Ladawan: Kampana asta’ Saleg ang Simban

Mi Antique pa ra gali nga asasala! – Special thanks to Ronald Palay paagi ki Bagasay.

3 thoughts on “Ladawan: Kampana asta’ Saleg ang Simban

 1. bagasay

  matama pa dan ang madarason. ing amat amat lamang i padara ni ronald ay maluyo kono ang internet connection sa cuyo. andan lamang sa kada bagong nga bubuaten, ambligan ta nga indi marangga ang original nga simban tenged maski moro kaite lamang nga mag iba anang itsura, mabael nga bagay dato sa historical significance nga ing kokon.

  Like

  Reply
 2. lato

  tama ka dyan bags…akeng pamati asta dadi iba ren impisa nga ing pintoran y maron o blue ang ibang parte ang ateng simban…
  basipa ra manda indi anda ren da y ubuson bagon ang lugar nga dia…

  aroy dan ayamo ing sulat indo pa nga mi antique pa nga asasala???Saben balikan anda ig uboson!!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.