Bad Pinoy…

Maski sadin aga pangi. Kung mi ing totoro, pati anang songad akaiereg. Maski aelaman na ren ang sabat, apakiman pa. Anang pointer finger maman anang ing papang aringot-ngot. Kung mi mag sitsit ngani abalikid. Aga usyoso kung mi aksidinti. Apalakpak kung aga landing ang Airplane. Cutex ang tawag sa nail polish, tapos Colgate sa Toothpaste. Ing kekerekese ang bus ticket, tapos ing sasalet maski sadin.

Pag indi maelaman ang sabat, apangalot ang ulo ig mag ngirit. Sa seled ang Fridge mi Uring 🙂

Ara Originality. Usoy-ososy.

16 thoughts on “Bad Pinoy…

 1. Kilikog

  Ang manga tsinelas arambetang sa doormat sa pwertan.
  Pangalamo isda ang seled ang balay.
  Mi piano na ara akaelam ag tugtog.
  Mi woodcarving ang Last Supper, Kutsara, Tinidor
  Mi borloloy sa front door.
  Re’regesen kaw i’ bao’gan maski doro kang kabusog.
  Aga pakiman kung pira imong sweldo.
  Aga pakiman kung pasamoro kaw akabot sa Impayangat.
  Pag agtrabaho kaw sa weekend, makon ikaw aga pamanggad.
  Mapated sa anang balay, pagkatapos ang party.
  Aga putos ang manga sera’ to take out maski ara pa kakaen ang ibang bisita.
  Aga osang-osang ang toothpick.

  Like

  Reply
 2. Lato

  aga recycle ang take out container, ice cream container, mga beldo nga container parabuateng storage container…
  mi magic sing maski libag o indi kaelam ag kanta para lamang mi ipakita o ipagamit sa iba…
  maski indi ka kaen anang pamilya o indi ka kaen ang masabor nga handa basta ma busog lamang anang bisita…

  Like

  Reply
 3. Kilikog

  Darwa ang kotse, sakabilog pangadlaw-adlaw ang sakabilog pangsimba (Benz, BMW)
  Mi gitara na ara ra akaelam ag tug-tog
  Aga dara i’ ipon, daing atbp sa byahi’ sa abroad
  Check in baggage puro madolaw na balikbayan boxes
  Aka sputing piro aka tsinelas
  Aga pangi kung adin ang mi sign na “Bawal umihi Dito”
  Aga pilak basura sa mi sign na “Bawal magtapon ng basura D2”
  Aga pakitaw i’ sigarilyo
  Nakikisindi

  Like

  Reply
 4. Kilikog

  Diang Congressman na dia ang isarang probinsya sa Mindanao na makon ag pangdapal ang guardia sa parking lot aka Porsche pa, Damparamanda!!!

  Like

  Reply
 5. penet

  Aelaman mo dan da ang pamilyang dan ang aka ireg sa gulo sa isarang golf course. Kanodaya anang batang mayor ni former DAR Secretary Nasser Pangandaman ang ag ka engkuwentro sanda ang isarang pamilya i mga golfers. Ag atras lamang ang ag riklamo ay siguro in adlekan. Indi ko lamang maelaman kong datong Mayor Pangandaman da, na naging Congressman den dadi. Tsk!tsk!tsk! poder! poder! poder! gapilan i kuwarta akaka lason.

  Like

  Reply
 6. Lato

  makarep y selengen ang news… tana kuno self defense ay ang guardia aga akto nga maga gabot anang posil…. ang majority nga mga gurdia ara bala andang mga posil… medyo sa kawawang cowboy…

  anak ng Portsa (porche) dadi kuno ang aga uso nga expression!!!

  bilib kaw congressman pero anang service Porsche!!! sa pinas pa!!!

  Like

  Reply
 7. Kilikog

  Aran sa mimbro ang household, Leng-Leng, Lot-Lot, Vic-Vic, Jhun-Jhun, Jim-Jim, Dong-Dong, Lok-Lok, Noy-Noy, Boy (Boy laki, Boy paa, Boy tangkad, Boy liit, Boy bantot, Boy mata. atbp), Baby (Babai man o lalaki),

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.