hall asta PNP, kilid y ang Rods Tailoring marapit sa baybay.

  Like

  Reply
 48. Alipudpudan

  ako si Rosallie(Sally)Dela Torre Calayag Guanezo,bata ni Nay Lyds,taga Bangkal..Batch1979 sa CCS,1983 sa PCAT..

  Like

  Reply
 49. Karatongan

  Ako si Jane Timbancaya-Urbanek, taga Tenga-Tenga. Raina i ang mga bariada digi sa Puerto. Akeng mga kaistorian digi sanda Kuti sa Dalan, si Ganggang (Raina i ang mga Tekagan), si Tai’angaw (Ang Adi i ang mga rangga’ barot!), si Turong sa Kamarikutan (Princesa i ang mga paket-paket), si Kuday.

  Nallipay ako i mayad nga mi cuyopress kita ren — dia ang onang timpo sigoro maman den ang ingkokon nga Radio Kaniogan.
  Ako baya dian ag kolay sa lansangan sa Cuyo. Dorong ka ngitit ay samoro adlaw adlaw akeng eseb dian sa kaposan ig kong kaisan sa pantalan. Akeng ipen pati anang maputi i akeng mata ren lamang ang nakikita kong gabi. Animan indi kamo agkamali agpakon digi sa Dang Maria nga ara kamo i pla’lait — samoro saben masampokan indo ako. Magkarabokolan kita pa!

  Sa mga timpong dia, akeng ingtitingwa ay ang inenen nga lo’day ig boslit nga sinarapan, nga ing asleman i tamalarong o kano o bisbis. Ako mantigo ag pang mata i ang kegpan, pati i sirok-sirok. Datong mairintek kami pa dian kami aga panggibo-gibo i tagitis sa kaposan. Ay diang tagitis kono pang pagatas ay akeng nanay baya kanodaya kong beken i bedes, mi ing papatiti! Kami sampolo kabilog nga andang bata ni tatay pati ni nanay (Tomas ig Maria Timbancaya).

  Dia indong tangay digi sa CuyoPress nga aliag agpatawag i KARATONGAN. Andan indi indo ako i lapakan. Dan kamo ra lamang ang sasakitan.

  Like

  Reply
 50. DAGULDOL

  mayad na na paramatian mga kasimanua. dya maman para ang indong tangay ag baylo ako lamang akeng aran aran. ara paraenged y uman ang itsura ang a,k.a lamang amg ag uman. maman paranged ang bugtitinay ni banbanen. CHRISTHOPHER “thopz” PEREZ tawagen indo ako lamang na DAGULDOL marapit sa kurantol he he he medyo perming apangidlat kung pamatyan hehe kung maglagpak ngani DAGULDOL lamang ang panari.

  Like

  Reply
 51. Aripuros

  Rommel Reinoso taga bancal atepad kami lang ang miller school.. kudal lang ang ag elang.. pataka kita lang bungisngis tegue asta mamara ateng mga lasi…pero maambeng digue marapit kita sa ateng mga kasimanua..

  Like

  Reply
 52. Balayong

  Kumusta mga tangay!

  Eden Joy “anggay” dela Torre. Taga suba. Akeng balay sa mi balayong drive, sa dating artisian. asawa ni Kamarikutan.

  Like

  Reply
 53. Bancalanen

  Ted Eleazar Tubong bangcal saka gatos porsyento nga cuyonon. Kumusta sa tanan nga mga cuyonon sa iba-ibang parti ang kalibutan

  Like

  Reply
 54. Kegteng

  ANNA LIZZA DELA TORRE – BUÑAG Batang Cabigsing mi Bangcal. Akueng Lolo si Engras, akueng lola si Loring, andang balay dan sa atubangan anda Sandoval. Kananda ako aga oli kada ugtu’ngadlaw datung sa Central ako aga adal. Classmate ko si Tayangaw ang elementary. Sa Cabigsing amueng balay, deretsun mo lamang ang dalan ag alin sa baybay, dan ameng balay imong mabubunguan. Bata ni Tay Boy mi Nay ANitz. Sa SJA ag high school, batch 90. Digi kami sa Calgary, kayban ko akeng asawa mi akueng bata. KEGTENG akueng apili nga aran tengued nga kung akueng asawa ang aluto amueng sera tapos papakimanan ko tana kung anono anang ing luto, anang sabat pirmeng KEGTENG.

  Sa tanang Cuyonon, lab’i pa sa agpatikaseg nga mabuo ang site nga dia, ESTRA VIVA!!!

  Like

  Reply
 55. Kulukati

  Joan Abadiano taga tenga tenga, kamalay ni Ploning, sa atubangan ang SJA, pirming late. Manig bit sa flag ceremony ang mga late. Paborito ni sister Fernanda. Manig pang ketel ang pitsay sa SJA kung ara gulay. Kababata i banbanen, kalaban na sa jackstone kayban kung apanarading. Astler sa tiko, manig pang ayat surontokan sa kapusan ang elementary pa.

  Like

  Reply
 56. Toting

  Jay Cayabyab anang bata ni delia eleazar na taga ospital. toti ang tawag kanaken sa cuyo.akeng balay dyan sa kilid ang laging rural bank ang cuyo…estra viva!!!

  Like

  Reply
 57. Buringesen

  DARWIN BUÑAG a.k.a. “Buringesen” pasamuro ako ing bata kapistan y ang Cuyo, pagpuslot ko ing pungitan ako nga lagi. kumpay ko si Daguldol, kaineman ko si Banbanen, dati kong laber si Kegteng dadi tana maman ang nanay akeng liwat.

  Pag puslot kanaken, ka’elam ako nga lagi ag BERSO.

  Duto sa aten sa Cuyo;
  Kaiban ko si lola asta si lolo;
  Duro rake akeng tangay duto;
  Pirmi anda ako ing dadayo.

  Istra Biba.

  Like

  Reply
 58. Liwit

  Odds Socrates a.k.a. LIWIT masakit,… madalit ag kagat.Kamalay sa Cabigsing ni Banbanen, Lokus sanda Alekek.Kakilala ni Imamatad, digue ra aga ubra sa ciudad ang Riyadh sa mainit manggadeng banua ang crudo sa kalibutan-Saudi Arabia.Amblig ig magbaragat baragat pirmi kita digue.

  Like

  Reply
 59. guibaw_guibaw

  Joy Villavicencio a.k.a guibaw_guibaw…. maski maite lang pero matinlong klase pakinasen, taga San Carlos atubangan ang elemntary school.

  Like

  Reply
 60. taguemtim

  enie abid, taga bancal,classmate ni liwet,pati ni lato.Musta sa tanan nga mga cuyonon nga naga bisita sa cuyopress.

  Like

  Reply
 61. Ameg

  Antonio Abrea Austria Jr. mga Tangay
  …batang “Kalampisaw”…kalaban y Banbanen sa ‘tagsing’ datu anay…ilog y Barebed @ Gagasing…klasmet y Bulalo asta Kamarikutan…kaiban ko say Daguldol, Katian asta Bulikingki na manig-sarap y ‘Qassam rocket’ degui sa Israel, hehehe…Viva mga Cuyonon!!!

  Like

  Reply
 62. padlek

  kristel joy cayabyab “karis” tawag kanaken sa cuyo, taga bancal apo ni lola caring, inables ni bancalanen..ameng balay marapit sa lumang bangko..

  Like

  Reply
 63. bukaw-bukaw

  ako ka libre sa catalyn.ako si patrick jerry eleazar mas kilala na” togi “.ako ang apo ni lola caring,enables ni bancalanen.

  Like

  Reply
 64. Pa'nesan

  Analyn “ANNE” Campo…a.k.a pa’nesan…ako ag kulay sa ANTIPOLO marapet sa aguado ameng balay tay kmi dadi ara ren duto dige kmi ren ag lagted sa puerto kayban akeng gurang2 pati akeng bogtitinae…ag adal ako ang elementary sa MILLER…sa SJA naman ang high skul ako batch kuno ang mga kurang-kurang…clasmyt ko c subingan pati c gagasing…tangay ko ra c sikad-sikad tru frenster ara kmi pa ibabagat sa personal…aliagan ko ang pa’nesan masabor samuro dya pag paksiw…

  Ma’ambeng nga pagbaragat-bagat sa mga cuyunon!!!Amblig kamong tanan…

  Like

  Reply
 65. luwaw-luwaw

  Patricia Grace Ponce De Leon Espedido, dadi loresco ren ang last name…ako apo ni bulalo ( angel) taga purantok kami dati, dadi s amianan kmi ren aga estar..ilog ako ni pinao, pindang,bulalo & kamarikutan….ang kaambeng n me website n tuadague ang mga cuyonon…..God bless mga tangay!!!proud to be CUYONON

  Like

  Reply
 66. baliget

  Anna Criselda Espedido y Ponce de Leon bugtitinay ni Luwaw-luwaw, ilog anda bulalo, kamarikutan asta pindang… sa matud lamang ing pwersa ako akeng manang mg-login digue samuro makun tana maunan ako ang iba saken username na “baliget” y sakeng pagkaelam ako ra lamang ang sakabilog na baliget jan sa Cuyo musta sa tanan… miss ko ren ang Cuyo pati akeng mga tangay dian nga ag parangasawa ren!

  Like

  Reply
 67. ice-drop

  Jennifer Lucas Mongolian a.k.a. Ice-Drop dati taga tenga -tenga marapit sa plaza ameng balay kamalay ko si Yvonne & Thel Garcia. Kilala ako ra ni Bulalo, Kutapdi, Luwaw-luwaw, Baliget, etc…

  Salamat gali sa organizer ang Website na dia perfect score akeng taw kanindo. Ice-Drop akeng a.k.a. ay imoro dan maman akeng ing titinda sa Cuyo kanudaya. Masabor, Matamis, Maramig ig nakaka addict.

  VIVA KANATEN TANAN

  Like

  Reply
 68. kulalanit

  geraldford ticke akeng aran. aga obra sa city government of puerto princesa. a.k.a. kulalanit. ingbata sa quezon, palawan. dutu ra ag bael. pero dadi, digi ren aga istar sa puerto. dati ako ra sa palawan times.

  pale’ kamusta ka ren. ambuay ako ren ara barita kanimo ah.
  pag e-mail da.

  Like

  Reply
 69. Lomboy

  Lomboy akeng ingpili nga a.k.a. tenged nga ako kono ingpanamken sa protas nga dia. Ako si Mary Timbancaya nga andang kalibayenan nga bogtitinai i Karatongan. Akeng apilido dadi Castro ron. Akeng asawa sigoro anang parinti ateng mga tangay dian sa Igabas, piro beken gali ay moro na tana taga El Salvador!

  Kami digi sa Northridge, USA agaistar kaiban ameng bata nga siam kadagon pa lamang. Ameng bata baya angkaliag ingan agkaen i ariporos, daing nga bararawan, sikad-sikad, lato asta bagasay. Kong madara ko tana ngani sa ateng banua, totoroan ko tana ra i pangmata i bagasay asta panggibo-gibo i tagitis.

  Dan gali si Bagasay ameng kamalay doto sa Tenga-tenga. Tana maman ang agbarita kanaken nga mi Cuyo Press kita ren. Salamat ingan kanindo nga agprosigir i mayad nga maboat dia. Basipa manda nga indi ta ra malipatan ateng Cuyonon ig ateng ingmamal nga banua.

  Like

  Reply
 70. tarawis

  Roberto “junjun” “robert” Dela Torre Contreras Jr., taga tenga-tenga kalibayenan nga bata e Beling pati ni Bert…

  Like

  Reply
 71. tangay

  Ing puslot ig ag kulay sa Cupang, Lucbuan – ag kulay pa dugang ig ag malam sa Bancal. Matandes ag Cuyunon pero ang laem ang iba ing bata sa Hongkong tengued medyo ing kantang kuno ang gilit akeng mata.

  From: Lucbuan Community School-Cuyo Central School-PSAT….Manila-Chicago….still going & going then back to Cuyo para engued ang retirement caloy Dios.

  Kagurangan anda tayangaw sanda kutapdi pero beken guapo kumpara canandang darwa. Taga epet lamang ang mga ibang bata y tay Dems asta nay Nievs.

  Tangay aco ang mga kagurang-gurangan ig kabatan sa Cuyo ig tangay da ang tawag canaken akeng mga classmates sa college.

  Si Danny Abid Garcia lamang ja.

  Like

  Reply
 72. Bagangan

  John Mark Randy Ponce de Leon Espedido -taga purantok kmi dati s mi papakon ospital…bogtitinae na lalaki anda luwaw-luwaw, baliget & ni buskay…. ilog anda bulalo, pindang, kamarikutan & ni pinao….ang kaembeng digue.. c manang peegee ag kun kanamen n mg log in kmi digue.. slamat mga tangay!!!!

  Like

  Reply
 73. Buslit

  Angie Valoroso taga catadman. tangay ko si subingan pati si pa’nesan. dige ako dadi sa Amanpulo. Musta kamo mga tangay!

  Like

  Reply
 74. Bagatnan

  Si Edmund Lacao Rodriguez dia taga bagatnan sa kanto ang Maringian palangga akeng Nanay na si Eyang ig liwat ni aning Dading. Kaeskwela ako ig kumpay anda Kutapdi ig Ageng sa High School. Dige ako sa Singapore naga pa sol y obra. Si Kumpay Kutapdi ang nag taw kanaken y diang website.

  Maayad nga adlaw kanindo ig kalooyan kitang tanan ateng makagagaem…

  Like

  Reply
 75. Palangga

  Arlene Abad Mabuhay mga Cuyonon nag alin sa Jerusalem Israel. Kaiban ko si Daguldol asta si Ameg digue. Tawaga indo ako ren lamang nga Palangga

  Like

  Reply
 76. LADU

  Jonathan soberano abid a.k.a. LADU – Mayad nga adlaw kanindong tanan! Ang aking tatay si zacharias felizarte abid jr., taga lucbuan ang aking lolo si late zacharias abid sr ang aking lola c encarnacion abid, pero ako ing bata s puerto. Indi ako mrunong masyodo magcuyunon pero mtkaw ako s lato y ang cuyo, tirik pati batunan!hahaha!

  Like

  Reply
 77. Bariao-bariao

  Mai-Mai palayon a.k.a. Bariao-bariao, Taga Bancal, buto ni Rudy & Edith Palayon. Akueng ilog si Alekek asta si Aromasit. Ako sa cavite aga istar dadi.

  Like

  Reply
 78. Bukaw-New York

  Helen Socrates Abia a.k.a..Bukaw-New York Mabuhay mga bogtitinay, nalilipay ako mayad nga mi website ang mga Cuyonon. Bago ako lamang ag intreg ay makon ako dia sa mga bataen lamang, tay akeng pamati ako bata para.

  Ako Bukaw/New York ay ako ang maite pa ag tawag kanaken ay Bukaw tengued nga akeng mata ang kaba’el asta medyo flashlight tay dadi sa America kita ren ag itey den maite. Ako Manang ni Liwit nga irencia Bisucay (Funda/Caburian) pero ag lagted kami ren Cabigsing dayong layog digi sa New York.

  Like

  Reply
 79. tamban

  Ruben Lim Tan aka: Tamban

  Bata y Mina Lim Tan apo ni Koga. Ag kulay sa Cabigsing ing purasik sa Madrid, Binondo ing puasan sa Chicago. Akeng asawa si Enia Sabenacio bata ni Moniong Sabenacio. ig O’ding Tamba.

  Ameng buto darwa parehong langganen – Kevin & Keith. Si bancalanen akeng tangay ig ilog akeng kaiban. Si kutapdi sanda si tangay akeng compay.

  Immatad aliag cao ag tanguay? Bagat kita sa Recto pag kasasanagen den ok?

  Ta kilala aco indo ron?

  Like

  Reply
 80. kuring-kuringen

  wan port nga cuyunon sa dugo pero wan handred percent nga cuyunon sa taguiposon.. isarang laon asta sa inoro..ag kulay sa likod ang CCS sa balay nga marapit sa tulay..sa ibaba ang porantok marapit sa panteon i ang amerikano, akeng bisyo mag panarading ig mag pa’law..pamutay kasoy sa purantok .panampok y manok. pakinas, panulo, pang balelang i pumangga, pang gukod mga pise, pandakep y taliba’la pakaen sa akeng langgam nga git-git, pangkali y camote sa central, pamantay aga copras para magpakitaw bua.

  durong kasabor magpangabui sa Cuyo!

  Kanodaya! ay dadi kabay??

  ay tay way ako maman enged apintu mo.. c jing panganiban, destino sa lugar nga derekdekan sa puerto (sicsican,ppc)..isarang _______ kuring-kuringen aninman akeng a.k.a.

  pag kon kamo lamang kung aliag kamo ag pa lebeng..

  Like

  Reply
 81. Tinambunan

  Joni Fernandez-Antiado, ang piki nga artista sa Amianan nga kalagat aga lias ang tod. Apo ni Lolo Gil Fernandez, bata ni Jong pati ni Rytz.

  Tinambunan, ang kamoteng binagid, ing luluto sa idalem y ang lugta. Indi ko malipatan ang pagkaen nga dia ay ang grade 2 ako pa, ag kaen ako y dia, ara ako natunawi. Ag suka ig panlibang ako. Kamaite napurdoy ako. Ako baya ang buay den nga ara kasasamit y oman ang tinambunan, dia kabay mi aga loto para dia sa’ten?

  Like

  Reply
 82. Bulalakaw

  Ng Paw Española, ang taga Cabigsing. Ameng balay baya ang datong dorong ka lagi sa ing atubangan y ang Tandang Sora.

  Bulalakaw, maman de dan ang maite ako pa, kada mag pamintana ako sa ameng likod, maga bantay ako ang bulalakaw nga malebas ig maga tugpo duto sa likod, sa kabatuan. Matod mi ag lebas, ang labeg ingan anang laniag, pagtugpo, dayong lupok ang bato, estra biba…

  Like

  Reply
 83. Balaguen

  Kumusta kanindong tanan mga Tangay? – Renne Nuñez dia, ing bata sa Balaguen Cuyo. Akeng nanay purong na Cuyonon.Target ko si Imamatad. Kumusta ka ren, pati ang dating tropa sa Commandante? Matamang salamat kanda Tangay asta Tamban sa pag-introduced kanaken ang site nga dia.

