10 thoughts on “Paerep nga Feelings

 1. Lato

  dige sa amen sa Perth kanodaya mi abagat ako nga pinay ag kulay sa laguna ig ag pakon dige ang 16 yrs old tana… ing kakampang ko tagalog anang sabat pirming english… ing bayan ko ay makaerep…

  purong tagalog indi kaelam ag tagalog ig pira pa lamang ka dagon dige sa perth???
  TABIRAB!!!tarem ingan anang “gilit”…

  Like

  Reply
 2. Lato

  cuyonon ag alin sa manila ig ka kita ang langka dayong pakiman sa anang nanay…

  nay, ano itong naga gorotong gotongan??? Kaerep ano????!!!!

  Like

  Reply
 3. Lato

  oldies but goldies…

  apo ag kulay sa puerto: lolo, tingnan ko ang buslo mo kung may pusit???

  lolo: aroy bata ara ren ngani aga toro ang mi pusit pa???

  kaylora si lolo sobrang ka ignorante sa tagalog…

  Like

  Reply
 4. balenek

  Maman manda ara nanda naylaman nga pag bi lingual in na in. Pag aga Cuyunon ako digi sa California abebereng ang aga pamati nga mga tangay ko kung ay amo kaylam ako ang Tagalog y mag Cuyonon ig mag bisaya. Beken din dan bi- lingual ha ha . Hay paerep nga mga kasimanoa ay amo naeya sanda mag Tagalog kung kaabot sa abroad. Dang paramanda. Maman Kilikog aga pa cute, ngee

  Like

  Reply
 5. Lato

  bans@8.. sino ang indi ma liag nga dorong taladang sa ameng binalayan ig doro ra akeng na lapakan…

  kaysan ing gagamit amen nga bolang para sa ameng mga pise.. kung ara taladang ang sit ang otban…

  iba ang orig…simple pero rock..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.