3 thoughts on “Ladawan: Bararing

  1. Barutan

    Ipes Padi, paraet cao, maman lamang dan ang ingcocon y ang mga malam con indi ngani agpaseleng kuto ang mga bata, macon nga lagi dadaraen cao imong kuto sa babaring, din da manda maga apon ang mga kuto dian? Ang katinglo nga dan, susmaryosep, akeng kasisip ang ona kong makita dia, sa Hawaii oben sa Australia, gali dian lamang sa aten? Dampara mandang…salamat sa me buat y dia, ang kaansiyano ka manda.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.