Kanta: Guegma

Advertisements

3 thoughts on “Kanta: Guegma

  1. palaminko

    Lats, midio akasalapo ka enged ang ingkokon, hahaha…
    Matod manda, ang ara kasalapo patoro anang sipon tenged sa gegma beken i normal…hae hae hae…

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s