Chatroom dadi Shout Box den

Mga tangay ang Shout Box maman da ang Chatroom ing oman ko lamang anang aran. Baragat-bags sa Shout Box 😉

Dagi ang link sa onang abiso

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s