Kanodaya vs Dadi

Kanodaya kung mi laber kaw, ara iba kanimo lamang buong-buo. Dadi kung indi mo i epetan, ing ka-CAREER ang iba.

haha

4 thoughts on “Kanodaya vs Dadi

  1. Lato

    dan madali mo lamang maelaman makon sanda… kung pira kuno anang sim card maman da ang tama anang “CARRIER”… di ba Kilog???

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s