Video: Banwa ko

By: Nonoy Lanzanas, Ing kanta ang Sinika ig ang aga saraot ay ang Pangkat Kalinangan. Katabid ang ibang manigsaot sa bilog nga Pinas. Choreographed by Jovenee Cawaling-Sagun. Performed in the Legend Hotel, Palawan, Philippines.

Salamat ki Maklough

1 thought on “Video: Banwa ko

 1. lato

  bali bali!!!!indi enged madora ang ateng dugong malay…iba talaga ang original nga costume…ing bebel lamang sa kageban pero anang abot talagang iba…ikumpara mo anadang ing sot sa mga babakalen dadi iba eneged…
  basipang mag dayon dayon da ang mga storya nga dia sa mga maga darason nga henerasyon…

  salamat oman sa ag post y dia…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.