Pagdemdem sa Cuyo

Mga simpling bagay nga tulad dia, ay mabael den nga tikang sa ateng ing titingwa nga i salbar ang ateng Kultura. Ara ta lamang nasisitiay kaisan ay ateng ing isip ang mga kongkritong bagay.

Salamat ki Bunsawik ig sa anang mga sinakepan sa pagpaawat b’wat i dia. Saludis!

14 thoughts on “Pagdemdem sa Cuyo

 1. bunsawik

  Banz salamat..Duro lang kasimpleng clip limitado akeng resources nga pix piro duro rung beken cuyonon nga ag appreciate ang video nga dia sa anang fb akeng wife…Aliag sanda ag pakon i Cuyo…Thank God…

  Like

  Reply
 2. Barutan

  Wow, manda, Bans, ang mangga pangga nga dan mamang perming ko andang ingtitingwa dige tay aroy ang kamal da ingan. Salamt sa mi ana ang ladawan y dia.

  Like

  Reply
 3. Buyo

  Bunsawik Wowwwwwwwwwwwwww matamang salamat sa imong timpo nga ag buat y dia camo si Marix. Ang tinlo ingan. Aka extra pa si Subingan. Ing paturo mo roman akeng lua. Great job!!!

  Like

  Reply
 4. bunsawik

  Manang Buyo arabale ag turo imong lua beken lamang ang sipon…HA Ha ha …
  Salamat da gali ki Bagasay…Sa anang pagiging part sa pag buat ang music i dia…

  Like

  Reply
 5. kutapdi

  bravo!!! nong bunsawik. ang ligo ingan manda ipamatian. kung ag labeg-labeg pa saben pati sipon maramatak den da 🙂 matamang salamat.

  Like

  Reply
 6. imamatad

  Bunsawik siri kami manda patangisa.tama c bugto mo maski ako turo ra akeng lua mayad lamang aray tagak.balibali! pati pa ang manggapangga nga ing susupply kanaken y pareng Bert y permi kung dyan ako ay naamdem ko pa.iba ka talaga!!!!kuwidaw ka lamang sa tio.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.