  Like

  Reply
 84. PAKINASEN

  Pakinasen-dara ko ang bagasay, sikad2, aripuros, ngirit2 bakalan ig iba pa. Animan pakinasen akeng apili ay ang maite ako pa duro akeng kaliag ag tabid sa aga parakinas, kumplito akeng dara sa baskit, mi garab asta garapon nga seseledan ang tinebteb nga tirik ig ang pinaka importanti sa tanan ang linagang saging nga mundo, durong ka sabor y kaenen sa dagat isera sa lato. Maambeng ang aga apakinas, ayrak ako mayad sa iba ay ang ka aransyano ag pang gem y isda, ag mata y batunan, ag dakep y tarawis animan pag seleng mo sa andang baskit duro andang kininasan. Ako na, siging pa’dol ang garab, mi makitang isda, tigbas, di putol ang pobring isda ta ang kaite pa kaysan ikog den lamang akeng apuputay. Pag urulian den ngani ay sirem ig aga taeb den, sige ren akeng lu’bo2 sa baras nga tumpok ay akeng adlek ang kakalapak ako ang balbag. Anang seled akeng baskit, putol2 nga isda, kaisan pati tarawis putol da, maiteng tirik asta lato, tag pira ka bilog nga sikad2 asta aripuros, kung mi maanugon ing tatawan ako ra andang kininasan. Pag abot sa balay problima si mama ay pasamoro na kuno luluton akeng kininasan, kung tinula o linegeb ay sari2, animan madagmit indi ren maluto, abuburo ren lamang sa baskit. makon si mama sige lamang imong pakinas indi tara makaen, bedlay ka lamang imong lawas. Diba angka ambeng aga pakinas? Ako si Jocelyn Ponce de Leon, bata y Angel(Sr. Bulalo) ig Coring (pariho reng patay) taga Maringian.

  Like

  Reply
 85. BELEG BELEG

  Ay mayad nga adlao. Ako akeng inalenan sa Cuyo. Aqueng lolo si Pruding Bacosa, si Tulia Bacosa aqueng lola andang balay dian sa atubanagn ang SJA. Ta aqueng nanay taga lucbuan lahi mga abrea sa integban sa unan lamang ang airport. Ako ang kabuay den ara kauli y cuyo. aroy durong kaambeng duto. marake aqueng mga aramdeman ig parademdemn sa cuyo.
  ta akeng lolo sa parte y nanay si moises abre, ig akeng lola sa parte y nanay taga rizal sa magsaysay. ako katengan cuyonon, 1/4 agutayenen, 1/4 kastilaloy.

  Cesar Bacosa po lamang. Mayad nga adlao. malipayan kitang tanan.

  Like

  Reply
 86. Lelenan

  Ang kaambeng! basipara dayon dayon ateng pagbaragat digue, ang sabor sa paramatian nga kita aga burunyog-bunyog sa paaging tuladia. Ako gali si Flossie Bonto, bata ni Rod nga manig pamedbed asta y Minnie Belen Bonto Taga Centro. Tawaga indo ako ren lang sa aran nga LELENAN.

  Pag kon kamo lamang kung aliag kamo ag pa Lelen.

  Like

  Reply
 87. Bunsawik

  Banbanen & the Group (Kutapdi & bulalo) you guys are great. Mayad ing organize indo dia para magkonektar ang mga cuyonon nga durong kambeng ingan i pamatian. Ig para inde ra madura ateng kulturang cuyonon nga maman ang aga patunay nga isara lamang ateng ing alinan. Maski maeteng Isla lamang pero iba sa tanang lugar. Anang prudukto pwedeng ipa bugal sa bilog nga kalibutan. Maski adin magbagat ang mga kuyunon medyo saka pamilya lamang puro apararinte sa isip ig tagipuson.

  Maireg ako anay kanindo. Dia si Bong Buenvenida tatay ni Tambalang. Tawagen indo ako ron lamang nga Bunsawik…iBUNSAWIK ta sa kalibutan nga kitang mga cuyonon ibang iba sa iba.

  Manuel “bong” Buenvenida po lamang.

  Like

  Reply
 88. Manok

  Mayad nga adlao sa Tanan tanan. Ako si Wilma Batul Bacosa bata y Henry Fernandez Bacosa asta y Fe Rabang Batul taga purok Bu’loy ameng balay sa ing atubangan ang CENTRAL CAFE/RESTAURANT.

  Banbanen Salamat ingan aka elam ako ren mga darwa pa siguro ka session perfect ko ren basta tandan ko lamang ako indi patayen ang computer.

  MABUHAY KITANG MGA CUYUNON SADIN MANGLUGAR SA KALIBUTAN. KALOOYAN KITANG TANAN. MATAMANG SALAMAT.

  Like

  Reply
 89. sulbot

  ako si Philip Nagales bata ni Ricardo Soncayaon Nagales na taga Bisucay pati ni Lucita Rafols Nagales na taga Coron pasensya kamo ren lang kong mali mali ang akeng pag cuyonon

  Like

  Reply
 90. BUYO

  Maribel “Mabelle” Buenvenida Tolentino – Aco anang nanay y subingan pati gegkekan Aliagan ko ang buyo tenued sa dan anang paborito y usap usapen y lola. Anang pamati durong kasabor. Akeng lola si Camila Puno ang minan ang buyo sa tenga-tenga. Akeng nanay kansianuan ag turo piano mi kanta sa Cuyo. Tay ara tana ren dato lamang ang mapungaw. Tama ren diya akeng pakilala, takan kamo y basa.

  Like

  Reply
 91. KITIKOT

  agnes anonas – veloso. Ilog ni BAGASAY na ag kumbinsir mag ireg.Taga Tenga-Tenga. KITIKOT – mayte pero durong ka arat

  Like

  Reply
 92. Arikondal

  Mayad nga adlaw kanindong tanan. Ja si Medy Feria-Beroy alyag agpatawag sa aran nga Arikondal. Akeng alyagan andan nga aran Tarawis apang mi nauna ren gali kanaken.

  Akeng Tatay si Tay Andong nga Feria ig akeng Nanay si Nay Neria Gabuco. Ako jan ing bata sa Cuyo ig nagkulay sa Cabigsing. Kamalay ko say Alvin Nalam ig Bert Paredes. Malaka ako ron lamang kauli jan kanaten sa Cuyo tenged digi ako ron agapirmi sa Puerto Princesa City kayban akeng pamilya.

  Mayad lamang naisipan ni Banbanen ang opisyong ja. Dadi kaarampang kita maski adin kita pa ing pisik sa kalibutan. Basipa karehistro ron da ang aran nga ja dadi he he he

  Like

  Reply
 93. Langganen

  Langganen aka Ramon Beroy

  Sa mga manigbulang nga Cuyonon, matangway kita anay y tuba. Ako si Ramon Beroy, anang pang-ibabaw ni Arikondal aka Medy Feria-Beroy. Akeng Nanay si Clara Valdez, taga San Carlos pero akeng Tatay taga Negros Occidental.

  Alyag ako matawag nga Langganen tenged duro ako kaderep ag epet y langganen nga ig burulang. Sa bulangan kilala ako nga Moon Bears from Santa Cruz Hills tenged ako ang manigbulyaw ang manok.

  Mayad nga adlaw kanindong tanan.

  Like

  Reply
 94. Red Sea

  Edgardo Agdeppa Catain a.k.a Red Sea nga ing puslot sa Balading (Bisucay)

  Salamat, Salamat ke Banbanen nga naka-isip ang web nga dia. Matamang pakinabang dia sa tanan nga mga Cuyonon nga ing pamisik ang kabui kung sadin sadin sa kalibutan.

  Like

  Reply
 95. matinlo

  hi again…michelle de los reyes-apo ako ni lola feling and tay paching de los reyes…hirap pa din ako mag cuyunon pasencya na..im presntly here in singapore with my family…nag aral din ako sja isang taon…papa ko si joseling and ang mother ko si mila macasaet taga puerto…hope to keep in touch with all of you…

  Like

  Reply
 96. kalag-kalag

  hi 🙂 mayad nga adlaw kanindong tanan.. rizza zabalo a.k.a kalag-kalag from cabigsing, agadal ako sa cuyo central from grade 1 to 3 then sa pcat ako ren ag grade 4 to 5.. grade 6 degue ako ren sa manila. so inshort ara ako matamang kakilala sa cuyo puro akeng mga relatives lamang. basepang tinged degue matama akong maging tangay. tnx kay sikad-sikad tenged kanana nalaman ko ang site n2… hi kay Tangayaw musta na po…

  Like

  Reply
 97. Kagaked

  Una sa tanan naga pasalamat aco ki Banbanen sa anang pagpundar ang website nga dia, ig tulada sa anang mga cacaybanan; ig siempre pati renda ki Bagasay sa anang pagpasapo ig pag-imbitar kanaken digi…

  Tawagen/kilalaen indo aco ron lang sa aran nga ‘KAGAKED’ . Akeng ingisipan andan nga a.k.a. ay Lato paburito ko samuro dan isera kapag jan aco sa aten… tay, may naka-una ren gali sa pagamit ang aran nga dan, hehehe 🙂 Dia gali ay ang indong kasimanua nga taga Cabigsing. Cagurangan nga producto anda Tay Paeng ig Nay Erming Bacomo indo… Ta, ano sa indong panid, nakikilala o nadedemdeman indo aco pa cabay? Akeng aran samuro jan sa aten ay angkarake…Caysan ang tawag kanaken ay Anacleta “Annie” ig Esther “Ting” ig may iba pa… Kamalay ko say Bukaw, Liwit, Lokus ig c Banbanen. Pero baya ikaw Banbanen sa matod lamang indi ta’kaw matandan, ako kabay nakikilala o natatandan mo?

  O sige, saben magsarakit pa indong mga mata sa pagbasa diang akeng masiadong malabeg nga pagpakilala, heheheh… Matamang cumusta ren lamang jan canindong tanan-tanan 🙂

  Like

  Reply
 98. Bankalbetsing

  Mayad nga adlaw,gabi kanindong tanan.Aga pasalamat ako’ mabael kanda bancalanen (pa bing),Kutapdi mi ki kegteng sa pag imbitar kanaken nga mag seled digue sa makakakadlaw, ig makakaadik na sayt na dya.Mayad ngani ag katimpo akoronda enged ay kanodaya pandan ako maliag ag pindot pindot digue dan lamang kalagat aga intrara y pindot akeng kalibayenan nga boto.

  Ako gali si Rannie Rodriguez Tamba ako ing poslot sa lumang ospital sa bankal ig ag kulay sa bankal ako anang apo ni feliz tamba mi si kili solina.ag lagted kami y cabigsing aking pag umpisa high school sa sja.Animan ara ako ibang mapili nga a.k.a kung indi “bankalbetsing” Dadi digue ako aga istar sa rhode island,USA Kaiban ko akeng katengan pati akeng darwa ka boto.

  Matamang salamat kanimo mandy sa imong pag buat y ang sayt nga dya,bali bali.

  Tayangay,pay kumusta ka ren.

  Like

  Reply
 99. Ngarogngog

  Lolly de la Torre a.k.a. Ngarogngog – Ako ang nanay ni Kamarikutan, Pindang asta Pinao. Bogtitinae y Pakinasen. Auntie ni Bulalo, Luwaw-luwaw2, Buskay, Baliget & Bagangan.

  Dia animan napili ko moro na ang maitey ako pa ang kaliag ako ingan ag ngarogngog dayon ako y betang sa malindeg y papa agod indi ako kaalin.

  Like

  Reply
 100. macopa

  ang ing ampon lang pero sa matod adaegan gali lamang sqa lotto ni manang minnie pati ni manong jojo bernabe. mamike/marc

  Like

  Reply
 101. Bangalog

  Agnes Grace Cacal Lagutan po dia.., a.k.a. bangalog.., eng bata sa Manamoc Island…ako dadi dege sa Amanpulo..,kumusta kanindong tanan…ig salamat engan sa agbuat ang site na dia.

  Like

  Reply
 102. Binukan

  Raquel Palayon – Paulino a.ka. Binukan. “Binukan” akeng apiling alias tenged dan maman ang aran aran ni Nanay. Ako ing bata sa Lucbuan, Magsaysay. Ameng balay marapit sa Airport. Bata ni Meniay Palayon (Centro) pati y Bienvinida Felizarte (Lucbuan). Inables ko si Alekek, Aromasit at pati Bariao-Bariao. Digue ako ren sa Cavite aga estar.

  Like

  Reply
 103. Sandbar

  Connie Zumaraga – Hi… Banbanen, kumusta? Dan ing telesan q ron akeng aran sa a.k.a. bala karen lang ag pasensia kanaken ah! hehehehe…

  Like

  Reply
 104. KAPUNGAW

  Lilibeth Gacot- a.k.a. kapungaw, ako gali taga rizal ang kapungaw moro pag maraye kita sa ateng banwa, pasalamat kita ren lamang mi agbuat ang website nga dia, ateng kapungaw kaysan adodora atetelesan y kalipay tenged sa ateng mga nababasa digue.

  MATAMANG SALAMAT SA AGBUAT ANG SITE NGA DIA!!!!

  Like

  Reply
 105. Daluyon

  mayad nga paglalawasen kanateg tanan! kamusta kanindong tanan na mga cuyonon. Pirmi ko atataginipan ang ateng banwa, labi pa ang dagat sa cabigsing na pirmi kong ing iseban. Dia gali si Wena Zabalo, bata ni nay Mina Sumanting at tay Rudy Zabalo. salamat maski pasamoro na titipikan ang akengng pagkapungaw, pag ing abrian ko ang website ang cuyo. more power!

  Like

  Reply
 106. Lamgam

  Mayad nga adlaw mga kinailogan… Diya si Albert Castro.

  Ara ako y batan sa Cuyo pero akeng mga pinarintian diyan agalin. Aka-istar ako ra y pra ka dagon diyan.

  Ta siguro diya tama ren nga pakilala ano?

  Mayad me site kita ren digue nga pwiding pakunan. Me mapapraktisan ako ren y akeng cuyonon… Aga bari’wal den akeng pagrilimegen tengued sa ambuay ko ren diya ara agagamit.

  Mayad nga adlaw uman.

  Like

  Reply
 107. Kalampisaw

  Ako gali si Cherwin Sagarino Rodriguez, ing bata sa Cabigsing ag lagted sa balaguen akeng nanay caponayan ig akeng tatay taga balaguen. Tawaga indo ako ren lamang nga Kalampisaw

  MATAMANG SALAMAT, IG BASEPA NGA CALOOYAN KTANG TANAN NGA MGA CUYONON.

  ARANGKADA CUYONON…………

  Like

  Reply
 108. shokoy d sealover

  mayad nga adlaw kanimo “lomboy” (mary timbangkaya) ako imong classmate sa PSAT nga si Fort Agustin ( aka; shokoy), alilipay ako nga na basa ko imong msg, banbanen paki-publish da ang msg nga dya, mabway kami ren ni “lomboy” nga ara barita.

  Salamat sa akeng ilog na si “imamatad” tana maman ang ag intru ang site nga dya.

  kumusta ra ki “tamban” (robin tan), ki “balagen (rene nunez) ig kay “helen” formerly miss socrates.

  “more power sa tanang cuyonon”

  Like

  Reply
 109. Bugi'

  Try ko mag-alias para “in” 🙂

  Masyadong “non-Cuyunon” akeng aran. Para maging lokal, pormal akong maga-pakilala. Mayad lamang ag oli ren akeng mga officemates ara maga-report sa ameng email administrator. Bawal mag-chat heheh 🙂

  Sa mga mas bata ig mas malam kanaken, sa akeng aran mamaelaman indo kung sino akeng mga kaparentian.. I’m Jennifer Ponce de Leon-Fernandez-Bacosa-Jutare at your service. Si grandpa si Cesario Timbancaya Bacosa. Si grandma Macaria Ponce de Leon-Fernandez. Akeng gurang-gurang sanda Juanito Vergara Jutare, taga Iloilo, adopted son ang Cuyo. Si mama, si Violeta Fernandez Bacosa. I have 70+ first cousins and just imagine kung marasano karake akeng iba pang parientes, ig gazillion nga mga inables 🙂

  Kamalay ko si banbanen sa Centro. Ag adal ako sa Cuyo tegka highschool, tapos kung sadin sadin ako ron ag pakon. For a while alipatan ko akeng banwa. Last time ko ag bisita sa Cuyo 1993 pa. Last April 2007 ako lamang ag balik. Feels good to be Home!!!

  Later!

  Like

  Reply
 110. Lag^tedan

  Mayad na adlaw/gabi kanindong tanan mga kasimanwa. Dia si (Lag^tedan) Boboy nga dela Torre, taga Cabigsing. Kalebayenan sa apat na magborogtetenay,bata ni Nay Trining.
  Matamang salamat da ki Mandy (Banbanen) sa pag buat ang site na dia, na naging lugar para magkaron e’y komunikasyon sa bawat isa, lalo ren da engued ang mga mabu-buay den at ara ren mga contact sa bawat isara. More power to you..Mandy

  Like

  Reply
 111. Rangga' Ulo

  Nelson (Nel) Cervancia Tabinga a.k.a. Rangga’ Ulo

  Kumusta ig mayad nga adlaw kanindong tanan mga kasimanua. Ako si Nelson (Nel) Tabinga. Ilog ako ni Buli-Buli pero dan indi pa kami magkakilala. Ako ing bata ig ag bael sa Pawa asta sa Cabigsing. Ing pili ko ang a.k.a. “Rangga Ulo” tengued nga madangmit akong makipagsontokan sa elementary school ig problemang mabael sa eskwelan. Madangmit pang makulong sa opisina y ang principal.

