Mag Amblig sa Tyu

Apo: Lola pag amblig sa mga Tyu diyan sa mi Bangkal, dan aparangagat.

Lola: Aw en Dodoy aelaman ko. Akeng kamalam deng dia, ara ako pa abagat nga Tyung agapanuntok

4 thoughts on “Mag Amblig sa Tyu

Leave a Reply to Kilikog Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s