Abiso’: Cuyo Press Logo #4

Ang isarang dominggo ag panawagan kami kanindo kung sino ang aliag ag partisipar sa Cuyo Press Logo Making. Sa ara amen i sasarigi, marake ang aliag ag tabang. Ig dagi ang Cuyo Press Logo # 4.

Dagi ang paskin sa ameng panawagan, Dagi ang paskin sa Logo #1, Logo, #2, Logo, #3. Tegka pa dia i Katapusan ang Iniro, maelat kami.

Ang ka’arantigo baya ang mga Cuyonon ano?

3 thoughts on “Abiso’: Cuyo Press Logo #4

 1. banbanen Post author

  Mga yangats siguro tegka ren lamang i’ Birnis, January 29th ang ateng deadline. Sa Sabado kaloy Dios, ipapaskin ko tanan agod kapili kita’ ateng aliliagan.

  Ibabaeg ko lamang kung sino ang Designer inaling tebas den ang boroto’an agod ara paraboran.

  Dayawen ko ang tanan nga ag partisipar. Kudos!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.