Abiso: CP Logo Winner

Pasisnsya mga tangay dadi ako lamang ka timpo, pasalet ig apora pa 😉   – Kung adedemdeman indo, ag panawagan kita tenged sa Cuyo Press Logo nga gagamiten ni Ipes Padi para sa Certificates nga itataw sa mga Graduating Elementary Pupils nga naga paratikaseg o mi achievements sa ateng Kultura.

Ang kataman i boto ay ang LOGO NUMBER 2 nga ing b’wat ni Aripuros. Congratulations of Course and cheers to that. – Salamat da sa ibang ag partisipar: Aripuros sa Logo #2, Makalam sa Logo #3, Bunsawik sa Logo #4  &  #6,  Liwit sa Logo #7,  Ameg sa Logo # 8,  ig ang indong katabang sa Logo 1, 5, 9

Dagi ang link sa Voting, ig dagi ang link sa ameng panawagan.

5 thoughts on “Abiso: CP Logo Winner

 1. Aripuros

  Salamat sa pagbuto sakeng ing buat.
  Maski jan durong ka simple may aka appreciate da.
  Unang rason kung ayamo tuladan lang ka simple.

  1. Simplicity is Beauty – tama ako kabay?
  2. Kung kita ara sa ateng lugar ano ang aga pademdem ka naten na mamaisip ta ateng isla. Db the island itself?

  ang pagbuat kasi ang logo beken lang basta logo dapat may message nga ing papaabot sa karakean.

  Ja beken maliag ikon daeg akeng logo maman den ang dapat gamiten, sa akeng seleng depende pa ra enged sa cuyopress admin kung adin ang matinlo..Animan Manong Banbanen pwede mo telesan akeng ing buat ok lang kanaken.. Ang importante magpaninlo ang website ang mga cuyonon..

  Off Topic ako anay: Ja kabay di pwede buaten na may registration of username ateng site? Ja para maiwasan ang spamming..tapos matawan andan chance ang mga cuyonon na magpartisipar sa site ig maka buat andang topic na pwede maapangan ang tanan. basta related sa ateng banwa or bilang cuyonon. Beken lang ang maga comment lang.. Kasi ang tuladya may control ang admin pwede na buraen ang mga spam thread/topic animan siguro pwede ra ka partisipar ang mga ibang cuyonon na maka buat andang sadiling topic. Napapansin ko muro ang rake ang sa A.K.A na ag pakilala pero pira ren lang ang regular na akakarelate sa site. Ano sa indong seleng.

  Senseya ren admin medyo ag off topic ako…ara ra muro mabetangan…

  Like

  Reply
 2. banbanen Post author

  Mayad nga paglalawasen Aripuros. Salamat ingan sa imong input about “OFF” topic, dan maman ang ateng ing sasagiap ang mga pinidan nga tula’dia.

  Unfortunately, Cuyo Press is a BLOG. Ang pakiman de man… anono ang BLOG? Thankfully Mr. Wiki is genius enough to explain on my behalf, ig dagi ang link sa ibaba. 🙂

  http://en.wikipedia.org/wiki/Blog

  Like

  Reply
 3. banbanen Post author

  PAROTOS:

  Ang rake ren manda ang ag register sa AKA. Makori re i sagiapen bago daya? – MALI 😉

  Dagi ang paagi kung pasamoro mo makikita nga lagi mong ing sasagiap nga AKA.

  STEP 1. Open your browser, IE, Firefox, Opera, Safari, Chrome dipindi sa imong gamit then, fire up cuyopress.com

  STEP 2. click AKA and scroll all the way to the TOP PAGE

  STEP 3. Press Ctrl+F (F stands for FIND)

  STEP 4. Type the AKA you want to search

  still stucked? – please send me an email here 😉

  https://cuyopress.com/contact/

  Like

  Reply
 4. ipes padi

  Congrats Ariporos!

  Ang kori ingan ag internet sa taytay.. dadi ako lamang ka tulaos! Malagat sa gabi ma update ako tenged sa cultural awards..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.