Bereblag sanda Kaldiro

Babai: “‘Tay na kumusta kaw? A miss ta kaw” 🙂

Lalaki: “ikaw kumusta ra? A miss ta ka ra” (sending failed)

Babai: “Adin kaw dadi?”

Lalaki: “Digi sa balay, apakaleba, ” (sending failed)

Babai: “ayamo ara moy sasabata akeng mga text?”

Lalaki: “ilam ing sasabat ko nay na” (sending failed)

Babai: ” diablo kaw bereblag kita ren kaldiro, ing di deadma mo ako lang”

Lalaki: “Mangalok kaw” (message sent)

6 thoughts on “Bereblag sanda Kaldiro

  1. Cuyo Press Post author

   mabebel mo dan hae hae hae. Imagina kung aga text kaw matinlo tapos failed. Kung magpamoyayaw kaw “sent” hahaha.

   Like

   Reply
 1. Kilikog

  Mintras aga karaen kami sa isarang restaurant sa Makati, pa sekreto akong ag text ke DC, makalebas ang pira ka minoto’, makon akeng libayen na akagorang sa akeng atubangan, Bro. na wrong send kaw kanaken. Boking!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.