  Siguro kilala indo ra diyan ang akeng mga partidos nga Tabinga, si Tay Temio sa COMELEC asta si Nay Basing sa opisina ang Treasurer sa Municipio. Graduate ako ra ang PSAT (Class ’68). Akeng mga classmates sanda Ric Belen, Badoks (Jun) Guardiano, Bernice Elezar, Bobot & Tato Bacosa. Barkada ko ra sa Cabigsing sanda Tony Ong, Esto Palatino, ang mga Badajos brothers ig si Jun Tan, bogtitinai ni Tamban. Ako manda isara ra sa mga original Commandante gang diyan sa Manila. Akeng mga barkada madangmit sa inoman nga Cuyonon sanda Enzo Tan, Parit del Rosario, Hernan Palay, Mac Belen, Teddy Torres, Lito Cabanag asta si Bob Anonas.

  Ako ig akeng pamilya digue ren aga estar sa San Diego, California. Pagkatapos ko ang college dan ag seled ako sa US Navy datong1972 pa. Dan ang uring uli ko sa Cuyo ang 1971 pa, mabuay den da ig mediyo marapit den sa 40 anyos nga ara ako akauli sa ateng lugar. Medyo mapungaw den da sa timpong dia, tengued mabuay den ara ako y barita sa mga tangay asta classmates ig akeng ingtitingwa ang mga masasabor nga pagkaen nga Cuyonon. Dan 30 anyos ako ra sa servicio, ig dadi retiro ako ren da sa Navy matapos akeng uring “command tour as Commanding Officer, Center for Naval Aviation Technical Training Unit North Island” sa California.

  Regards den lamang ki Imamatad asta ki Kuday.

  Marakeng-marakeng salamat ki Banbanen asta kung sino pa ang ag tabang kanana para ma pundar ang “cuyopress.com”. “Great idea, great efforts, and Well Done! Tangay, keep up the good work.”

  Like

  Reply
 112. BARANGEN

  Riza S. Ustaris a.k.a BARANGEN. Akeng nanay Magbanua sa Ba’yad sanda maman ang mga barangen duto sa Pawa. Akeng tatay taga San Carlos akeng asawa taga Caburian sa Bisucay tana dadi sa Istanbul, Turkey kaisan sa Cyprus sanda. Ameng tinir dige sa Malabon pero aga balak kami renda ag for-good sa Cuyo maga abri ren lang siguro negosyo.

  Like

  Reply
 113. kikik

  ako si Roy Palayon Jr. a.k.a. kikik… aq imbAta dgEi s nAvotas maNila… kmi aglagted s cuyo aq grade 5 tegka hyskol.. aq aga estar sa cabigsing akeng nanay c susan t. palayon at akeng tatay c roy felizarte palayon sr. ako ag tapos y ang highschol sa saint joseph academy.. sanda alekek mi si aromasit akeng bugtitinay.. si bariao- bario akeng ilog.. si binukan akeng anti.. ako agaistar den dadi dgei s cavite.

  Like

  Reply
 114. Tabugok

  ako si yvonne gario a.k.a tabugok…..ing bta sa emilod ag high school sa danawan…pero dadi ako dge rin aga estar sa laguna…..dan ang tabugok anang aran aran ni lola,dro anang kasilag kng ing dadaran tna amin tabugok…tay ako kuno maman maga subli ang tabugok….kbay makun sanda ako kuno maman ang kapusturan sa emilod elam lng kung matod manda…dadi dge ako aga represintar ang barangay na ara nababati anang aran emilod…medyo ako pa lamang ang tga emilod dge nga aka salit.

  Like

  Reply
 115. Tabungos

  Joffey Louie Garcia Palayon ang akeng matud nga aran…pero mas kilala ako sa aran nga Joe Lo…bata ako anda Joel Palayon asta Dave Garcia ang bogtitinay nanda tangay,kutapdi ig tayangaw…hehe…:-)…sa cuyo ako ag bael sa bancal tegka grade 2 ako…ig dadi digi kmi ren sa puerto princesa city…1st year high school ako ron…hehe…

  Like

  Reply
 116. Langkawas

  hi,, mga taga cuyo!!!…

  Dave Garcia Palayon (a.k.a. langkawas)…bogtitinay anda tangay,kutapdi asta tayangaw…mahilig ako sa yahoo nga mi langkawas… Tanan nga cuyonon kakauyun y dya!!!…haha!!!…Asawa aco y Joel Gabuco Palayon..
  akeng bata c tabungos…MATAMANG SALAMAT!!!…God bless us…

  Like

  Reply
 117. Imag

  dolly garcia andao (a.k.a. imag)..bogtitinay anda tangay,kutapdi,tayangaw asta langkawas..ang imag dorong kasabor isabayan y lato. asawa ako ni melchor tabangay andao . matamang salamat.

  Like

  Reply
 118. Pikoy

  kumusta mga tangay!! Malou Sabando dia aliag ako as patawag sa aran nga “Pikoy” ay dan angka dali kailam ag limeg. Ako taga tenga-tenga aga luyoan kami balay ni ilog bagasay. Ako bata ni Minnie Rodriguez Fernandez Guardiano & Necer Ponce de leon Vuelba Sabando dan ilog kura si bulalo & bugi ang iba mejo indi ko pa matandan anang alias. Pa entra indo ako ra digue maski malaka ko lamang mabisita dia..ako muro aga tinir den sa cuyo.. doto mi tendan ako “Malou’s Haus of Fashion” bacipa kung mag uroli kamo kapasiar kamo ra sa keng puesto..Kudos don lang sa ag buat ang website na dia ki kutapdi, banbanen & bulalo. Viva mga Cuyunon!!!

  Like

  Reply
 119. BOTELEK/BULALAT

  Cumusta ig maayad na adlaw canindong tanan mga casimanuang mga Cuyunon. Aco si Nelia Cervancia Tabinga datong daraga pa pero sa dadi acqueng apeliedo ay Badilla ren bogtitinae y Rangga’ Ulo. Ingbata ig ag culay sa barriong Pawa. Duto aco ra ag adal umpisa ang primerong grado tegca icaruang dagong sa haiskul. Ag lagted sa SJA ang pangatlong dago. Bata aco ni Carmelita Lucero Cervancia-Tabinga nga taga Sitio Tarebeng, barrio y ang Pawa. Ag lagted de sa Cabigsing datong dagon y ang 1972-73.

  Acqueng napiling a.k.a ay “BOTELEK/BULALAT”. Tengued nga ang maite aco pa permi aco ing ingtrimis acqueng mga bogtitinae n botelek ig bulalat. Aymoro akeng mata cuno medyo flashlight singgat tapos bulalat pa.

  Ciguro kilala indo aco ra labi pa ren da engued si imamatad. Cong aga tucad cami sa Tarebeng duto cami aga lubas sa Suba. Nalulubasan amen andang balay. Ig mi iba pa aco rang mga kilala digue pero inde co pa masyado matandan andang mga a.k.a.

  Acqueng mga classmates ay sanda Genevieve Delos Reyes-Arzaga, Grace Moreno, Marilou Cayabo, former Mayor Ronnie Tan, Evelyn Sanchez, Ramon Villono, Alexander Vega ig marake pang iba.

  Aco mabuay den ara cauli sa Cuyo tengued digue aco ren aga trabaho sa ciudad y ang Puerto Princesa sa opisina y ang Human Resource Mgt. Officer. Asta digue renda ag kapilya ig aga tinir sa Bgy. Sta. Monica marapit sa bagong City Hall y ang Puerto Princesa. Acqueng buto tatlo cabilog, saca babae mi darwa ca lalaki.

  Cumusta ren lamang ki aka imamatad, ki aka liwit nga bogtinanae ni aka bulalakaw asta ki aka shokoy. Dia ameng mga kamalay sa Cabigsing puera ki imamatad. Mabuay taren nga ara y babaragat.

  Matamang-matamgang salamat ki banbanen asta sa anang mga caiban sa pagdiskubre and sayt na dia. Durong cabael ang tabang para mag aramapang ang mga Cuyunon nga mabuay deng ara y babaragatan. Acqueng caelam tegca aco ren lamang sa pasilip-silip sa sayt nga dia. Pero, aruy! ara aco engued ca aguanta ag pasapet aco ra engued.

  Matamang salamat. VIVA sa tanang mga “CUYUNON”!!!!!!!

  Like

  Reply
 120. PARAWAKAN

  Pamati anay mga kasimanua…Straviva

  Mi isarang Tao nga ing puslot sa kamarikutan ag lua isarang lalake siging ngawl ing pisik sa Tenga-Tenga ig ag bael sa matinlong lugar ang atenganeng Cuyo.

  Paborito ang mga malam,
  Idolo ang mga kabatan,
  kapamilia ang tanan,
  Ka tagipuson ang mga Cuyonon!

  Andoy Ong

  Like

  Reply
 121. Barantiong

  Puwede rang Barantiang a sagiap y Barantiong. Ako si Lizz Rodriguez Ubaldo, beken Torres, eng bata sa Rizal Avenue, kung may akakademdem pa ang alfonso hospital sa atubangan ng mendoza park kung adin may serenang bato at matamang water lily. Apo ni Lucresia Palanca Rodriguez at Patricio Rodriguez, sanda lolo sa culion agtrabaho pero siempre taga-cuyo ang mga dan. Si mama lucring taga coron. Ang nanay ko si vivian, tana ang original na banbanen ang culion, duro duro ka panulay asta dadi…ako kaysan lamang pag bilog ang bulan.

  Malabeg sana dagi pakilala ko eng kaso si tandikan maliag kami reng magchat. Pasumuro mga kasimanwa pacencial lamang sa bariwal nga pagsulat base pa pag agbuay, makaisged da mayad.

  Dagi duro kaambeng, ingan ni ingan.Salamat nga marake

  “passion y purpose” — ano ba datu sa cuyunon?

  Like

  Reply
 122. daod

  Nawili ako’ mayad ag basa ang mga aberetang sa website nga ja. Indi ako ren ka trabaho ay aliag ko’y taposon ang akeng mga ing babasa! Basipa rang padayonon indo ig patinlon pa ang seled ang website. Diony (Kutapdi), kumusta ka ren? Salamat da ki Nanette (Bagasay) sa pag-email kanaken atetengued sa Cuyopress.
  Viva ang mga Cuyonon!!!

  Ang indong bogtitinai…

  Phebe Cababaro Banares

  Like

  Reply
 123. barikutot

  matamang salamat k BARANTIONG!! tana agkon kanaken pasyar kuno dge, duro kuno kaambeng, matud manda!!! adura akeng kapungaw dge sa lugar y ang mga arabo(ara bok!!) ako taga ppc.. bago ako lamang dge sa uae… kamalay ko s ppc si ka louie larrosa nga taga DYER.. ako liwat akeng tatay nga dating pulis-puerto pro ara tana ren dadi(RIP ren… miss ko ren tana ngani, e!!!))akeng nanay mi tiangge jan marapit sa pantalan,kami taga bgy babuyan(pro malaka ang baboy duto)… datu lamang!!!

  mabuhay mga cuyunon!!!!

  indong kamalay,
  edgar delos santos

  Like

  Reply
 124. PATUNOG

  Ako si Susan Jaranilla Ladica ing bata sa lungsod : A.k.a PATUNOG ang agadal pa sa highschool pirmi ing ugiawan sa bancal na patunog.,.hahaha.

  Kumusta kamo mga kasimanua kong mga cuynon?
  kumusta ka ren pulakan na manig dara ipon sa skol ang grade five kmi pa sa pcat.,.hehe musta ka ren katian?

  musta ren ang tanang batch 1987 ang PCAT???
  baragat kta ren lamang sa marso caloy dios!!!god bless all

  Like

  Reply
 125. bacqued

  Mga kasimanwa ako gale si Delmare Jaranilla Gabuco na bui sa Cabigsing: A.k.a. BACQUED akeng napili ay moro aqueng tatay si Vicente Ustares Gabuco, kung aga pakilala ako sa mga malaem sa Cuyo, kukunon andang ay ikaw “ang liwat ni bacqued?”

  aca adal ako sa bancal (miller e/s) asta sa sja (batch’84). sa aqueng mga ka batch sa academy, kamusta kamo? basepa ag baragat bagat kita ra digue sa site.

  grabe, talaga! kawiwili ag basa ang mga aga beretang digue. Matamang salamat k Banbanen ig sa mga iba pang anang cayban nga ag pundar y dia. Such a great ideas, keep up and God Bless. More ……

  Like

  Reply
 126. Talibeng

  Reny Calayag y de la Torre, aka Talibèng,ag culay sa bancal, ing parapad bècquèn sa ibayong dagat (abroad) kung indi digue lamang sa luyong dagat (iloilo). ‘ka pangasawa antiqueña,darwa acqueng liwat.

  Marakeng miembro digue sa cp nga marapit canacquen. c alipudpudan kag c pulakan acqueng mga libayèn. c tangay, kutapdi n tayangaw, mga kamalay, bitlag lamang ang ing e’elangan. c bancalanen asta bunsawik classmates sa school ig lamesan.

  to d brains behind d CP, many thanks. ig sa mga kasimanwâ nga aga patirap digue…..CHEERS!!!!!!!!!!!

  Like

  Reply
 127. Bukawbukaw

  Ako si Miguel Custodio y Vasquez, dadi aga istar sa Valenzuela City. Akeng nanay taga Los Angeles, Magsaysay. Aka istar ako sa Cuyo y pira kadagon (pre-school age) sa akeng lola. Durong ka katinlo ang Cuyo animan indi ko malipatan. Mabuay ako ron nga ara kaka’uli sa Cuyo pero hindi ko pa ra malipatan ang Cuyonon. Ma’ambeng y pamatian. Akaka ngirit ako kung akaka bati ako y Cuyonon nga aga limeg. Ing kukunan ko akeng mga bata nga mag basa mga limeg digue sa site. Ing tuturuan ko ron ag limeg Cuyonon, ag ba’el muro nga ara naturui y cuyonon.

  Matamang salamat sa website nga dya. Brilliant idea sa ag umpisa y dya.

  Like

  Reply
 128. Tapayan

  Mga tangay mayad nga adlaw kanindong tanan-tanan.. Ako si Tapayan.. Si Henry Garcellano Gabo.. Ang bata aning Maning Gabo asta ni Belen
  Garcellano taga Suba. Aqueng unang asawa si Salome Rodriguez Gabo ig ing bel den ni Lord 28 Nov. 1997. Dating aga-abroad 13years from 1987 to 1999.. Dade dege ren aga perme sa Puerto. Umpisa pa 1999 April sa akeng maeteng negosyo.. Eg akeng egparaedalem dade si Ngirit-Ngirit nga taga Pawa.. Aga trabaho sa SSS Palawan. Maambeng sakeng pamate nga me website kita nga para sa mga Cuyunon. Duro katenlo para maski marayo kita eg ara e-kikiralalan personally aga dawat akeng ginawa nga mag perme abre ang website CuyoPress. Brother-in-law ko si Bagatnan nga dade sa Singapore don aga trabaho..

  Like

  Reply
 129. LAGADE

  Mayad na adlaw kanindong tanan, nabel ko ang website na dya sa tabang ni insan matinlo. ag kita kami sa friendster. Pakilala ako anay kanindong – ako gali si JHUNNIE GABAYAN TEMPLADO na taga El Nido palawan piro dadi digi ako sa U.S. aga obra. Akeng nanay parti taga Cuyo anang aran Corazon Gabayan na taga angeles na bata nina Gorgonio Gabayan ang asawa na si Necanora Cabanag Gabayan na taga angeles. Nalipay ako sa website na ja. Basipang kaireg ako ra sa indong grupo. Matamang salamat kanindong tanan.

  Like

  Reply
 130. balenek

  Kumusta kamo dyan nga tanan. Ako si Bess Fuertes Custodio, bata ni deponto Baring na Fuertes. Akeng asawa si Bukawbukaw, digue ako dadi sa Southern California. Nalilipay ako na makita dyang site nga dya. Yng bareta ko sa akeng mga tangay digue na mga Cuyonon duro ra sandang kalepay sa mga matinlong bareta yg pati ren da mga pakadlaw na kwento. Nalilipay ako pamatian ang mga kanta sa cuyonon asta mga verso. keep the good work!

  Like

  Reply
 131. paerep

  Myad nga gabi/adlaw kanindong tanan digue sa CP!!!tawagen indo ako lang sa aran nga PAEREP!! ay dan maman akeng favoritong “expression” – IRIS CAAB MENESES-CHING lamang – bata ni Rudy Meneses(+) asta Edelina Meneses ag istar sa Tenga-tenga, mabuay deng tiempo nga aka uli ako Cuyo animan maski digue ren lang maka connect ako sa mga cuyonon. Matinlo ang website nga dia ay digue kita abaragat bagat. Alilipay ako mayad.

  Viva mga Cpians!!

  Like

  Reply
 132. MARAPATI

  Mayad nga dalaw kanindong tanan! Ako si Mely Sabando Jamandre a.k.a. MARAPATI, lebayen q si PIKOY sanda ilog ko si Bagasay pati si Kitikot. Marapati akeng napili ay adedemdeman ko ang rake ingan ang marapati sa mabael na balay ni Lolo Manoling Ponce de Leon(+) . Dan katubang ameng balay, ako bata ni Minnie Guardiano Sabando eg Necer Vuelba Sabando.

  Like

  Reply
 133. lagtang

  kumusta kamong tanan akeng mga kasimanwa. ako si Albert
  abid antonio a.k.a lagtang. taga san carlos, ag graduate y
  high school sa sja-1976. pagka graduate ag alin ako ron sa aten.
  dadi digue ako ron aga istar sa binan, laguna.

  Like

  Reply
 134. garitgit

  musta mga kaba’not,ako si Gesila Aborot – Eleazar a.k.a GARITGIT ay muro makon sanda ako kuno ang maite pa masyado ag garitgit ..akeng tatay ang manig high jump ang unang tiempo si Tirs Gabo Aborot akeng nanay si Edna nga aga ubra dati sa Cuyo General Hospital..O cge kita kits kita ren lang..paelam

  Like

  Reply
 135. Karangmang

  kumusta mga tangay? dagi si NOEL GUARDIANO SABANDO, a.k.a. KARANGMANG, batang centro,liwat ni necer sanda ni minnie sabando. kamalay anda lola coring ponce deleon ang mi bilyaran. pirmi sa plaza maski ara pa kapaparigos. tarabiday kami anda karbong, bata ni manang letty jardin. mabuay ako ren ara kakauli kanaten jan. nanaedlaw ako ren kanindo.

