Kung matod lang siguro

Siguro kung matod lang ang Farmville asta Farmtown sa Facebook, ara ren maga opisina. Tanan manig oma ren lang. Ang titinlo pa ang balay. Haha.

Advertisements

One thought on “Kung matod lang siguro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s