Wrong Number Honey

Ag tawag ang lalaki sa anang kabaanot… “Hi Honey! a miss takaw animan I called u” – Sabat ang babai… “Ang ka sweet ka ra ingan! 5 minutes ago asisilag kaw kanaken. U not angry anymore?” – Pangalot ang lalaki sa anang barot… “Ohh shit! ang mali reman akeng dial.”

3 thoughts on “Wrong Number Honey

 1. Kilikog

  Txt Message: Wanted girlfriend na nag Papazaload
  Reply: Sino kabang hayop ka?
  Txt Message: Sori kuya, wrong send.

  Like

  Reply
 2. Lato

  si tinoy ag text sa anang papa nga bakla…
  tinoy: luv, last load ko na ito, paki load ako…
  bakla: ara problema luv, elata lamang…
  after 1 minute ag text si bakla…
  bakla: luv musta, a resebe mo akeng pasa load kanimo???
  tinoy text bak: who u????

  Like

  Reply
 3. Diony Garcia

  si misis kabeg na ang cell phone i mister…

  misis : hoy! sinong “baby” dia nga ag text kanimo?
  mister: aw dan ameng kumpay… lalaki dan “baby” lamang anang aran.
  misis: sabata! ag text indi kuno madayon indong “date” dadi tenged ing abutan anang rigla ang diablo!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.