Kung matod lang siguro

Siguro kung matod lang ang Farmville asta Farmtown sa Facebook, ara ren maga opisina. Tanan manig oma ren lang. Ang titinlo pa ang balay. Haha.

Advertisements

1 thought on “Kung matod lang siguro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s