  Like

  Reply
 136. kakawati

  mayad nga adlaw kanindong tanan.ako ang asawa ni lagtang
  taga emilod. tawagen indo ako ron lamang na KAKAWATI pasa moro
  ang bata pa ako pirmi aga kereng2 ang mga bok akeng mga
  tangay gamit ang kakawati.

  Like

  Reply
 137. puco-puco

  Mayad nga temprano kanateng tanan. ako gali si Agnes Blas Acero a.k.a Puco-Puco lamang – ako bata ni Rosalina “Saling” Dangan Blas taga suba, aga maestra sa PCAT,. akeng tatay si Antonio “Tony” Gabua Acero taga catadman, aga obra sa PSU-Cuyo. ako dadi dige aga obra sa Boracay Island, aga pangabui nga sakabilog lang.

  Ayamo puco-puco lamang? kami muro medyo maman lang sa cuyo nga aka sulat sa likod ang trisikel “puco-puco lamang” ang kataman andang ing susulat “keep distance pls”..
  madalem nga cuyunon nga ang maliag-ikon makon si tatay.. luay luay lang!

  Sa kabui..dapat pirming puco-puco lamang kung pirmi ka padasig nga beken matinlo anang resulta ara sirbi…

  sobra puco-puco lamang!
  estra viva!

  Like

  Reply
 138. ALIBIDAY

  Mayad nga apon kanindong tanan! ako si ROSALIE PUNO RODRIGUEZ a.k.a. ALIBIDAY…liwat ni Wilfredo Manaeg Rodriguez, taga balaguen..@ Veronica Abis Puno, taga balaguen da..c wil asta c veron agpalagyaw animan aka arabot digue sa brooke’s point…digue ako ron ing bata..c kuday kong ara ako y kakamali saka barangay kami lamang…si kalampisaw akeng ilog, tana maman agbarita tenged sa cp…maambeng na me sadiling website ang mga cuyonon…matamang salamat ki banbanen…GOD bless us all!

  Like

  Reply
 139. kereketek

  Ako c MARILYN “LALAINE” VILLAGRACIA CABAILO a.k.a. “kErEkEtEk”, taga Bancal bata ni Danny asta ni Maring Villagracia. Ameng balay sa kanto ang bancal marapit sa Miller School. Mayad pwede kita ren da ag baragatbagat digi sa CUYOPRESS….. kereketek kta lamang pirme maski mi problema pra d kita ag maralam! dato lamang…. MAYAD NGA ADLAW DEN LAMANG KANINDONG TANAN!

  Like

  Reply
 140. angkatekag

  mayad nga adlao kanindong tanan.Aco si Allan Pablico Aborot. Ing bata sa puerto ni Pat Gabo Aborot asta ni Letty Adier Pablico ( from agutaya).Akeng Lola ci Lucila Gabo, ara ko ron akita akeng lolong si Nicolas taga Balagen midyo.Kami a parinti nanda Pale’ asta Garitgit. Tamang salamat.

  Like

  Reply
 141. calandaganen

  Alfonso Palatino, taga Calandagan, eng bata sa Cuyo sa keled ang baybay ang SJA, ag tapos ang high school sa SJA. Akeng nanay vigonte, me parente sa suba pati maringyan.

  Like

  Reply
 142. syata

  herbert quejano, tga danawan. maples indo ako lang masagyap sa cuyo muro ameng balay sa mi lindiro ang cuyo asta ang magsaysay…

  PS
  ang username na “syata” ay beken y copyright ang username na “si Ata”, ja mabuay kuron gagamit sa site nga ja. Ang panimpong beken pa masyadong well updated ang site nga ja mga 2005, cbox pa lang gagamit,tnx

  Like

  Reply
 143. bisbis

  Ako si Rosie Palayon Archedera taga lucbuan marapit sa airport ameng balay, bata ako ni Miniay Eleazar Palayon at Bien Felizarte Palayon.

  Like

  Reply
 144. Taladang

  Melvin Lazaro Abela nga taga danawan pero akeng nanay anang apilido Lazaro nga ing puslot sa Rizal asta duto ren da ag kulay asta mag daraga hehehe! Anang aran si Claring ang manigpabata y ang magsaysay nga ing pangasawa y taga Agutaya nga maman akeng naging tatay animan akeng apelido Abela…animan akeng inalinan ang katengan Cuyonon ang katengan Agutaynen hehehe! Ag tapos ako ang Elementary sa Danawan pero sa PSAT ako ag high school, ag tapos ako ang dagon 1984 medyo dato hehehe!..ka batch ko say Fermin Soto, Dante Tejada, Melanie Sandoval, Irish Meneses, Loren Bacos, Rosie Palayon, Gay Palayon…etc… ilam baya kung tama dan anang mga speling andang mga aran hehehe! Matamang Salamat den lamang!

  Like

  Reply
 145. BARARING

  Jonathan Diasnes – aka BARARING

  Naka pangasawa taga Cuyo.. ang bata i MOISES and FELICIDAD Dagiou LAZARO, nurse cuyo sa unang mga timpo…

  Kami agay star sa Bancal , si Cythia Lazaro akeng napangasawa… digi kmi dadi sa San Mateo Rizal…

  Bararing akeng aran moro’ na akeng andem nga makapakonan ako ang islang bararing…. makon sanda ang tao na matamang kuto ing lelepead i ang kuto sa bararing… selengan ta manda kung matud..

  Like

  Reply
 146. ipes padi

  Roderick Yap Caabay – ako batch 1984-85 sa CCS. Amueng balay sa likod ang misyon nga dadi mansyon don ni mayor vilagracia…kami taga amianan ( indi ko maintidian nga ayamo ang mag taga amianan indi ag pakilala nga taga catadman) ay dato baya saka lugar da lamang. acqueng gurang-gurang si Consuelo nga Quejano- Yap, taga Rizal bata ni Rosario, maestra sa PCAT. Akeng lolo intsik doto ag pangabui ig napatay sa busuanga- si tiao keng yap. akeng tatay si Nelson, ang maestro sa PCAT nga anang inalinan sa agutaya, bata ni Cresencia nga Abela ig ni Santiago nga caabay. Animan acqueng bilog nga aran- Roderick Yap caabay o dick sa mataged. Ako dadi sa Coron, Palawan aga padalagan ang isarang Catholic School.

  Like

  Reply
 147. Panulay

  Mayad na adlaw sa nga pustura ig mga gwapong Cuyunon.

  Gilda Cabrestante Lardizabal a.k.a. Panulay. Ing bata, ing pakulai, ag adal sa Puerto. Akeng Tatay si Gil animan ako “Gil” da . Akeng Lolo si Perfecto Cabrestante, akeng lola si Nieves Abia. Pasensya ren medio makiwaw akeng cuyunon pero aga pursige ako pa ra mag adal, samuro angka sabor baya magpamati ig maglemeg y cuyunon. Animan dadi pag aga padara ako email o may makaampang ako sa telepono na taga Puerto ing ko-cuyunon ko. Ang mga taga PSU-CBA sa Pto. ang agturo mayad kanaken, labi pasi Ate Connie Fernandez-Lario, Ate Marie Fernandez-Jardinico, ig si Janssen Fernandez.

  Like

  Reply
 148. ara leba

  Ay salamat may site den da mga cuyonon.

  Rex Fernandez Estuart akeng aran. founder ng “Sugod” sa Cabigsing, ang apo ni Greg asta Binlin na Fernandez(may their souls rest in peace). Tawaga indo ako ren lamang nga ARA LEBA. Kamusta kamo ren dian?

  Mag baragatan kita duman. God Bless, specially to the guys that brought about the conception of this site. more power to you and all Cyonons out there.

  Like

  Reply
 149. kabilaw

  Mayad nga adlaw pirmi sa tanan.

  Jun Caabay dya, bata ni nelson caabay ang pinaka-maantigo na coach sa baseball sa cuyo eg ni choleng caabay nga maestra ra sa cuyo.

  Ako si Kabilaw, pero ako ara ra y pangabilao (joke)

  Like

  Reply
 150. Penet

  Jimmy Josol, ing puslot sa Cuyo, ag bael sa Pantalan. Pamenet akong pangabui. Animan ag bael ako i kaen i barangen sanda bararawan. Matakab ako ra i lato sanda tirik, pero kung araren i tirik maski tayong ing papasipalan. Hasler da sa kinamyasan na pagi i pating. Magkaesan akaka tulaos da i tangway i tuba na mi semseman na suran.

  Aga pagarokgok sa lansangan para magtinda i anang pinenetan na tag singkuwenta centavos kada tuog. Pero datong mi ing papadayawan den na daraga, naeya ren ag tinda. Inpapapakyaw ko ren lamang akeng pinenetan ki Mang Koga. Pagoli ko mi dara ako na darwa ka supot na bundok sanda palaman.

  Paborito ko ang pansit na sinabawan sanda bread pudding sa Central Cafe. Kada domingo aga pakon sa bulangan, beken para magbulang kundi magkaen i combo sanda boti-boti.

  Aga istambay sa plasa ilang-ilang katabid na si Inso,Tamban, Jingle, Ronnie, Andoy, Titing, Arsi, Moeng sanda si Dang Gorgor.

  Aga dayo ra i tambora para makasaut i mapupusturang daraga sa Rizal sanda Danawan. Magkaesan kung matamang suot ang penet, aga rutos da ang flower box.

  Si Turing akeng paboritong director ang komedya. Pero ara magdaeg ki Toringting sa stage show. Si Nano akeng manig pasiyon sa maal na adlaw. Pag mi ing kakasal ngani, ay ki Miss Buenvenida ako ron. Pero kung simba ngani kada Miyerkules, si Buyo akeng papanganti na mag piano.

  Ang mapupusturang daraga akeng tiempo ay sanda Diana (Miss Centennial) Cayabo, Diana (Miss RP Labor) Guardiano, Genevieve (primerong artistang cuyunon) de los Reyes, Karatongan, Lomboy, Bagasay, Buyo, Bucao at iba pa (para sa akeng nalipatan). Dan si Donia Trining Fernandez (Miss Philippines) Legarda, tiempo i Lolo Bulalo sanda i Tay Demo.

  Paborito kong padi si Fr. Frutos (ang kadasig ag misa). Pero ara magdaeg ki Fr. Joel, Fr. Jess sanda ki Fr. Blas.

  Sa Central ako ag elemetarya ig paborito ko na maestra si Miss Paring Arzaga ig si Miss Guadalupe Paredes. Sa Kademi ako ag haiskul ig paborito si Jong sanda Ritz Fernandez. Akeng paboritong subject ay ang history ni Perlie Lagan Alcantara.

  Arey! ang kapilay den. Magabaragat bagat kita ra eman. Sanda a sisilag den akeng kaba’not digi. Ayamo kono ara tana kaireg sa mapupusturang daraga akeng tiempo. Tana kono Miss Bancal da!

  Like

  Reply
 151. tamilok

  ako gali si CYNTHIA LAZARO – DIASNES.. bata ni MOISES LAZARO na taga rizal.. akeng nanay ay c FELICIDAD DAGIOU alin sa Bacara, Ilocos nORTE… IG ANG AKENG MGA BUGTITINAI AY sanda Rolando “rolly, Samuel, Danny, at Henry Lazaro. kami aga istar sa Bangcal Cuyo Palawan.

  animan ako gali intawag na tamilok, muro ang maytey ako pa, kung akikilala indo c tay Efren Baclagon ako maputi pa kanana animan intawag ako nga tamilok.

  akapangasawa ako gali. c jonathan diasnes nga tga Iloilo. amnga darawa ka bata cna Jordan Charles at Jovan Charlie Diasnes… kmi dadi aga san mateo rizal.

  mabuhay ang Cuyo Press

  Like

  Reply
 152. manlet

  akeng aran si jingle tan. bogtitinae ni ruben tan dian sa chicago. mayad nga adlao kanindo tanan nga aka seled sa cuyo press basipa ang dagon nga maga abot mas maga tinlo pa enged kanindo.

  Like

  Reply
 153. tareges

  MERLE CABILDO-ABUELO dia. Kumusta mga kabayan? taga bancal cuyo, marapit kanda tirs aborot. Mayad ay mi CP den makaka connect kita ren sa mga tangay nga mabuay den ara nababagat.

  Like

  Reply
 154. Piripiti'

  Ako apa pikat-pikat da lamang akeng mata ig ag panid-panid sa indong mga sarabien. Kaysan akaka-alakak ako y duro baskeg sa akeng nababasa ig nakikita digue. Tay ara ako ren da ka-aguanta, dadi maliag ako ren da ag ireg.
  Aga isip-isip ako y matinlong aran-aran, tay puros den dang mi ana. Dadi dia ang ‘piripiti’ aca sut sa akeng barot. Tay dia baya Cuyunon dang husto? Da kabay ka-iba pa sa kunit hasta sa lanit? O dia baya marapit sa barikutot? Alyagan ko lamang anang sound animan maman akeng maliag y gamiten nga aran-aran.

  Akeng matud nga aran ay Cora Nacionales. Ako ing bata sa Puerto, pero sigon sa istorya, ako na-imo sa Agutaya. Ara ako ibang akikilalang Cuyunon digue sa Rochester, Minnesota animan alilipay ako nga mi tulad y diang site. Ang ka-sabor da dato sa paramatian nga mi ibang ka-ampang nga Cuyunon.
  Maski pagka-kuri-kuri lamang, ma-pursiguir ako y sulat y Cuyunon lamang engued. Pero pasensya lamang kung mi laket nga maiteng Ingles.

  Like

  Reply
 155. Patukarog

  Rodrigo Abengoza a.k.a. Patukarog – pareho gali ang iba, abel dang tanan seguro ang aran.

  Pasensyan indo ra akeng cuyunon. Ako si Rodrigo Abengoza, ag adal ako sa Cuyo Central (grade 1 hasta grade 3) y ag istar sa akeng lolo si de-puntong Fausto Acero sa Catadman. Piro sa 3 kadagon ameng pagtinir sa Cuyo, ara ko enged nalipatan kung pasamorong maglimeg y cuyunon. Si Lolong Justo ang tawag kanaken Patukarog – pasamuro na kada pagmata ko sa temprano anang bisara kanaken “paglusong doto sa oto y pag-pang-i, dan medyo rang patukarog”

  Pag-alin sa Cuyo ag lagted akeng pamilya sa Brooke’s point. Akeng asawa tiga Brooks si Bella Mandocdoc. Mi apat kaming liwat y aga-tinir digue sa Canada, onse kadagon.

  Akeng mga classmates sa elementary sanda Merla Magura, Ming Borja, James Josol, Evelyn Guillen, Pedro Privado, Winifredo Cheng. Akeng unang adlaw sa Cuyo Central indi ako kaintindi ang Cuyunon labi pang tanang sa akeng klase aga ugiaw y “tagalog, tagalog, taga-manilang bolog. Ting-tingen ko anang (blip) mara kampana ang tunog.

  Matamang salamat sa indong tanan

  Like

  Reply
 156. pawikan

  carole batul-inventor-bague…A.K.A.PAWIKAN…ang tawag kanaken y mama tenged sa akeng kaliek pati permi akeng tangis ang ako bata pa dadi medyo twadato para.Taga purok bu-loy, cabigsing. Bata y nay melba asta y tay coni, apo y aning la acia ig lolo pepe. Camalay amen c one-zero, dang conching, nay saling, aning tay apid asta tay moeng.. pati gali c nay laura…Ang ka sabor da akeng pamati ang kita aga baragat-bagat digue sa internet maliag ikon ang cuyunon talagang indi ag pauri maski sadin. Matamang salamat sa pagimbitar dgue sa cuyo press.

  Like

  Reply
 157. binled

  Chelyn Cabildo Villaverde-Garcia dia. Ilog ko karwa si tareges. Sa Rizal ako agkulay. Sa Magsaysay CS agtpos elem, PCAT ang HS. Musta kanindong tanan?

  Like

  Reply
 158. kirimod

  Richard nga Gabinete ang bata ni Vicente nga Pulis ig si Eldora nga Factor nga taga Lucbuan… maestra sa Lucbuan..Amueng balay sa mi kalampisaw maski ara ren kalapisaw para enged andang tawag ig sa pinakatenga ang tenga-tenga sa kep amuen ang kanal… Kamalay amen si Nay Unsay… di nay inya ig si nay leoning…

  Akeng asawa taga agutaya nga anang Tatay taga aten da ay Jagmis nga taga maringian…ameng boto kaloy sa Dios tatlo run….

  Like

  Reply
 159. kinibel

  kinibel, ang sa pagtetengan ang kabilaw mi ang kulala’nit. pirmi moro akeng saka sa puno ang sirisas maintras aga pamonak si nanay epa nga lagrada ta makon tana medio ako kuno sa kinibel.

  akeng aran si teting pediapco, manong ni bagasay. ako ang sa pag tetengan kanameng tatlong mag borogtitinai. dagi ako sa fremont, california. classmate ko say penet sa grade 1 tay agpanari ako saka dagon ay pirmi ako ing apo. magbalik ako adal oman say bukaw of new york don akeng kadengan.

  Like

  Reply
 160. bandi

  Jean Paul Macasaet Delos Reyes

  Animan bandi akeng aran moro duro ako kasweet!!! hehehe Libayen ni Matinlo. Akong paboritong pagkaen ay Tirik!!! Ag adal ako ra sa SJA saka dagon. Beken ako mansiano ag limueg ang cuyonon samuro ingkakadlawan ako akeng mga classmates kanudaya samuro ako aga limueg barikutot nga cuyonon. hehehe! Sanda Albert Yap, Nieva Lagrada, Elizer,…ang akeng mga kadengan s SJA.

  Mayad nga adlaw kanindong tanan!!!

