Mawat Baliskad

Datong BATA kita pa, ateng aliagan MALAM kita ren, agod mabuat ta ang mga bagay nga indi ta mabuat maintras bata kita pa.

Dading MALAM ta ren, ateng aliagan maging BATAEN agod mabuat ta ang mga bagay nga indi ren kayang buaten.

4 thoughts on “Mawat Baliskad

 1. Lato

  aray!!!! tay matod da manda…

  ademdeman ko kanodayang mag byahe si nong ramon palayon dige sa perth ig ing imbitar na kami sa anang barko…

  sa ameng arampangen na inambit ko, kung kababalik ta lamang ang una…

  anang sabat? ako indi ren ay maga tuang tuang ig panaw nga ara tsinelas doman…

  Like

  Reply
 2. penet

  Pag maliag kaw ag bata oman dan mamang ing kon ULIBATA, pag maliag kaw ag malam nga lagi dan mamang ULITA’W, pag aliag kaw ag uli’ Cuyo, dan ULIBANUA. Pinton indo kung adin ang sablay sa tatlo.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.