Wish Granted

Mi tatlo ka lalaki nga ag pakon sa bundok kung sadin tanan nga wish ing tataw ang bundok basta i ugyaw mo lang i mabaskeg.

Ang unang lalaki ugyaw nga lagi – “ALIAG AKO AG MANGGAD” – ara pa saka sigundo manggad tana nga lagi. Wish Granted.

Ag dason ang pangarwang lalaki ugyaw – “ALIAG AKO AG SIKAT” – ara pa saka sigundo sikat tana ren. Wish Granted.

Ang pangatlong lalaki ma ugyaw den andan anang wish tay akalapak tana i tai aka ugyaw tana “SHIT” – Wish granted. Naimo tanang tai.

8 thoughts on “Wish Granted

 1. imamatad

  ayamo matamang tae sa suba nga malalapakan?
  ano bagasay kamo c penet.ano sa indong seleng matama ba talaga?ang unang tiempo ako pa lamang andan ang apanglibang sa kalsada!!!!!

  Like

  Reply
 2. bagasay

  imamatad, grabe ang tama doto. imoro ra na-invade kamo ron i’ ang mga taong andang kaisip ang baybay asta kasilyas pariho lamang.

  Like

  Reply
 3. bagasay

  banz, bago ko naripara – bagodaya ang bundok sa cuyo, tinapay? ang dato bayang indi madaeg i’ kagat kung indi isawsaw sa tubig agod maglemek – hehehe! wi mi aga boat pa ra i’ dato asta dadi.

  Like

  Reply
 4. imamatad

  Bagasay saben lamang pati sa website nga MGA CUYONON magerentra sanda ra makuri ren.kunon mo si arikz na mag bantay.saben pati doto agpangalamo y tae.sanda siguro maman ang permi agakereretkeret.mi agaepet moro sa mga tao nga dan!!!!animan imbes na paalinen ay agadugang sanda pa.againit lamang ang ulo y kumpay panangitzkie…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.