  Like

  Reply
 161. barangagan

  Guegma ko sa acqueng banwa..
  Guegma ko ra sa acqueng mga casimanua.
  Ateng pagka cuyunon,dapat tang pacabaluron..
  Masqui sadin kita mag pacun.
  Ateng masig ca cuyunon dapat tang pirming bungnon.
  Tenged ang Diyos na macagagaem.
  Canateng mga cuyunon,pirming naga canugon.
  Pag too sa Diyos ateng ipangabui.
  Ateng pag ka cristiano,masqui kuino,ipaquita sa tanang tyempo.

  Ako indong quebes nga tangay si Fr.Jess De Los Reyes lamang.

  Sarigan indo aqueng pangamuyo sa kada isara mi isara kanindo.
  Ing kakalipay ko macaintra sa diang cuyopress nga nagpapadengueg
  canateng mga cuyunon sa maambeng na pagtarabidan.

  Matamang salamat!!

  Like

  Reply
 162. seloy

  ako si bong fetiza maman ang isara sa agpatindeg ang sinika maman ang ag kanta ang SELOY mi ang TOTING.kumusta kamong tanan!!!nabatitan ko dia ki penet..ang tinglo ang site nga dia.matamang salamat kung sino man ang akaisip y dia….

  Like

  Reply
 163. Erek-erek

  Mga kasimanua ako gali si erek-erek…ayamo? Muro ako mi ugaling minaeyaen kung beken ko mayad ka-kilala niman bagay lamang siguro kung erek-erek akeng maging a.k.a.. Bueno,akeng matod nga aran Anna Mae Abog pero dadi Sucgang den. ako mabuay den ing imbitar ni bararawan mag-intreg tay ara ko katitiempo dadi pa lamang! kmi gali aga istar sa tenga-tenga kanda lagrada. ako sa dadi digue sa Turks & Caicos sa ka urubran ni bararawan. Tay pamati-bati ako lamang digue sa ateng cuyo press!

  Like

  Reply
 164. baryada

  Jocelyn “Joey” Fabello. Ako si BARYADA, piro beken ako ra talaga baryada…haha…akeng gorang gorang ay si Johnny Fabello…akeng nanay si Virgie Bajar Fabello. akeng lolo sa mother side, agalin sa Cuyo. sa manila ako agbael pero dadi digi ako ren sa Puerto.

  Like

  Reply
 165. vietnamis

  Dia ang indong kasimanua Joselito (Litoy) Rabang, Llado ing bata ako sa pengsed, igabas pero agkulay ako sa lungsod, 1988 ako agalin sa cuyo tenged 17anyos ako agturo sa busuanga, dadi dge kami ren sa winnipeg, manitoba, canada ag abot kami dge Nov. 2005. Tawagen indo ako VIETNAMIS moro akeng mga mata medyo ing kantang ang gilit kairintek. ing ambengan ako nga mi website nga puro cuyonon tenged puede kita ag share ateng jokes nga cuyunon nga ing kakabongkabong den tenged sa sobrang ramig dge kanamen sa dadi ang weather dge kanamen -34 ang temp. tapos ang windchill -43 damparang…..mas maramig pa sa frizer.

  Like

  Reply
 166. kombo

  Jingle Arbolado Morano, prinsesa y tay hernan pati y nay tesi ang kabigsing, libayen y taks, kachismisan ni kegteng umpisa ang elementary tenged y high school.. durong kaambeng nga aga bararitan kta dgi, na miss ko mayad ang paglemeg y cuyunon…amlig mga kasimanwa….Godbless…

  Like

  Reply
 167. kakasuyan

  Ako gali si Jackilou “Jack” Tabangay Gadiano, tubong Manamoc pero kaistar kami ra sa Catadman mga pira ka dagun da. Ag kinder ako duto sa elementary (inde ko run malaeman ang aran samuro sobrang kabuay den dato) marapit PSAT tapos ag lagted kami ren digue sa Manila1987. Ara ako masyado mga kakilala mga Cuyonon digue, mayad lamang ang limeg sa balay Cuyunon. Pasalamat ako kaelam ako ra maski maeting limeguen. Digue kami aga istar sa Navotas at aga trabaho ako digue sa Frabelle. Ang kambeng gali digue!

  Like

  Reply
 168. parimukos

  ang kadaseg da magtama miembro digi. pagtaw ni kuday kanaken ang website na dia last year ara pa alias alias digi.

  ako gali si grace padrones estefano aka parimukos, taga puerto. maski mainit aga parimukos. akeng lola taga lungsod. ag lagted lang sa puerto tiempo giyera.

  salamat kina kuday at bagasay na nakatabed namin sa ameng valentine cruise papakon cuyo. maski delayed 1 adlaw ok ameng byahe sa milagrosa sa basked ang daluyon ara masyado nasentean ay puro paerep ameng trabaho asta kaabot sa ameng destinasyon.

  dia si sambagiro me eng buat na genre tenged sa cuyuno literature. makakatabang dia na di malepatan ateng kultura.

  magtabang kami asta me matatabang agud di madura ang kulturang cuyuno.

  Like

  Reply
 169. Obor-Obor

  Half breed na cuyunon… Obor-Obor na ingbata ig ag-kulay sa Cuito (“Little Cuyo”) ang puerto. Akeng lolo Cocoroanen na Abia.. ilog ni Panulay ay Cabrestante ra akeng inggikanan. parinti ni Penet sa nanay ay kami tribu ra ang mga manog penet na mga “ija-ija”, (B.I. kuno). ka “daster” ni Ipes Padi, Kuring-Kuringen ig Barangagan.

  Aga patikaseg magserbi sa banwa… alex tesorio abia… Obor-obor

  Like

  Reply
 170. Sitar

  aruy ang sabor engan mag basa ang mga ing kukon dgue …ako ara pa igma sa mga oras nga dia pero busog den sa sabor akeng alakak sa kababasa….sa mga alyas lamang busog ako ren…jan si kuday, tamilok, bulalo pili ka lamang makakategab karin….

  Ako pasalia indo ra degue (manogon kamo ra). Ako ing bata ni Auring Jagmis -Buaya asawa ni Otiong Sadang-Eleazar (aga trabaho dadti sa Airport) dgue sa Puerto. Asta dade taga Puerto ren. Kami ni Nanay aka ole sa Cuyo 1995, pamisita anang mga ilog sa Igabas, Danawan asta Rizal dato akeng uring ole sa cuyo. Ako si Dory Eleazar-Lao isarang surogon da sa gobyerno sa Philippine Coast Guard.
  Nalilipay ako ig naga dayao sa mga tao nga ang buat ang sayt nga dia. Basepang resibien indo akeng aplikasyon nga dia para mabaragat bagat ko akeng mga tangay(classmates) na ing pisik den kung sadin sa kalibutan. Sitar akeng napili ay dan maman ang alias ni tatay ay samuro ang ka hilig ag pangutanang pirmi.

  Like

  Reply
 171. BOTI -BOTI

  Ang kasabor ang “boti-boti” ang cuyo.kada pista sa mga bario indi madura ang boti-boti.amimis ko mayad ang boti-boti sa cuyo.

  Ako si Rosalyn Caabay – Gadiano, liwat ni sir ig ni mam caabay sa PCAT.

  Ang kaambeng gali.

  Like

  Reply
 172. goraman

  GORAMAN – Mayad nga adlaw kanindong tanan.Si Yolanda “YOLLY” Rodriguez de la Torre dia.Ameng balay sa amianan ang municipiyo ang Magsaysay . Naga licenciya ako kung pwede ako ag ireg kanindo.Ing isip ko malam ko ren para magireg ,tay inde ako ka suspende akeng dugong cuyonon.bacipa recibien ako indo ra sa myad nga leba.anang nanay ako ni siponon nga anak ni bukaw New york.comay helen kumusta kamo ren si Adel ast indong mga boto ?Ang buay ta ren ara y babaragatan.MATAMANG SALAMAT sa ateng GINOONG DIYOS sa wisdom nga anang ing taw sa ag umpisa ang website nga dia si Mandy Perez,Joemarie& Diony Garcia.kalooyan kamo ateng Ginoong Diyos ig tawan kitang tanan y malabeg nga kabui.dorong ka tinlo indong naisip nga dia nabubuinan ateng kapungaw sa ateng banua ig ateng mga pariente ig mga tangay nga mabuay den nakita -nakita amen den .rene,sally,marlyn,comay enia ,ruben (TAMBAN) kumusta kamong tanan?salamat ingan.may GOD bless us all.

  Like

  Reply
 173. tagabang

  Ang tagabang ang midio madanleg-daleg na paborito ni kutaptdi. Aroy dato paman aga danleg-danleg sa tebeg kung i lamed mo. Mayad na adlaw kanindong tanan ako gali si Riva Cabildo taga maringian nanaidlao ako ron i’ mayad sa Cuyo. Matamang salamat ki banbanen, kutapti ast bulalo. Ssalamat ingan!

  Like

  Reply
 174. kamalay

  siguro mga 80″s sa centro doto marapit sa ching store dan mamagyan indo ako doto atambay sa karsada a karawat ang sudsod medyo madelem pa dato akueng kulay hehehehe pero ag siawsyaw den da dadi maytey….ako gali maman ang si crispie del rosario palay ang kaguranagan anda Nay Pilang del Rosario asta Tay Polong Palay ta ademdeman indo ren?

  Like

  Reply
 175. malamey lamey

  Joel G. Palayon akeng gurang-gurang say Jose Eleazar Palayon asta si Ester Gabuco Palayon,taga tenga-tenga,akeng asawa c langkawas ig akeng liwat si tabungos, matamang salamat sa ateng ginoo.

  Like

  Reply
 176. perek perek

  margie arrieta, beken taga tenga tenga! beken maski adin sa cuyo pero dorong ka liag sa cuyo! asta, maski adin ako ag liko nga dalan sa cuyo, mabonggo ako sa balay aken parientes! hahaha…mayad nga adlaw kanindong tanan! matamang salamat ki nanay karatongan asta ki nanay bagasay sa andang pag imbitar kanaken. Mwah!

  Like

  Reply
 177. raparapa

  ako ag kulay sa cuyo sa kilid ang bangko akeng uncle c bancalanen animan akeng ing istaran marapit sa banggilid..ako c noel bernabe

  Like

  Reply
 178. Abtik

  Antonio “Tony” Padrones Cabrestante, ing puslot sa Puerto, pero purong Cuyunon, si Tatay taga Danawan, si Nanay taga Rizal…..ameng lugar dyan sa Danawan ang ing tindegan ang Globe Cellsite, aliag co ron ngani itumba para ipatimbang den lamang….VIVA MGA CUYUNON…

  Like

  Reply
 179. carsuncillo

  JUN JARANILLA y ang tenga-tenga pero dadi aga pangabui degi sa mainland(PARAGUA) ang palawan, akeng gurang gurang si tay IKE JARANILLA(+) asta si nay PACING GABO JARANILLA asta dadi calooy dios apamatay sanda para bui sa palenke nga maman andang pangita nga ag bui ig ag padal kanameng magburigtitinae. sa mataged na limeg matansero or manig tinda karne sa palengke.
  Tawagen indo ako lamang sa aran aran nga CARSUNCILLO! Maman den lamang akeng mamanaen sa akeng lolo nga si ” ‘LONG DIGO GABO ” y
  ang Pawa.

  .

  Like

  Reply
 180. sapi sapi

  Tabi tabi maga agi ako. Ako si Ed Aban a.k.a SAPI SAPI (half Cuyonon/half Agutaynen) Si Nanay bugtitinay anda Mrs. Dimaala, Mrs. Martinez ig ni Miss Winnie Arazaga. Sa Cuyo ako ing bata ig ag adal tegka Grade 3. Classmate ko si Talebeng mi si Bunsawik sa Kinder sa SJA ig sa Cuyo Central. Pag grade 4 ko ag lagted kami ren sa Agutaya. Dagi ako ig ang akeng pamilya (only daughter) San Diego, Ca. Cumusta sa tanan. Ara pa ba internet sa Cuyo ?

  Like

  Reply
 181. maya

  Kumusta kanindong tanan mga tangay.

  Ako si Amy Mae Sabando.Tawagen indo ako lamang MAYA – Ako Taga Danawan Magsaysay Palawan. Ako bata ni PARING Martinez Rodriguez SABANDO pati ni COROY Ponce de leon Vuelba SABANDO na maestra ig maestro sanda sa Danawan Magsaysay Central School. Ameng balay ing atobang ng munisipyo ang magsaysay.Dan mga First cousin ko sina Pikoy, MArapati pati si Karangmang. akeng ilog na si Pikoy ang kon kanaken ang website nga dia.Ako dadi degue sa kuwait aga obra.MATAMANG SALAMAT KANINDONG TANAN………………..

  Like

  Reply
 182. pukayaw

  Hello mga tangay, ako si ANNIE MAGBANUA BERONDO, bata y ANGEL MAGBANUA taga Lagara retired police pero KONSEHAL dadi asta y NINFA PADUL taga San Carlos, sa Cabigsing ako ing poslot pero sa San Carlos ag bael, doto ako ra ag elementary, sa SJA ako ag highschool, PSBA-Mla ag college, classmate ko sa highschool si SIREM SIREM (hi!) asta say BENJIE PALAY, JANICE PRIVADO, akeng mga parente say MARAPATI, KARANGMANG asta PIKOY. Mabaragat kita lang sa sinean sa showing ang PLONING!

  Like

  Reply
 183. sancarba

  Mayad na paino-ino kanateng tanan mga Cuyo Press Peeps! Labi p ren da enged ki banbanen nga aga atobangan lamang ameng balay. Jerome Abid Cabiguen po lamang. tawagen indo ako ren lamang SANCARBA – San Carlos asta Balaguen. Kung adin-adin ako ag sut nga lugar, kaloy Diyos digi ako pa ra sa ibabaw i ang kalibotan. Salamat sa ateng Gino’ – Kamalay y banbanen sa ateng inalinan, sa gen. trias cavite den akeng oropotan.

  Istraviva!

  Like

  Reply
 184. sinned

  3 ang kabue 1sakabilog den lamang ang sasasala bastek ang cabigsing liwat y ang SUBANENG si tay ENTENG nga mahilig sa BASTEK kung sadin ako ag mana, ki BI’DANG nga taga LA apo ni lolo ig y lolang PETRAMONIOY(heheh).sakit sa barot y ang cuyo kalipayan y ang mga daraga ig dalana.dennis joy calagos mga kabarangay, paboritong bisita y ang cuyo district hospital ing puslot sa cabigsing ing tubua sungay sa manila suki y ang mga private schools sa las pinas ing pilak pabalik y cuyo kung sadin ing tubuan anang ikog ag adaladal kuno sa PCAT ing rabon sa SJA asta dia ing puasan sa new york.hahaha.11 years den a idlao sanang inalinan manugon kamo ra ituro indo kanaken ang dalan pabalik sa’men duto sa ing atubangan y tay ABE nga mi anang tiu nga medyong ang mga baboy’ katatambek.hahaha. peace out

  Like

  Reply
 185. amostaren

  Kung ano ang di mo maeliagan,
  indi moy bwaten sa imong kaiban…
  Agod maambeng indong tabidan…

  Ako c Demo Garcia…amblig!!!

  Like

  Reply
 186. alibutod

  ako si janaya garcia andao, bata y imag, ilog y tabungos…
  ako ing bata sa cuyo…
  dadi aga istar sa libis san pedro ppc…
  amblig kamong tanan…muahhhh.

  Like

  Reply
 187. parautot

  akeng aran: janet katon funtilon. apangistaran ako lamang sa akeng nanay dige sa bgy kalipay, manalo st, ppc. taga capiz akeng asawa. akaelam tana renda ag cuyunon. ako apo ni lolo tibong mi lola felising. gabo akeng lolo. ponce deleon akeng lola. akeng tatay si vicente manlavi katon. akeng nanay si ruth ponce de leon gabo. ako ang kagurangan kanameng mag irilog na si maanteng, bornok ig kursit.

  Like

  Reply
 188. bornok

  ako si Andy matud na aran paul andrew gonzales,,bata ni benito gonzales taga aguado akeng nanay si joy gabo anang balay sa kilid ang plaza

  Like

  Reply
 189. kursit

  ako si kursit,matod na aran louie jan gabo..kmi aga ilog ni bornok pati ni manteng.. aq ang buringisen sa plaza..(ang una)..adlaw adlaw sa plaza muro ameng balay duto tenged.

  Like

  Reply
 190. balugo

  ako si joel lapidez nga taga bgy funda sa isla ang bisucay,bata y carlos lapidez ig evangeline lagrosa,gradute sa pcat class 86 hs,psu class 90.ako assign sa phil marines, fort bonifacio,taguig city,aga istar dadi sa trece matires city,cavite.musta mga tagay?

  Like

  Reply
 191. ricewak

  mayad nga gabi kanindung tanan na mga kasimanwa!!ako si Wine Ching nga taga centro sa cuyo bata ni Vicenta Ledesma Ching at y Simon Ching …graduate ako ang class ’71 sa Saint Joseph academy…ako dadi may sadiling negosyo sa 29 Banawe St.Quezon city,…aga istar dadi sa Tierra Evelina homes,Tandang sora Q.C,…matamang salamat kanindung tanan!

  Like

  Reply
 192. balonggay

  ako beken i cuyonon piro 90% kakaintindi ig kalilimeg. akaoli sa cuyo y darwa lamang ka dominggo. klasmeyt ko si pulakan nga maman ang ag pakagat kanaken ki kutapdi. marake ren akeng nabagat nga cuyonon digi sa toronto.
  – dia si Mel Garcia anang kaba’not y Kutapdi.
  banbanen ig bulalo, puidi ako ron da siguro ka pasapet digi. matamang salamat!

  Like

  Reply
 193. pagi

  Mayad nga adlaw kanindo mga tangay, kamalay ig kaparintian!!!!Ako si Arnold Venturillo tubong Cabigsing kanto ang Anota st. pati Gen. Aguinaldo ang ameng balay.
  Matamang salamat sa mga nag proseger eg nakaesep ag buat ang pwesto nga dya maski pasamarasano nanalaman amen ang location ang ateng mga kasimanua…………….matamang salamat VIVA SAN AGUSTIN sa tanan…. KUmusta ren sa akeng tangay eg kamalay Alabyed, Lato, Sigbin, Lagtedan.

