Para mi impact…

Kung balilangen kaw ang Bato, balesi I Burak. Sweet no? Piro simpri gapilan imong tagipuson agod mi ipact 😉

Advertisements

2 thoughts on “Para mi impact…

  1. Kilikog

    Mas mi’ impact, kung akasulat ang aran i’ nining ig mi aga turo’-turong dugo sa kapusan ang sundang na akaerem sa tagipuson…..

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s