3 thoughts on “Tambeng

  1. Lato

    Penet akeng pagka intindi ang tembeng ay ag pamanti…ag pangisda gamit ang panti sa isda beken ang panti nga ing kikiwit…dia ababati ko mayad datong pirmi kami aga tokad sa Cupang sa ameng lolo sa mother side..
    beken da dya illegal ay dian da lamang sa kilid kilid… pang sera kumbaga ig kung mi sobra ing papabakal para pang tangway y lapad o rice wine…

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.