  Like

  Reply
 194. dawat

  Beken ako turis, akeng sabat sa saka bastek nga ag pakiman kanaken. Akeng aran si Berwyn Magura ig akeng lolo maman si Ramon Torres. Mambeng ig aga pasalamat ako sa Cuyo Press na tenged kananda aga tirimes ang mga Cuyunon sa isarang matinlong website. – Pasamoro dia mga tangay akeng tagay den tambay-tambay anay.

  Like

  Reply
 195. patubas

  Mayad nga adlaw sa tanan. Salamat sa tanan sa likod ang Cuyo Press sa andang matinlong ing buat para sa tanan nga Cuyonon nga paagi digi maski mararaye ang isara-isara aga baragat-bagat da. Ako gali si Nestor U. Venturillo nga taga Pawa. Sa Pawa ako ing bata ig ag adal tegka high school. Inables ko si Pagi. Kumusta ren lamang sa tanan-tanan.

  a.ka. Patubas

  Like

  Reply
 196. pustura

  mayad nga adlaw sa tanan nga cuyonon! ako gali si rhea yapparcon taga tenga-tenga, bata e kulot! mayad ay may website den ang mga cuyonon maski dige aga baragatan, maski adin pa kita dadi… dagi ako ren gali sa ortigas aga obra, kanudaya sa mindanao…. regards lang sa akeng mga tangay dyan, medyo ara ako ren bareta kananda!

  Like

  Reply
 197. lamnek

  Ako si Sammy Liongco. Taga Tenga-tenga. Ang bata ni Mr.& Mrs. Ben Liongco. Ameng balay sa atubangan Y “ang balay sa baybay” ni Dang Gilay. Matamang salamat sa pag buwat y dyang Website.Basi parang mabagat ko akeng mga tangay ig classmates CCS 1979.

  Like

  Reply
 198. unod

  Ako si Rolando Feria Lagan, nga taga Brooke’s Point, Palawan na bata ni Pedro Rodriguez lagan ig Genoveva Feria, apo ako ni Eleno Feria na manig Violin ang mga aglebas nga mga timpo, na inebles ni Trinidad Feria Cabaylo nga manig bedbed y sapatos sa Cabigsing……

  Like

  Reply
 199. kumay

  aruy! kamo baya medyo alilipatn koren maglemeg y cuyonon pero pag basa ko degue ang website y ang cuyonon press talgang halakak ako baya,pag apupungaw ako si judith eleazar-cruz akeng tatay si bianong eleazar na taga rizal,magsaysay cuyo,si nanay taga danleg,dalita anang apelyedo and daraga pa.ako degue ren ag buay sa manila since first year college as dade ren lamang aka pangasaw ako y taga bulacan,akeng mga tangay degue ameng tawagan maske beguen sanda cuyonon ayKUMAY,maman ako kumay everywhere.andan mabagat ko ra akeng long time friends jan sa kelid kelid o maski aden kaerekerekan y ang kalibutan.

  Like

  Reply
 200. matamis

  mayad nga adlaw! ako gali taga pawa, maiteng tao pero mabeal y pasensiya. ja indong tangay nga si badz. apo y long los,long rod,asta long ponso.genevieve osia…. estraviva!

  Like

  Reply
 201. moros

  mayad nga adlaw mga tangay ig mga parenti,matamang salamat sa ag buat y ang website nga dia,maski adin kitang parti ang kalibutan abararitan kita.ako gali si ramon tabinga magallanes bata y mauring apo ni lolo periano tabinga akeng lola si julia calalin tabibga.ing bata ako ig agbael sa SUBA.digi ako dadi sa saudi

  Like

  Reply
 202. kumang

  mayad nga adlaw kanindong tanan digue sa CP! ako gali si Zenaida Badenas a.k.a Kumang taga Cocoro. Isara ako sa ing turuan y Ng Bagasay y saot ang ako aga’dal pa sa PCAT. Dadi saka orobran kami y Karangmang digue sa Bahrain…akeng kalipayan digue maglingling sa cuyo press adlaw-adlaw!

  Like

  Reply
 203. gawang

  Merulo Soto jr.

  Anang pauli SENGSENG! Original nga siponon ang Bangcal.Liwat y LOLIT.Aeya aco ra tenged nga ing bata aco mi cadurog acong babae nga lagi (FE). Cagurangan sa mga lalake, pangatlo sa siam,uncle ni sikad-sikad. Aga adal para y cuyonon asta dadi!!Indi acoren ca’aguanta, medyo duro acueng tangay sa CP!!

  Like

  Reply
 204. tipano

  Tagbalay!

  Ako paseleden indo ra! Aliag ako lamang ag pasalamat sa grupo na agbuat ang web nga dia. Doro gali akeng parinti asta mga tangay na mabuay deng tempo na ara y kiritan o maski magbagat lamang.

  Dia ren ang timpo ateng kabataan na mag umpisa y adal ang cuyonon. Na basipa ra maging opisyal na dialect ateng Province. Andan mi makaisip magbuat y bill na ang Cuyonon as part of school curriculum.

  Dan ngani kaisan ang problima pag agakiritan ang mga taga Palawan sa ibang lugar a taragalog. Animan a kokonan y “kilala ta kaw imong kalilies LEOTES” – hehe aka advertise ako pa.

  Ako gali ang bata ni Tay Mads na Lucero ang tatay y ang mga taga Puerto. Moro mapa malam o mapa bata tanan ang andang tawag sakeng Tatay Tatay da. Damparang!

  Sanda tatay gali ag alin sa Bisucay. kami digi ren ing bata sa Puerto. Ako gali si Jose “toto” Lucero a.k.a TIPANO. kung sa Cuyo a apamati ang “radio ng bayan” late 80’s may program na harana w/ jun servando. Ako ang isara sa mimbro y ang “Music Mate” na regular na aga harana every Wednesday. Akeng kaiban si bembet mi si ricky mga cebuano pero a curoyonon diba matilo na maski mga dayo aga adal ateng language.

  Matamang salamat oman kanindong tanan na ag porsigi sa WEB nga dya. Labi pa sakeng ilog na si BANBANEN na maski kaisarang beses ara kami pa y kikitan katabid sanda Kutapdi, Bulalo asta sa’keng tangay na komay si BAGASAY. More Power kanindo!

  Like

  Reply
 205. Balanak

  mayad nga gabi adlao sa tanan!

  Ako si Evelyn Gacot Berina a.k.a “Balanak” ang pinaka masab na isda labi pa kung inasal na lingeb.Bata ako ni nanay Elding Sendito Gacot asta ni tatay Atring Eleazar Gacot, enables ko si kapungaw ig classmate ko si pagi sanda si bulang sa SJA batch ’85.

  ara ko lang ka agwanta pa silip silip tenged akeng pagka cuyonon mag umpisa sa kulit tegka tulan, umpisa turubuan tegka rapa rapa .
  ako gali taga mariqua’deng akeng balay sa egsadan ang bonbon.

  matamang salamat sa agbuat ang site nga dia doro akong kalipay!
  akakapakigbaritan ako sa natatabo sa ateng banuang cuyo.

  Like

  Reply
 206. TAGITIS

  myad nga adlaw s mga pips ang cuyo, matamang salamat sa agbuat ang blog nga dia dorong katinlo pandaeg sa tanang blog….
  ang baragatan’08 ko lamang abati ang blog nga ja s akeng tangay/ klasmet na si susan ladica makon tana pagseled doto dato matinlo doto si marilyn calayag aka pulakan en manda ang tama akeng kakilala dige. bago ako magpalabeg ako gali si annelyn abrina-parangue ing bata sa marinigan pero agkulay s bangkal ameng balay na maite doto sa mi puno ang sirisas sa kilid ang balay ni lolo manoling ponce de leon(+) sa mi kanto pasaka ang porantoc dadi ospital den ang cuyo, akeng madir si Nay Payang Abrina na taga lungsod akeng lolo si Mang Felimon(+) ang manigrasyon tubig o manigsageb jan sa lansangan ang cuyo akeng fadir si Vital Abrina(+) na taga Maringian ang permi aga bike apakon sa kapusan maobra
  ang mga balsa ang monalinda….kamalay ko dan sanda nang KITIKOTkami sandang bubon agasakeb kaesan apararigos kami pang borles ahae..hae..hae…mga siponon pa kami dato. pati si Nang MARAPATI kilala ko dan . Ay si Ageng gali akeng uncle boy dan… muzta kay KUMANG klasmet ang buay kita ren aray babagat
  tawagen ako indo lamang sa a.k.a. na TAGITIS dan akeng aliagan moro kami permi agatwis twis sa kapusan sa baras pamel tagitis na matamis tamis asta pggatas sa mga bagong paminata. Grabeng sarakit sa batis ang baras labi pa kong maderes medio “sand storm”
  PULAKAN musta ka ren ang grade 5 kita pa sa PCAT agbelag… ako akadal da sa CCS gr.1 tegka gr.4 agpadayon sa PCAT deN.
  bueno medio malabeg den akeng istorya….matamang salamat basipang malabeg pa ateng tarabidan dige…..
  mabuhay ang CP!

  Like

  Reply
 207. adlaw adlaw

  Ako si Sansan Marquez, apo ni Lola Trining De la Torre, bago ag alin sa Hong Kong. Abakasyon ako dadi digi sa Palawan bago mabalik i oman doto agud magpangita i kwarta.

  Alyag ako ag ireg digi tenged alyag ko magkarabagat ang mga Cuyonon sa iba-ibang lugar. Tawaga indo ako ron lamang nga adlaw adlaw.

  Like

  Reply
 208. dangkalan

  Ako si Tamen Arista, taga cabigsing.
  Alyag ako rang mag ireg dige sa CP para kapakigbonding da sa akeng mga kasimanuang mga Cuyunon sa iba-ibang lugar.
  Banbanen salamat sa pag proseger na magkaroon kita website na mga cuyunon.
  CALOYAN KITANG PERMI ATENG GINOONG DIOS.

  Like

  Reply
 209. arigpotagan

  mayad nga adlaw kanindong tanan!

  chinette rodriguez-balmonte, a.k.a. ARIGPOTAGAN,digue ako ren sa riotuba bataraza,palawan dadi agatener kayban akeng ka-banot.ameng balay sa bangueled balaguen magsaysay.,sa CCS asta PCAT ako ag adal.akeng nanay si glor sagarino rodriguez ang daraga tana pa kanda Limtiong agabantay ang tindan doto sanda agbagat akeng tatay nga si piando manaeg rodriguez..bogtitnae ko si kalampisaw nga maman agtaw kanaken ang website nga dia.

  matamang salamat sa ag paolas para mabuat ang website nga dia..saludo ako kanindo…VIVA!

  Like

  Reply
 210. magcalen

  rey tabinga venturillo ing puslot sa cabigsing ag canuang sa bangcal damparang ca raye! palangga ni nay basing tabinga ig ni tay luis venturillo matamang salamat sa agpaticaseg y ang website nga dia, banbanen,kutapdi,bulalo ig bagasay….

  Like

  Reply
 211. peye

  Matamang salamat sa Cuyo Press. Acqueng aran si Nestor Nacionales Jr. ang libayen ni Piripiti. Aco yng bata sa Puerto pero digue aco ren sa U.S. ag high school. Dadi sa Chicago aco a tinir. Kumusta ren lang sa ateng mga kasig-banua.

  Like

  Reply
 212. tamping

  Ako si Zeny Bautista Rells ang kagurang bata ni Aurora Ita Bautista mi ni Teofilo Bautista. Akeng mga libayin ay say (Libon) Cely, Lito, Darlene, Fe, Teddy, Bob, Henry, may si Roland na taga tenga tenga.Akeng ilog na si sapi sapi may si Alma Belen Lopez dagi kami ren sa San Diego, California ing puwasan.

  Like

  Reply
 213. manggaden

  Matamang salamat sa mga promotor et ang website nga dia. Kalooyan kamong tanan ateng Ginoong Dios! Ako si Ruby de los Santos, taga Sitio Lengna. Ag adal ako sa Balaguen Elem School, Cuyo Central School, ig sa St. Joseph Academy. Ka batch ko say Maribel Buenvenida, Kumay Jocelyn Ponce de Leon, Kumay Lorna Tabang Palay, Aning Dario Lagrosa, Ariston Magbanua, Kumpay Noli Moreno, Simeon Quejano, Eddie Arriola, ig matama pang iba. Kumusta kanindong tanan mga classmates!
  Tawaga indo ako nga manggaden, agud basipang madayunan. Matama akeng masisharan kalooy Dios!
  Kita-kits kita digue, ha! God bless you all!

  Like

  Reply
 214. kurdapyo

  Mayad nga timpo kanindong tanan……
  Ako si Glen Paul Viloria Baac, kaiban ko si Kurdapya na bago pa rang magapost digi sa website nga dia. Ako beken eh Cuyunon sa dugo pero ang akeng asawa ay purong Cuyunon animan akeng trato sa akeng sadili ay isa reng Cuyunon ay kami sakalawas den lang (sabor ingan!) : ) Ang akeng Nanay ay Ilocana pero akeng mabael nga pasalamat nga mi dian nga Magsaysay Central School na duto tana unang agturo ig agkitan sanda ni Tatay nga taga Agutaya animan dagi ako.
  Ang Cuyo ang una kong naabot nga lugar digi sa Palawan impisa ingbata ako sa Manila. Adedemdeman ko pa na ameng inskayan ang mg lantsa ig barkong Queen Amie, Princess Amie, Princess of Antique, Mindoro Express ig ang eroplanong Pacific Airways nga agabyahe sa Cuyo ang maite ako pa.
  Akeng mga aliliag-liagan kanudaya puro Cuyunon da animan apamal ako ron sa Cuyo. Ang akeng mga tangay na maleleban ay Cuyunon da, si Alvin Gabinete nga akeng lasmeyt sa noong first year college ig kayban sa Choir digi sa Puerto, ig iba pa.
  Saludo ako sa mga tao sa likod ang Website nga dia, masipang mi Aguytaynen dang magadal ig magprusigir na mausoy ang matinlong indong imbuat na website ang mga Cuyunon.

  Like

  Reply
 215. kurdapya

  A.K.A kurdapya, ako si Gina Tabangay-Baac, taga Upper Igabas Magsaysay. Sa Igabas ako ag elem,PCAT ag hayskul klasmyt ko si aregputagan na maman agtaw kanaken ang website na dia pati si siponon asta anang libayen ni banbanen na si Denis. Sa PSU main ako agtapos adal.Asawa ko si Kurdapyo, degi kami aga tinir sa sta. monica PPC ig dige ako ra aga turo sa elementary.
  Matamang salamat sa mga peeps sa likod ang website nga dia.CALOYAN KAMO RA NGA PIRMI ATENG GINOONG DIOS IG IPARAYE SA TANAN NA MGA DISIGRASYA.

  MABUHAY NGA CUYUNOS!

  Like

  Reply
 216. cabugao

  Mayad nga adlaw kanindong tanan mga kasimanua adin man kamong parte y ang kalibutan. Dadi ako lamang kaireg digue sa ing titirepokpokan y ang mga Cuyonon nga website. Atleast digue indi kita ren ag orogiawan para magkabaratian lamang.
  Banbanen and company matamang salamat sa indong pag umpisa y ang site nga dia. Alilipay ako nga mabasa ang mga comments y ang akeng mga classmates sa PSAT 1982 y sa Cuyo Central School sanda: Marapati, Daod, Malamey Lamey, ig Parawakan, mga tangay, mga kaparintian ig mga kamalay KUMUSTA kanindong tanan. Best regards extended kanda: Bukaw-New York, Liwit, Bancalanen, Lagtang, Kutapdi, Bagasay, Langkawas, Tangay, Amos Taren, Taguemtim, Shukoy, Ageng, Palaminko.

  Palamingko, Bagasay mabuay buay kita ren ara ren y baragat ako digue sa Imus lamang aga istar kamo gali dian lamang sa Bacoor.

  Aga pangumusta kanindong tanan,
  Dionisio ” Den, Boy” Zambrano Jr.

  Like

  Reply
 217. lanes

  Kaambeng pamatian nga ang ateng banuang Cuyo ay amat2x ren nga akikilala sa ibang lugar. Dati kung mainangbit lamang ang Cuyo, andang pakiman; sadindan?
  Sa pag-abri ang bintana pagi sa Ploning nasisiguro ta nga matatawan den da importansiya ang ateng mal nga banua..
  Dia gali c Jose “Goy” Batul (aka Jab) taga Kanto, Pawa.

  Like

  Reply
 218. panangitan

  Mar Lagan, a.k.a. panangitan, datung bata pa ako pirmi ako aga pakinas y panangitan…..taga Suba, manigpanarading, manigpakinas, manigsira…..ang buay ako ron aga sagiap y website para sa mga Cuyonon, dadi lamang ako nakakita…salamat ki Tamen Arista…..ing kon na kanaken ang site akeng pag uli jan sa Cuyo last April, 2008…..

  Batch 1977 ako ang PSAT, kabatch ko si Toto dela Torre (pati sa Adamson), ted eleazar, del chua, winfred lucero, boy soto…at iba pa….

  Kumpay ko at kababata si Imamatad…..

  maga 21 years ako ron dige sa Bahrain y prusigir kakita ating kaayadan…..medyo kaisan akikita ko dige si bagasay….sa may regency intercon….dan lamang hindi na siguro ako makilala….

  matamang kumusta ren lamang sa tanang mga Cyunon sadin man impayangat kamo…Calooyan kamo ateng Ginoong Dios..

  Like

  Reply
 219. bengeten

  Mario Z. Fernandez akeng aran producto y ang st. joseph academy
  1972. Ag tapos ako akeng kurso sa PMI colleges bilang associate in
  nautical science datong 1974. Akeng ranggo dade ay chief officer sa
  isarang german shipping company sa mga container vessel. Aka pangasawa ako y taga Ilocos Sur ig mi darwa kaming mga bata. Ang
  gurang ay babae anang atapos ay communication arts sa miriam college sa quezon city. Ang ag dason ay lalaki isarang Doctor sa PGH
  manila producto tana y ang University of the Philippines.Sa dade dege kami ren sa san mateo rizal aga istar. Akeng tatay ay c Mr. Gregorio Fernandez dating supervisor dyan sa magsaysay.
  Mayad ay mi kundyang website para magbararitan kita.

