Kapatid sa labas

Mi saka Cuyonon apabogal sa taga Manila, makon tana

“May kapatid ako sa labas”

dato gali anang maliag i konon, tana mi bogtitinay sa abroad hehe

2 thoughts on “Kapatid sa labas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s