Ang 7 ka Kamatodan

1. Beken tanan na makita mo kanimo
2. Di mo kaya ibilangen imong Buk
3. Beken tanan imong ipen ma’bot imong Dila
4. Ing samitan moy buaten ang #3.
5. Mali ang #3
6. Kadlaw ako sa imong ubra;
7. Share mo sa iba agud kabales kaw

Aelaman ko ing buat mo ang #3, makon ka pa ngani, “Abot da!” hahaha…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.