  Like

  Reply
 220. pasyak

  Arthiel Katon-Rodriguez akeng aran. Ingbata sa manila, pero sa Barangay Tumarbong, Roxas, Palawan ako agbael. Doto ako ag attend akeng elementary, high school sa PNHS y ag college sa Palawan State University. Sa dadi, sa Office of the Provincial Agriculture-Fisheries Division ako agatrabaho.
  Mi saka asawa ako ig 3 ka liwat. Akeng kagurangan, lalaki, RN denda dadi sa calooy y ang Ginoo. Ang pangarwa lalaki ra, first year college pa lang dadi sa Palawan State University. Ang pangatlo, babai, grade 1 dadi sa Palawan Hope Christain School.
  Sa dadi, digi kami akaistar sa Lanzanas Rd, Libis, Bgy. San Pedro, Puerto Princesa City.
  Maambeng ako nga mi tuladiang website kitang mga cuyunon.

  Like

  Reply
 221. kiming

  Malua ako ron ing tubuan ako ron oyapes asta sor ays sobrang panilip… Jim Ladica..In bata sa Calandagan. manig pangiming kaiban y Panangitan, sa PSAT ag high school klasmet ni Tangay asta ni Besugo. Kaopisina ko dati sa MLG ig klasmet ko pa ameng pag Masteral sa Capricorn University si Imamatad (Akeng Idol). Immigrant da sa Bacoor, etivac. Sa South America dadi aga libot libot.

  Like

  Reply
 222. suringet

  Also known As “Suringet” Ako c Lorena ‘mhean’ Revillas, aga representa ang isla nga mejo sa tudong ang BISUCAY. ing bata ako sa manila pero s a balading, bisucay ako agkulay, ing tubuan y leba mi agdaraga. Agadal ako sa balading elem. skul, ag hyskul sa GAMNHS BISUCAY. ing papambog ko nga maski maytey lamang ameng isla, pero durong kasagana. agtapos ako akueng college sa manila sa STI sa aqueng kurso nga B.S. Information Technology. Dadi dgue ako sa manila aga ubra sa GLOBE Telecom, Mandaluyong (Data Center Operations) ig agaprosiger nga mabot ko pa aqeng mga malyag pa mabot. sa December kaloy joss pagtapos ko agadal sa manila apat kadagon, kakaule ako ron da sa aqeng banwa. elat elaten indo ako lamang! mabuhay kitang tanan nga Cuyunon!

  alilipay ako nga abagat ko ang website nga ja.. =)

  Like

  Reply
 223. bakaw

  Nalilipay ako mabael, na mi website den ang mga cuyonon, matamang salamat kanindo, na ag prosiguer sa pag buat y dia, na discobre ko dia sa akeng pag search ang cuyo island, at durong kambeng sa akeng pamati, tenged ang indong mga istorya nakaka irsisio y taguiposon,,bueno dem martinez ang akeng aran AKA (bakaw) taga RIZAL, bakaw akeng ing pili tenged ameng balay sa keled ang baybay, kabakawan sa ameng marapit, durong peye pati alimango dan ako apamanak y pirme sa kabakawan datong bata pa ako,, dadi dige ako ron sa sri lanka na sakabilog ako lamang cuyonon, datong tsonami dige kamaite ako lamang y taman ang mabael na daluyon tay salamat sa dios nakalibre ako,isarang G.I GIRL (genuine ilocana) ang akeng napangasawa na taga cauayan city isabela,
  butch 1977 ako sa PSAT classmate ko sanda ted eleazar, mar lagan, boy sotto,
  Bueno matamang salamat oman kanindo, sa CUYO PRESS. and MAY GOD BLESS YOU ALL,

  Like

  Reply
 224. libayen

  Alma Belen Lopez taga tenga tenga bata ni Vicente Belen Sr. mi Gloria Bacosa Belen . Libayen ako ni Vincent, Minnie, Leo, Glenda, Alex, Mac mi Ric. Libayen ko ra si Gil mi si Eden. Matama akeng mga parinti digi sa Cuyopress nalilipay ako nga kita puede ag arampang digi. Sa ag prosiger ag buat ang website nga dia matamang salamat kanindo.

  Like

  Reply
 225. petrona

  ako si aiza belen bata ni alex bacosa belen asta y cora paredes-belen. kmi taga tenga-tenga.. akeng mga bugtitinay ay si alden mi si arlan.

  Like

  Reply
 226. sanggetan

  ako si SANGGETAN manig pansyed manok ig manig panluat tuba.. apo y tay ading Gabo ig nay basing Saclet nga bata ni mini ig jun na inables ni grace nga maestra ang mga estudyante..

  Emel Yap poh parabaleng ang PAWA…

  Like

  Reply
 227. lez-ngag

  jhon arellano gali ja bata ni ni lezzette nga maestra sa PCAT-PSU mi ni freddie arellano nga taga batangas katulad d ni banbanen.mzta ren lng kanindong tanan…god bless.

  Like

  Reply
 228. saragueban

  Ako si Jocelyn “jojo” Timbancaya – Cervantes. Bata ako ni Paeng Timbancaya y ang Bancal pati ni Pepin Cabanero Timbancaya na taga Antique. Ing poslot ako sa Bancal. Ag adal ako sa Cuyo Cental School pati sa PCAT. Aka tapos ako y nursing dige sa Manila at dige ako ren aga istar pati aga obra sa San Juan. Aken asawa ay si Javier Cervantes na taga Maringian. Me darwa kaming liwat na puro lalake.
  Akeng gurang na bata Grade 4 sa LSGH at ang libayen kinder 1 sa Apples & Oranges Learning Ctr. Nalilipay ako na makakita at maka bati ang mga nanaynabo sa Cuyo. Matamang Salamat.. God bless…

  Like

  Reply
 229. lapnag

  Earl Joseph Timbancaya Cervantes dia. Liwat ni Jojo Timbancaya na taga Bancal pati ni Javier Cervantes na taga Maringian. Ing bata ako dige sa Manila pero akeng taguepuson duro ka Cuyunon. Inde ako ka elam mag Cuyonon ng husto pero aliag akong ma kaelam ag lemeg Cuyunon. Kilala ko ang tirik, tayong at lato na paborito akeng tatay. Matamang pustura at guapo sa Cuyo!! Duro ka tinlo ang BANWANG CUYO!!!.Matamang Salamat.. more power sa mga taga Cuyo Press.. God bless…

  Like

  Reply
 230. barutan

  “BARUTAN”, dia akeng aliagan nga aran aran, marena baya ang maite aco pa permi akong me ribbon animan perming may kuwitis pag atatapos den ngani ang dagon!

  Beken aco talaga Cuyunen “by blood”, pero akeng kayban baya taga jan sa Cupang, Lucbuan, Magsaysay, Palawan, (ang mga Doctor doto…) tay doto kami agbagat sa tindan ni Ching sa Bancal, ay aco baya, tengued sa kakori ra manda ang mga panimpo ang una sa Agutaya, ingpadpad aco sa Cuyo, agbantay aco ang tindan ni Ching, anem ka dagon aco doto..(see, makatiis ka ba tulad dato labeg dadi?), animan “feeling” ko, Cuyunen aco renda.:)

  Ingbata aco sa Centro ang Agutaya, nanda SERGIO PAALAN BACOSA (+) mi ni MILAGROS NAAG CAABAY, purong Agutaynen, agadal elementary doto, ag high school doto para engued, pero sa Palawan State University Main Campus den ag graduar datong 1986, pagkalebas ang tatlo me tenga ka dagon pag alin namen kanda Ching. Doto aco ra sa PSU agaturo empisa dato asta dadi, pero, dato bayang July 2008, me diyang ag imbitar kanaken nga mag attend y seminar digue sa Minnesota, libre ang tanan, animan akapacon ako dadi digue. Tapos medyo aliagan ko ren andan maglantuag, animan asta dadi digue aco pa sa Little Canada, Minnesota.

  Mentras agabasa aco indong mga jokes, aruy agka “stomach cramps” aco baya, ang katitinlo ang mga barita digue. Basipang ipadayon nindo diaa…arandeman da dia ateng mga bata. Marake ra akeng mga kilala digue, basipang one time, maga arampang kita ra engued sa personal.

  Aco baya si BRENDA BACOSA-FELIZARTE.

  Like

  Reply
 231. salabay

  akeng ngaran gem pavia piro naliagan ko aran-aran SALABAY..naererep man baya aku jan sa salabay o abet!(jellyfish ba!) piro dan ren lamang..…ako ing bata nga cuyonon, ag kolay nga cuyonon..(dati ang pavia kuno..beken tlga pavia ang spelling…kundi FABIA..ingtelesan lamang ng mga amerikano..elam ayamo nanda ingtelesan..basta dan ren ang akeng apelyido..may mga nasala pa ra na Fabia..agapakon sanda sa balay .my taga chuey, asta taga cuyo..c lolo taga cuyo, nadestino lamang c lolo duto..postmaster tana duto[diponto BENJAMIN GABO PAVIA] ta’ dati ang culion pilakan pa ng mga leproso..dadi ara renn..promise!..agbael ako duto kanamen..sa culion…pwede ba dige magjoin..liag n liag ko baya dige..first time ko ra lang dige…na lab at first sight aco agad..hehe..nalyagan ko tlga dige magjoin indi ako lang maelaman akeng bwatin…duro ko reng impakunan na site…ara aco makita n sig in…(sori)

  matinlo baya dige…ahgghh…pirte ako ngirit ngirit dige sa opisina..hekhek(baleng!joke)..aga tiringinan sanda kanaken dige..ayamo kuno agngiritngirit kuno aco maesan aga kadlaw pa…kabedlay dige mag ubra.. ren maesan aco akakauli..taragisan 🙂 ..piro dadi indi aco ren napupungaw masyado…masabor magvisit dige sa cuyonon press..hohohoho..nalilipatan co mga prublema..

  Like

  Reply
 232. manigpanigbas

  Akeng aran si Pedro Manga Saavedra taga Salvacion, Roxas, Palawan. Akeng nanay si Neria Gabinete Manga ag alin sa Igabas na matas sa Cuyo, Palawan dato anay, pero dadi and Igabas sakep den ang Magsaysay, Palawan. Akeng tatay ay si Agustin Saavedra katengan na dugo Hapones. Akeng propisyon ay teacher, bale ako dadi maman ang nadestinong District Supervisor digi sa eng tatawag nga Roxas South District. Eng kakadengueg ko nga ako ay Cuyonon tengued na durong matitinlong kaugalian ang Cuyonon di ba? Eg ikarwa maambeng ako tengued na maski sadin nga parti ang kalibutan durong Cuyonon na labi pa duro kitang kasimanua na propisyonal. Animan akeng aran nga eng gamit Manigpanigbas ay dan akeng sarambeten kung kaysan asisilag ako sa akeng mga maestro o maestra. “Makon ako kaysan aliag sanda ang panigbasen ko sanda”. Pero dan tultulanen lamang ara ako ra garab nga eng dadara-dara. Dia suhistiyon ni akeng District Planning Officer na Cuyonon da si Mr. Francis J. Palatino.

  Like

  Reply
 233. kuzmod

  KUZMOD = ( Cuyonon )
  Simangot = ( Tagalog )
  Frown = ( English )
  froncer les sourcils = ( French )
  cipiglio = ( Italian )
  fruncir = ( Spanish )

  animan gali Kuzmod akeng aran muro na nung akey maitey pa akeng itsura pirming akakusmod. ara koy ngi ngirit… pero dadi ara lay ngingirit todo halakhak pa hehhe

  Ako gali si JORDAN CHARLES L. DIASNES… ako bata ni TAMILOK ( Cynthia Lazaro) taga Cuyo ra ata ni BARARING ( Jonathan Diasnes)…. Kami agistar sa Cuyo duto sa BANCAL sami bangkilid papakon sa lungod mi igabas… Ameng Balay duto sa Ingatubangan ang PIADPI… ako ang transfer jan kanudaya grade3 agadal ako sa Cuyo Central School asta agtapos highschool sa PCAT…. akeng mga Lolo at lola, mga adurang MOISES LAZARO asta c FELICIDAD LAZARO…… c BESUGO gali akeng uncle….. ing imbitar ako lang ni manung lez-ngag na magjoin digi

  Dadi Digi Kami ren ag lagted sa SAN MATEO RIZAL agumpisang agcollege ako… kaloy dyos akatapos ako ra last 2006 Nursing… Licensyado ako ron da and kapasa ren da sa IELTS english exam… basi parandan kaubra ako ra sa abroad agud katabang ako ra sa akeng gurang gurang..hays patikaseg lang..

  anem kadagon ako ron ara kakauli jan… basi mamit ko akeng mga kabatch 2002 pcat asta ccs, kaparintyan at kakilala. ara ko ron ara kakakita tEnged dn lang sa txt txt, tawag at friendster…

  kaloy dyos makauli ako sa cuyo holy week saBor ag eseb sa capuzan , aglu-bo sa pantalan, sabor agpaulog sa aguado! mis ko ron ang Cuyo..

  matamang salamat sa agbuat sa site nga dya. ki manong banbanen …… God bless sa indo at sa tanang taga Cuyo….

  Like

  Reply
 234. tubalaloy

  Ako si Alex Ilagan, ang unang Ilagan na ing-bata sa Cuyo. Ag istar kami sa Bangkal, ameng balay ig atupad sa old Ospital. Akeng mga tangay kanudaya ay sanda Ed Eleazar, Bobby deFelipe, Didong San Juan, Teting Pediapco, Cezar Zambales, Oniol, Jingle, Georgie V, Andy, etc. Classmates ko ra sa elem. sanda Grace Ong, Eden Belen, Angela Ponce deLeon, Emma, Erlinda,
  Helen Socrates, Ruben Ong, Lando Paredes, Aida Torres, etc.
  Ag lagted kami sa Manila 1967, grade 4 ako sa CCS. Si Manang Edna na asawa ni Iyong Solina lamang ang asalan sa Palawan. Akeng mga bugtitinay
  ay sa Montreal dadi. Digi ako sa Edmonton, Alberta, Canada. Akeng kilala na mga Cuyonon digi ay sanda Nong Joe Macolor, Tony and Alonzo Dagot, Cayabo family ( Myrna, Gaye, Jessie, Dianne, and Perla ).
  Salamat sa Cuyo Press pwede ta ren ig hampang sa ateng mga kakilala.
  Kudos and more power to all Cuyonons !!! Just call me Tubalaloy.

  Like

  Reply
 235. pabilin

  Ako si Rolando C. Remolano bata y Norma Calanday pati y Enrique Remolano taga Calandagan Araceli Palawan. Akadal sa Cuyo Cental Elementary School (grade 4 – grade 6). Ang una dyan kami agauli sa famous PALOMAR resisdence dayong lanted kanda Nay Etron. Tapos sa pagtenga-tenga y ang ako grade 5 den ag lanted kami duman sa ameng mga ilog sa suba sa mga garcellano resisdence kami ag istar. Klasmate ko sa elementary sanda Benjie Palay, Esperanza Andres, Mary Ann Dantic at matama pa. Dadi degue ako sa Saudi (Saudia Airlines) aga bakokod. Mayad den lang akita ko dya site y ang mga cuyunon. Basipa kabisita ako ruman jan sa cuyo agud ka reunion da kita mga ka batch…….

  Like

  Reply
 236. makalam

  Joey Briones, guwardia ang tulay sa Tenga-tenga. Tangay ni pedong LezNGAG pati y Lespad, kamalay ni Mang Berting, animan MAKALAM akeng AKA ‘moro pag nababati ko nga mi aga tawag akeng aran nga BUDOK dorong kaKALAM sa akeng pamati, ang kasabor ingan ag umol.

  Like

  Reply
 237. maragket

  Ang aran nga MARAGKET dan ing sobli ko sa akeng lolo ng taga Lapnag, Maringian, animan ing ambligan ko y mayad ang a.k.a. na dan kumos si lolang Tonya ang una durong ka sabor ag luto y soman nga maragket. Ako gali si Joel Babera y Eleazar, bata ni tatay nang Jess ig nanay nang Toyang. Madedem-deman indo ako kung tag-ururan nga aga karapulit ang lugta sa indong siki. Hehehe… makaerep anu?

  Like

  Reply
 238. purantok

  Ako si Gerry Dedicatoria y Babera a.k.a. PURANTOK taga Amianan, Cuyo marapit ameng balay sa purantok sa ibaba ang ospital. Dati akong membro ang Naval Special Warfare Group (SWAG) ang Philippine Navy. Ming titindegang sadiling prinsipyo nga ing lalaban sa marimong pag palakad ateng governo, ang protestang dan naytabo sa Okwood ig sa Manila Pen, na dakep ako ig na pusasan pero magkalen ig madanleg aka poslit kumos ag usar akeng panagadlem nga dati ing gagamit ko lang datong aga karawat kami y uropotan ang mga bata kami pa. Sa timpong dadi digi ako sa Singapore aga pang eseb-eseb den lamang, adlek pa ag uli ay saben ma pusasan y uman. Ang regda iba sa lipeng.

  Like

  Reply
 239. tadamawat

  Arlene DELGADO Socrates,bata ni LOTTA mi apo y ang nadurang DANG TUTA DELGADO dyan sa may rotonda bancal.classmate ko gali say bulalo mi kamarikutan sa SJA tay tawagen indo ako ron lang na TADAMAWAT.

  Like

  Reply
 240. sirisas

  Libayen na bata ni zenaida aborot veniegas(aida sa kataman, municipaL budget y ang magsaysay), apo ni Leoning tabang aborot mi ni apid aborot nga tga Lengna.. ing bata sa puerto ig ag baeL sa tenga-tenga, tay ag lagted kmi sa bancaL (katubang anda LoLo/sir rUdy tabang) ang grade 5 aqu pa.. 3rd yer cOLLege aqu dadi dge sa maniLa.,(AU)..

