3 thoughts on “Paheart-Heart pa sa kilid

  1. Kilikog

    Ang ona manda mi drawing pa na tagipuson sa love letter, dadi Smiley na mi he he he ren lamang via text. ..
    Sa manga ag pa tattoo sa andang begken i’ tagipuson na mi arrow na akatuslok na aga turo pa ang dugo ig mi akasulat pa andang aran: TImyang-Pidong pirmi ren lamang aka long sleeves dadi maski doro’ renget. Tapos anang asawa dadi anang aran si Maring. Damparang!!

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.