12 thoughts on “Kanodaya vs Dadi

 1. Lato

  ang una maski maraye papakunan mo para mag pamasyar…mas matinlo ngani ang madelem para beken y bulgar nga ikaw aga pang intres (ay saben ma basted kaw ara ibang aka kita)

  kung ka libre kaw sa andang mga tio, sa tatay ka roman maga paite ite para maka ampang mo imong ing intres…

  ang pakiman nga lagi anono imong y papakaen sa akeng bata???

  Like

  Reply
 2. Kilikog

  Ang ona mapamasyar kaw sa babai para mag intris, dadi text den lamang. Abir tawan kanaken imong number lpapazaload takaw.
  W8 lang d2 pa ko. Mizu

  Like

  Reply
 3. Kilikog

  KANODAYA: Ang manga biton sa kalangitan, isara-isarang kong papamupon para kanimo, gegmaen mo ako lamang.
  DADI: Pag timan, hala pag panluas den!!!

  Like

  Reply
 4. Lato

  kanodaya mi libro pa kung samoro ag sulat y love letter, dadi pareho indong ing kon “wer r u? me here na”….

  kisihudang madelem pero bagatan enged sa andang ing tipanan nga lugar…

  Like

  Reply
 5. Kilikog

  Kanodaya: Beken lamang mi libro, mi manig sulat pa ang love letter na dorong ka ansiyano’.
  Dadi: Kmuzta po. Ndi pa po na recd pazaload w8 q pa po. mizu/luvu

  Like

  Reply
 6. Lato

  maman enged penet…

  kada mag oli ako sa pinas o sa cuyo agugulpian ako ron lamang ay dian den sa imong lugar… pakimanan mo pasamoro mo naelaman nga dige ako anang sabat tana kuno ing text y toladia???

  grabe manda ang love letter book ang una… ang sasabor ingan y basaen ig sulaten.. dan lamang ara ako libro ing papakita lamang akeng classmate…
  animan gali ang tama ingan anang laber…

  Like

  Reply
 7. Kilikog

  To all the girls I’ve loved Before,

  When the twilight is gone
  You are always in my heart
  When the twilight is gone
  You came into my heart
  Because love is a many splendored thing
  Buhat nang kita’y makilala
  It’s now or never

  Sincerely,
  Mr. Lonely

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.