  SHEREE ALYSSA A. VENIEGAS a.k.a SIRISAS..

  Like

  Reply
 241. rakaw

  mayad nga adlaw,sirem,gabi,ig tenga-gabi knindong tanan…

  Aco gale si LHEA JANE SOCRATES BAGONA y ang cabigsing. Ako anang bata anda Lilia Socrates mi Jun Bagona. Akeng inalinan ay Pawa,Funda, mi Caburian.

  Agalin ang rakaw s aqng nanay na si Lilia tenged dan mman ang una nang ing limeg ang bata pa sigun s aqng lola.

  Akeng mga lola, si Conching Dacuan Socrates mi Mising Zambrano Bagona. Akeng lolo, say Albin Socrates mi Omay Bagona.

  Inables aq ni Mommy Bukaw-NY,Liwit mi Tadamawat. Kamalay anda Banbanen,Kamaron,Aromasit,Alekek,Lokus,ALabyed,Daguldol,Bulalakaw,Kikik mi San Carba.

  Classmate ko s PCAT si Bukaw-Bukaw,ilog ni Panipasen ig istudyante ni Dangkalan.

  Isara aqng batang KAMALAY n pirming asebseb sa dalan.Tay dading daraga aq ren,kakaelam aq ren da ag baka baka.

  Like

  Reply
 242. burangosngos

  Arui..

  Ako gali c Rodcel Louie Demin, ang burangosnos nga bata y Cecilia Bartolome ang Bancal nga ing pangasawa akeng tatay.. akeng tatay beken da Cuyunon animan indi ko ren itabid.. sayang ang oras..^_^

  Ako ag tapos akeng pagaradalen sa PCAT..

  Akita ko may pira ren da digue nga akeng mga kakilala, ig mga kamalay da nga ara ko pa ra akakarakita.. Ako classmate da y rakaw asta bukaw-bukaw..

  Basipa digue makaelam ako pa ang mga madadalem nga Cuyunon.. Indi ren muro batien ang madadalem nga Cuyunon,

  Sa mga daraga pa nga makabasa diya, tangay kita ah.. ako maski mi bangkil mi itsura pa ra.. ag damel damel lang kyna..^_^

  mayad nga adlaw!!! Asta gabi para sa mga ag paradelem-delem.. Ing mamal takaw CUYO!!!

  Like

  Reply
 243. bedbed

  mayad nga adlaw kanindong tanan,ako c MAIDA BONTO-LOJA,a.k.a. “BEDBED”,liwat y Rodrigo Bonto ig Minerva Bacosa Belen Bonto,taga Tenga-Tenga,marapit ameng balay sa Munisipyo,ig stasyon ang Pulis,pero dadi dg kami Puerto Princesa aga istar,akeng manang c Lelenan

  Like

  Reply
 244. begnay

  Begnay Mayad na adlaw sa tanan na mga CUYONON. Alilyag ako ra ag intra sa indong mga arampangan ig mga karadlawan. Akeng aran si Josephine de Felipe Telberg, taga- Bangkal,kanudaya. Ameng balay dyan sa ing titindegan ang balay ni Edit A. Palayon. Ag adal ako sa CCS, ig sa St. Joseph Aca. Akeng best friend si Ninik. Adlaw-adlaw dyan kami aga miryenda sa kiosk ni Mr.&Mrs Sanchez. Matama akeng mga tangay dyan. Indi ko ren y litanea andang mga aran para ara ako y malipatan. Ag alin ako y Cuyo 1968, ag lagted kami sa Manila. Aka balik ako ang pag Centenial Year, then 2004 and 2006ara ako ag buay, ag lebas ako lamang papakon y Pto. Nabisitaan ko ra ang akeng mga relatives ig ang akeng tangay na si Bernice and Erlinda Juan. Dading medyo malam ako ren, ing sasagyap ko ang akeng mga tangay. I LOVE CUYO, and PROUD TO BE PART OF IT:. istra viva!

  Like

  Reply
 245. taguate

  Una agapasalamat ako kanindo nga agprosiger agbuat ang sayt nga dia, kanimo banbanen asta sa imong mga kaiban, ig mayad na gabi o adlaw kanindong tanan…..

  Nalipay ako datong madiskobre ko ang sayt nga dia. Na sa likod ang baritang dia kitang mga cuyonon inde para engued agpauri sa mga bagong technolohiya asta henerasyon….

  Thadz Dagaraga A.K.A. TAGUATE, tubong Subanen, lewat ni Tay Inggoy, kung mapamagatnan kaw malin sa simban ameng ing estaran ang pangarwang balay. Asler da sa palagtik kasoy, ang una permi ako apamanak sa taringian, manigpanarading asta kung mi tambeng sa enasan manigdapo lamang. Maelig ako agpang-sied langgam, animan Taguate akeng a.k.a muro ang langgam nga dan durong kalikay y siedan. Kung sadin sading lugar denda lamang akarabot katabid den ang Lawa ang Ontario, Michigan asta Lawa ang Superior ang ingkokon anda na Great Lakes, Ingtegkan dge nasiedan sa Cavite. sa dadi digue ako agapaserong sa Dasmarinas, ESTRA VIVA!!!

  M A B U H A Y K I T A N G M G A C U Y O N O N. . . ! ! !

  Like

  Reply
 246. salmon

  Mayad nga adlaw kanindong tanan.mambeng nga pag irintraen digi sa cuyo press.sa mga ag buat ang site nga dia matamang salamat kanindo….. ako ag bael sa bancal bogto ako i bancalanen, elam kong mi kadengan ago digi sa high school..ako si emma eleazar,apili ko ang isda nga salmon tenged sa aten ang una dorong salmon nga nabebel ang mga monalinda asta frabel nga mga fishing company

  Like

  Reply
 247. kasaplan

  Kereketek anay bago mag pakilala… DENNIS LUCERO PEREZ akeng aran sa simban, DONG-DONG ang tawag sa balay, NISTONG kong sakeng mga tangay, DENCIO kong asisilag akeng asawa, KASAPLAN kong digi sa Cuyo Press.

  Libayen ako ni manong, gurang ako sa keng libayen, apo ni lolo na asawa ni lola ig bata ni nanay na dadi balo ren. GRANDMASTER ako ren dadi sa SUNGCA batok kaw?

  Adedemdeman indo ang “Pariho sa’akeng lagi’ng tsinilas?” – Ako maman ang ag sulat i’ dan. hehehe dagi ang link.

  http://bit.ly/egwh8c

  Sa mataged nga barita IDOL AKO ni Banbanen nga akeng manong wahahaha 🙂

  Like

  Reply
 248. dungkol

  Mayad nga adlaw dian sa cuyo, kumusta kamo mga tangay ig mga parente. Adedemdeman ko pa datong aga adal ako pa sa PSAT ing papanaw amen lamang aga tukad sa Emilod ig bago mag tegbeng maga bayo pa ang paray agod mi darang begas pati dungkol. Aga bakal kami lamang saka supot nga lato dati 25centavos lamang ameng sera sa ogto. nalibot ko ra ang tanang baryo kong mi baile aga kundoktor ako anay sa dyip agod mi kwarta pati sa putik ing langoy amen pa agod lamang ka baile katabid ko akeng ilog sa maricuadeng. Ako gali ay apo ni Masoy/Maria dela Torre sa Lucbuan, bata ni liloy. Batch 1980 sa highschool sa PSAT, classmates ko say Bagasay,Lokus,kagaked,kereketek. Dan gali si Tubalaloy aga kilalan sanda akeng mga kamalay sa Emilod si lolo peping macolor ig mga dagot. Ameng balay dadi sa dasma,cavite ig ako dadi dagi sa toronto. Kutapdi, kumusta ren lamang gali kanda nanay/tatay mo elam kong aga baragat kamo ra say nay leoning dian. Bueno matamang salamat da engued ki Lokus sanda ki Bagasay ag bagatan kami muro sa FB ta makon sanda magbisita ako sa cuyopress.com
  inde indo ra y lipatan indong dungkol ay inde kamo ka luto indong sera. matamang salamat sa pioneer ang cuyopress.
  Basipa calooy dios magbaragat kita para oman sa ateng banwang cuyo.

  Fernando “poe” Valones-dela Torre

  Like

  Reply
 249. tuko

  Charmaine Shanina Bartolome Demin po, bata ni Cecilia Bartolome, ang daraga pa, Demin den dadi.Libayen ni Burangosngos asta inables ni Rakaw..Ag kinder sa Saint Joseph Academy, elementary sa Central, hayskul sa PCAT dayong lagted sa Danawan National High School sa Magsaysay ang mag4th year muro sa mga kalukwan nga natatabo.. Dating taga Cabigsing, dadi Bancal den. Ing lolokong tuko akeng mga kaiban sa balay muro ako paratangis ang una. makun sanda akeng irong kuno agabaliskad, mejo ang sa tuko.. :DD

  Pero Kaloy Diyos ara kami ren y itsuran ang tuko.. seksek den lamang kuno..

  Like

  Reply
 250. getgetay

  Mayad nga gabi canindong tanan, andan aco pwede ra kaereg digue maski ara co pa kapacony Cuyo, aqueng aran Joie Matillano, aqueng tatay anang bata ni Agustina Javarez Matillano (nga bata ni Marcelino Javarez yg ni Lucresia Dalita nga sa aqueng pagkaelam taga Lucbuan). Nataw’ ako sa Maryogon, sa Puerto Princesa City, pero dadi sa New York ako ron…
  Aqueng lolo anang aran-aran getgetay…animan maski ara na ing taw kanaken (pirmi kong ing intrimis kanudaya ang nabubwi tana pa nga kanaken i taw’), dadi gamiten ko ron…

  Like

  Reply
 251. karandol

  karandol- ako si Ramil Ceralbo nga taga suba. bata ni ceferino ig rafaela bagona. aga turo dadi sa psu-pcat. akeng mga ka batch sa SJA sanda janice privado, randy contreras, bernard magura, agnes del rosario mi si vicente sabuya jr.

  Like

  Reply
 252. kulameg

  ako c Alexsandria Jorge Santos. dating taga purantok sa marapit ang ospital.dadi aga tinir den sa puerto, akeng nanay c Rosita Jorge,tawagen indo ako ron lang na kulameg. stra viva!!!

  Like

  Reply
 253. lagwat

  MAYAD nga adlaw mga casimanua,paentrega ndu ako ra tawagen ndu ako ren lang LAGWAT,asta dadi lagwat para enguedbatang burawis ja,manig pamupo lomboy sa aguado.katapos ngani,dayun padalusdos sa eng tatawag na ereseban karabaw sa lugta n lino,kung kaule palo lang ang panare ay aga etep ang lambong sa bureng ang lugta nga mapula,duro 2ron ag panaw liman dg sa disyerto eng puasn aga panga bwe..

  melanie aban bantog po akeng matod nga aran,ilog n katian,kadlaw lang ang panare maski saka bilog ako lamang dg.

  kaloyan kitang perme ateng GINOO..

  Like

  Reply
 254. ariparek

  orphy cabiguen ordinario, taga suba. erencia palay ig lucero.

  ariparek. kung madelem ig mi makikita kitang sanag nga maetey maski ariparek lamang alilipay kita ay mi gia kita.

  Like

  Reply
 255. maiseg

  ako si maiseg. ayamo mayseg? ay muro makon sanda ako kuno ang mayte pa ang kayseg ingan.. aga pang rutos ako i ang mga talawan. apabutil sa mga lalake.

  ako ang bata i beli magbojos.. ang dating manigpamakal i mga baka sa cuyo. bugtitinae i maribel magbojos pati lorie magbojos. adedemdeman ko pa ameng ing estaran marapit kanda jojo lim. akeng mga classmate nga akeng ing susuway pirmi dan sa jojo larios, si parawakan ( andoy ong) wilson martinez, jing tria.. ig duro pa..

  ta ako atatandan indo ren? ako si baby magbojos. kataman ang tawag kanaken baby. basipang mabagat ko digi akeng mga ing susuwayang una;)

  ang ka ambeng gali digi.. amblig kamong tanan!

  Like

  Reply
 256. marirek

  pagbasa ko ang pligo nga dia akita ko nga digi gali ang mga miembro me anang alias. aka isip ako ra ang kanaken.

  MARIREK. Dia ang termino nga abati ko sa mga bata nga agapatubod sa bobon datung aga buat ako i’ research.

  ako si Rodgie Salvador Demalinao. akeng apelyido paro manda sa marirek. Ara ako enged maski sa ka turo nga dugo ang Cuyunon. Pero ako agpursigi i’ adal ang limeg nga dia.

  ako aga trabaho sa Department of Education sa Palawan. ako maman ang ing pyaran ang opisina sa programa nga Mother Tongued-Based MUlti-Lingual Education MTB-MLE). Dadi ag umpisa ako ren pangalap i’ ang mga istorya ig mga literatura nga cuyunon agod buaten i’ Big Book. Ang mga big books nga mabuat maman ang gagamiten ang mga maistra sa andang pagturo sa elementarya.Bali Cuyunon den ang medium ang mga bata sa klasrum.

  Andan pwede ko ra ang ireg sa indong kalibutan. Matamang Salamat.

  Like

  Reply
 257. Kilikog

  Kilikog akeng napili na aka., beken lamang makalam i’ pamatian, maman da dia akeng paboritong karawat datong maite’ ako pa na aga bael sa Caramay kong sadin ako ra ing pu’lot.
  Bata ako i’ Peping mi si Merelina, bogtitinai ni Joseling, Bobby, Joji, Monching, Ricky. Akeng tatay siguro indi kaelam agbuat i’ babai.

  Adedemdeman ko pa na pwerte ako ag pangilikog tagoykoy datong maitey ako pa. Tonton mo lamang ang lubid na mi baliget sa kaposan , pag asintian mong ag kagat, eget dayon mo ron ipiripitien eg loay-loay mong betengen paogbong asta makaloa ang tagoykoy sa anang anas..

  Kaliag ako sa dagat animan pirmi ra akeng pangawil, pakinas, pamenet, panamilok, panegbek, pamanti, panied. Mananggeti ako ra na akaelam ag geret para makaloat i’ tinamis. Indi kamo lamang ag lisang pero kong kaesan ingsasamporan ko i’ ang pinalpag na tengeg na agalin sa bakaw (tuba). wii akakabaleng da gali….

  Mapongaw na a’kikita tang adodora ren ateng bisara mi ang koltorang Cuyonon sa ateng gegmang probinsyang Palawan pero alilipay ako ra na mi aga patekaseg ig aga prosigir sa pagpriserba i’ dia. Kudos!! Banbanen, CP staff

  Dorong kabaskeg ang “bonding” i ang Cuyo mi ameng baryong Caramay tenged sa biyahe y ang bapor (Fortuna) na Manila- Balabac-Manila na aga-age sa Culion, Cuyo, Caramay, Puerto, Panacan datong onang timpo.

  Ang manga gorang gorang sa kataman i’ ang manga tao sa Caramay dadi, agaralin sa Cuyo na ag paramangasan o ag paramantekan sa Caramay na ara ren kabaralik sa Cuyo. Ang iba siguro ing taban den. Aneman ang Caramay dorong ka’ Cuyonon sa anang bisara i’ koltora. Asta dadi pag mal na adlao mi soalaw para, pag pista sige para ang baili, birso, tambora (tipano, bandyo, gitara) ang ibang maerelam elam aga patadyong mi kimona para (ang iba aga osang-osang para y boyo, bonga y apog) sige para ang penet, panolo, panegbek wakwak, panamilok, kong mabael ang kati sige para ang pakinas sa enasan i’ kegpan, layog-layog, tarawis, tabangka, ala’la, oros-oros, lato, getgetay, tagitis dadi ing gagapil den da.
  Midyo doro rong kalabeg dia…..

  Dayon ateng kalipay!!

  Sonny Zabala
  Granada Hills, California

  Like

  Reply
 258. karawat

  mayad nga apun kanindo! ako gali c KARAWAT, ako ang batang duro ka lisik sa karawat na balibol, akeng nanay sabuya ag alin sa san carlos akeng tatay tabi nga bata ni tres. rafael tabi ang unang tempo, ag adal ako elementary sa pawa batch 92, ag high school sa pcat ’96, ig ag kolehiyo sa earist manila sa tabang ang karawat nga balibol, kayban ko aga balibol c eva, c shirley ig c mary ann ang mga sikat na balibolista ang pcat ang una pero tenged uri ako tatlo kadagon kananda malamang indi indo ako pa enged makilala, bueno ako ang lebayen y mikmik nga tabi ang durong ka bulagaw tay ako asunog animan mangitit pero malinang linang da kulit ahahahahahaha….du ka ambeng! istrabiba…

  Marissa Austria

  Like

  Reply
 259. arok

  Moro ang maite ako pa dan anang tawag ni nanay kanaken muro kuno angtambek ako ingan agpuslot ako sa Roxas, Palawan pero akeng Nanay si Pangke agpuslot sa Cuyo, anang gurang gurang si Alberto “Bitoy” Paredes mi si Micaela “Mikay” Rotero Paredes…matama akeng kailogan sa Cuyo dan say Pakay Rafols, Ado, Melyn ang mga Vigonte, Lucero, Paredes etc. dan sandang tanan akeng mga parentes. alilipay ako mayad nga mi akakaampang ako Cuyunon maske ako degue ren sa maraye.

  Corazon “bing” Paredes Santa Cruz Gruenthaler

  Like

  Reply
 260. ara_mares

  “Ang ara agabalikid sa anang ingalinan, indi enged kakaabot sa anang papakonan.”

  Animan ako agabalikid sa akeng ingalinan. Ako si Ryan D. Ibañez, taga-Puerto Princesa, beken ag alin sa Cuyo pero Cuyonon ang dugo. Studyante nga ing palad nga magadal digi sa Laguna. ig digi ko akita ang importansya y ang mi sadiling identity.

  Sa akeng tabang aliyagan ko andang magpadayon ang ateng irinsya.

  Pag-amblig kitang tanan. Kaloy’an kita y ang Ginong Makagagaem sa tanan. 🙂

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.