Ta’long bisis sa saka adlaw

Doktor: “Kikay, midio aga niwang ka re mayad, ig aga roya pa. Ing dason mo baya akeng bilin nga 3 meals a day?”

Kikay: “Hay por dios por santo… 3 meals a day gali? Akeng kalaen moro 3 Males a day! Santisima” 🙂

3 thoughts on “Ta’long bisis sa saka adlaw

  1. Barutan

    Pronunciation issue…maman, macori ang ara ta nababati osto ang tunog y ang mga letra, damparang! Ara ka mimo Kikay, bawien mo lamang sa madarason nga adlaw.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.