10 thoughts on “Kanta: Tuba’ ni ‘long Laloy

 1. lato

  ayos tibor tibor!!!! salamat banz sa pag post dige…ag dogang pa kapongaw labi pa ren nga marapit den ang pista sa aten tapos mi baragatan pang maabot.

  dan si tibor tibor ay si renerio andao. classmate or ka batch anda bags, lokus, dungkol…

  oy dungkol maski ori ren mayad nga happy birthday!!!!

  dan si dungkol asta si renerio maman ang pinaka playboy ang dato anay…peace tayo ha…matod da…

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  ing tuturuan kamo lamang darwa y dungkol kung pasamauro ang epektibong pag gamit ang ululunan. abebereng tana moro kung ayamo asta dadi ara pa ra enged kuno’ tao! heheh.

  Like

  Reply
 3. bagasay

  sai dungkol asta si tibor-tibor mga small but terrible, dugangan pa ni aning lucio padul jr. asta ni ronnie abid. tay si ronnie ag kolay don, si dungkol siguro marotos pa ra anang pagkorolayen…..peace, classmates!

  Like

  Reply
 4. lato

  bags maman enged imong ing kon…

  dato gali si lucio ag ona ren??? siguro oras oman nga mag oli ako sa aten…

  pals tagayi kita ra…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.