Pwidi reng magkomintar sa CP gamit indong Facebook account

Makon sanda makori kono ag ireg sa CP ay maga isip ka pa AKA. – Well, sa mga indi maliag ang aka, pwidi kamo ren ag partisipar sa CP gamit indong Facebook account, Twitter, WordPress or even as a Guest.

Demdemen ta lamang nga sa mga first timer, dan maga agi pa sa Admin for approval. This way, you control as to what identitiy you are going to use. Its a win for everybody. (screenshot below)

16 thoughts on “Pwidi reng magkomintar sa CP gamit indong Facebook account

 1. Mandz Perez

  Dagi ang sample. Ag komintar ako nga gamit akeng FB account. ara ministir aka.

  Demdemen ta lang nga for your first comment, ministir ko pang i approve para maiwasan ta ang mga personal attacks.

  Indi kamo ag sinti, reregesen kong ang Cuyonon lamang ang pwidi.

  Like

  Reply
 2. Lato

  jaske ren dia medyo madadayonan ako ren ag abri akeng bangko sa luyo… ara bali bans kung ma dayon ngani buaten ko lamang mini branch ig ang ateng cuyo press para enged ang main office/braanch…
  ta dayon kamo ron ig mag intreg sa ka ambengan dige sa ateng maiteng pamalay balay …

  Like

  Reply
  1. Cuyo Press Post author

   Ing tatawan ko lang ibang options ang ibang ara aka. O indi maliag ang mi aran aran.

   Sa mga mi aka, pwidi kamo rang mag comment gamit indong FB account.

   Only in Cuyo Pres ehehe

   Like

   Reply
 3. kutapdi

  parutos…

  Ang Cuyonon Association in Toronto (CAT) ay beken limitado sa mga cuyonon nga digi lamang sa Toronto Area. Pwidi kamo mag mimbro maski sadin kamong parti ang kalibutan basta magbayad kamo lamang indong dues nga $10.

  plus…

  kaloy dios nga magkatinir project ang (CAT) sa cuyo in the future, at least makokon ta nga kaintra kita sa grupong dan.

  minus…

  Indi ka lamang manda ka partisipar sa mga events like; christmas party, summer bbq/picnics, election/decision making ang grupo, trip to casino rama for fund raising, etc…

  pariho ra dan sa ameng social group sa freemason, ang filipino-canadian cabletow service club nga base digi sa Toronto, piro marake kami rang mimbro nga sa pilipinas aga tinir.

  dato lamang mga kasimanua… kaloyan kitang tanan!

  Like

  Reply
 4. Penet

  JcViejo@5. Dyantri kaw Katian, animan ag lambo kaw digi moro na mi aga korner kanimo doto sa luyo. Tay ang kaila ka ra. Indi ka ra masied. Midyo ka ra ang marapati matas ang layog. Ha!ha!ha!

  Kona kanaken tana mag-aris-aris indi tana mapaeya. Dagpan ko tanang lagi.

  Like

  Reply
 5. bagasay

  mga taga toronto, mapalista ako. sokota indo ako nga lagi dadi sa akeng pagsampet dyan sa hunyo 27. mga alas tres ang apon sa delta chelsea ako ron kaloy dios. dato lamang mataged akeng tinir dadi, saka adlaw – bitin! sa 29 nga ogtong adlaw malepad ako ron oman paoli. pokawen indo ako lamang kong mi manig tarka ren…..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.