Abiso’: Cuyo Press Logo #5

Dia ang Official Logo sa mga projects. Click the image to view the original size

Tuladia ang l’wa kung sa Website. Click the image to view the original size

Omanen ko, ang isarang dominggo kami digi sa CP ag panawagan kanindo kung sino ang aliag ag partisipar sa Cuyo Press Logo Making. Ara kami ilala’em-la’em nga mi maga partisipar. Agapakita lamang nga kitang mga Cuyonon ara i papabaya. Ang disinnyo sa u’bong ay ang Cuyo Press Logo #5.

Inaling naori kamo sa barita, Dagi ang paskin sa ameng panawagan, ig dagi ang paskin sa Logo #1, Logo, #2, Logo, #3, Logo #4 Tegka pa dia i’ 29 ang Iniro, maelat kami.

Banbanen

2 thoughts on “Abiso’: Cuyo Press Logo #5

 1. bagasay

  anono gali ang criteria? kaministiran siguro mi relevance sa ing papakitaw ni ipes padi – datong mi koniksion sa kulturang cuyonon ig sa cuyo enged lamang makikita o masasagiap.

  pasensia kamo anay, ang ka polpol ako sa computer graphics, akeng mga idea indi ko kabetang digi animan ing papaagi ko pa sa ibang tao – aga elat ako nga katitimpo akeng bata. basipang lagat sa gabi pwidi ren.

  Like

  Reply
 2. banbanen Post author

  Ara Criteria, just use your imagination, tutal dia kung maging successfull, iri-redesign ta ra for better then for the best

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.