Sa Bulangan

Sa Bulangan ara bayad ang mi darang pambolang. Si Juan agod kalibri sa bayad, ag dara Pise’.

Manig Bantay: “Aydan? Anono imong ing dadara?”

Juan: (midio asisilag) “Manok ayamo?”

Manig Bantay: “Tay ayamo Pise imong in dadara?”

Juan: “Haller…, Mi laban moro anang ama, simpri kaministiran i moral support, pangel”

1 thought on “Sa Bulangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.