3 thoughts on “May maala-ala ka kaya?

 1. Lato

  ara ko natapos ang video pero ang pakiman ang bata kung matinlo ang Manila ang ag pukaw sa akeng na agian…

  ag 2 years ako pa samoro sa PCAT bago ako ag adal sa manila. Bilib ako sa akeng mga ka batch nga ag una sa manila ig kada mag oli sa cuyo ang puputi ingan ig iba andang mga lambong…
  makon ako sa akeng sadili nga kung ka pakon ako sa manila indi ako ag balik dali dali…

  ag abot ang oras nga aka abot ako sa manila.. adios pira pa lamang ka adlaw aliag ako ren ag oli sa cuyo ay doto maski maite ameng balay dorong lugar nga pwede kaw ag laboyog, presko ang angin, labas ang isda ig gulay, ma respetoang mga tao ig iba pang matitinlong ehemplo…

  manila ang boring, boro, dorong lamok, dalomasig, dorong tao ig sarakayan saka kasilyas, paramonakan, kusina ig iba pa sobra saka dosena ang aga gamit to name a few..

  saka dominngo ako sa manila balik ako nga lagi sa cuyo via carrier ang Frabelle ay indi ako ren ka aguanta… pa lebas ako pa saka semester bago ako ag balik ig aguanta adal asta maka tapos akeng kurso…

  ang isara pang akeng aliagan ay ang pag bisa ang mga bata sa andang mga gurang gurang pag oli sa balay…

  dia akeng mga isarang ademdeman pa agi sa video nga dia.. thanks.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.