Abiso: Suspense para sa 2012

Something new will come up on January 2012. Sa dadi supense lamang anay.

Meantime makarawat kita paagi sa kung sino ang kapipinto kung anono diang suspense nga dia.

Ang kakapinto cute. 😀

15 thoughts on “Abiso: Suspense para sa 2012

 1. balenek

  BAKA MAATAKE DI CORAZON AKO SA DORO KA SUSPENSE NGA DAN, ANONO KABAY DATO? DI BALE MAGA ELAT AKO RON LAMANG SA JAN 1 SA INDONG SUSPENSE. TY

  Like

  Reply
 2. penet

  Makabalik ang paagi na puidi kita ag diritso i paskin ateng mga ladawan. Maski ang mga dating ladawan kung ibalik, puidi renda kanaken. Laging mga ladawan na kung selengen ta dadi, midyo bago sa paneleng.

  Like

  Reply
 3. Kilikog

  Mi akeng atatago akong ladawan na katabid si Penet, kaso black and white (beken pa uso ang colored kanodato, he he he. peace man)

  Like

  Reply
 4. Lato

  akeng pinto balik ang “free press”.. indi ka ren ag bakal y daing para ka baasa dyaryo..

  dia maman ang paborito y bans hehehe..

  Like

  Reply
 5. penet

  Mayad pa dia si Balenek ara nged alilipat ag unong sa ateng kalipayan sanda kasakit digi sa ateng pamalay-balay na Cuyo Press. Aka una pa ngani i miyembro kanaten digi Kilikog. Dapat tawan dia Hall of Fame Award para sa loyalty.

  Like

  Reply
 6. kalampisaw

  kamusta sa tanan medyo durong kabuay ako akabalik dgue..maga partisipar ako ra basepa ma pinto…..cgro magkaroon dn games dgue sa cuyopress tapos ang mga player ateng mga aka…..dn ang mga karawat pirirengan sa gonzalo..mararo….ig iba pang karawat sa aten..nong banz pwde

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.