6 thoughts on “2 ka dude ag enjoy mayad sa Cuyo datong 02-14-11

 1. Lato

  ayos manda andang lepad lepad… tapos dogangan pa ang view… ara manda mag daeg sa ateng lugar maski dige ako ren sa impyangat… akeng mga kumpay ngani pirmi aga imbitar sa bali indonesia makon ako ma oli ako ren lamang sa pinas ay pareho ra tapos sigurado pa… basipang indi ra ma rangga ang ateng banwa…

  Like

  Reply
 2. Lato

  maman enged bags… maski ang 2006 nga ameng pag oli, si sis del ag imbita sa boracay, all expensed paid pero ara enged y dawat akeng ginawa… ag diretso ako sa cuyo ay pareho imong ing kon, medyo ra sa cuyo…

  maswrete kita lamang siguro sa dading henerasyon ay medyo malimpio ang una… dadi sa cabigsing… aroy maman ing kokon “TAELAND”..

  Like

  Reply
 3. Penet

  Dia manda maski ako ing imbitar sa Ten Knots Resorts o El Nido Resorts kanodaya ang sa sirbisyo publiko ako pa, ara ako paraet i pakon. Iba pa sa aga pabaskeg lamang kanaken ang mga hapones, beken den atraksiyon kanaken ang mga resorts nga dia. Ay ang aga bael ako sa Cuyo pagtawtaw ko sa ameng bintana makikita ko ron ang katinlo ang baybayen ang Cuyo.

  Like

  Reply
 4. Lato

  maman enged penet… maayad ka pa aka enjoy mayad ang million dollar view… kami na sa cabigsing, panaw y maite pero solved da…
  ang limpio pa ingan ang baras ang una ig sige ang boat y bola bola tapos binong… solved den ang adlaw…kung sa duty si tatay panaw sa pandyan ig mag seleng ang sampok ang mga manok ang mga Nalam ay ang titinlo ingan tapos gapilan ang manig salsal… ang garab…ayos…

  Like

  Reply
 5. kutapdi

  wi akeng kaisip ako lamang ang ara kapapakon’ boracay. ara para enged i mag daeg sa cuyo… transportasyon lamang talaga ang problima. haay…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.