Bunga ang Kaisbotan

Asisintian ang Padayaw,

Ugali ren ang kapungaw,

Sa Banal nga Lugta,

Nga ing bunyagan i Luha,

Sa lapad ang sular,

Sagupit nga Dalan ing kudalan,

Ing taneman i ang Bunga ang kaisbutan,

Sa Luyo ang Kudal, mi Luha nga apaliped,

Ang makita ang Bunga ang Kaisbutan,

Kapongaw ig Kanugon ang akeng asisintian.

[obra ni banbanen]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.