6 thoughts on “Karantan sa Tabuban

 1. tangay

  saludo ako kanindo mga bayen medyo mi kaiban pa….salamat banz & bulalz sa posting.

  dagi medyo anang ending dagz…>>>>

  “ang panyo nga maite nga akeng recuerdo…..ing gisi-gisi ko sa akeng sentimento…kung beken i ikaw ang ag dara atraso….abuay de’ si lawas kadangat estado…..bow!”

  Like

  Reply
 2. Penet

  Bali-bali ateng mga kasimanua nga dia. Sa ara kakikilala kanaten andang imprisyon ara tetegkan ang mga kabatan nga dia na ara ing bubuat kundi mag kanta-kanta ig mag shot-shot lamang. Pero sa likod dia ang iba kanaten aga elat den lamang i tawag para magtrabaho sa Manila, Amerika o iba pang parti ang kalibutan. Dia ang ateng baskeg na mga Cuyonon. Na maski limitado ang oportunidad sa aten, mi paagi kita para kadangat asenso. Selenga ren indo lamang ang aga roronbay na mababael na balay sa Cabigsing, mag-impisa ki Tandang Sora. Sino ang maga kon na ang mga tao sa islang maite na katulad ang Cuyo kakapatindeg i midyo mansiyon den mga balay nga dia. Maeya si Tan Suy.

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  tsoy imamatskie… dan ang aga gitara si daguldol ang baby bro y nabs. ang ag video ig aga 2nd, 3rd ig 4th voice ara iba kundi si bulals the great! 🙂

  Like

  Reply
 4. imamatad

  Aw dato gali?Sorry Tsoy!!!!madelem den akeng paneleng.Pati moro ara ko pa sanda nakikita.Tay ara bali basipa sa uring tiempo ay magbaragatan kita ra pati magkiritan sa ateng mga maslek,ok?sorry ha?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.