Ing mamal kong Cuyo

Mal ang begas

Mal ang karni

Mal ang gulay

Mal ang isda

Mal ang ospital

Mal ang bolong

Mal ang gasolina

Mal ang pamasahi

Hay! ang katama ra ang aga MAL sa ateng ban’wa! Aman?

2 thoughts on “Ing mamal kong Cuyo

 1. bagasay

  dorong ka mal ingan den ang magpangabui sa cuyo, barato pa ang isda sa puerto. imoro na ang isda kanaten aga sakay i plane papakon manila. ang nasasalang pira kabilog igo lamang isera ang ag pamel. ateng gulay imported from iloilo ay ang aga alin sa bisucay indi kasakat sa ateng popolasyon, indi ra pa man ag parananem ang mga tao. ang kuryente ang mal da maski ara aircon imong balay. pati ngani ang lato mal den da ay ing export don sa ibang lugar sa pilipinas – damparang!

  Like

  Reply
 2. Barutan

  Tama ka dian Bagasay. Animan ngani diba agsongon ang mga lato ang una, ay ingkokodal y ang me mga tanem, tay dan ang lato bago daya, tinaw y ateng Ginoo, ayamo magcultibar kita y kudalen, tapos agmal den ang lato, nga dan atenanen? Andan me diang isarang manigbuat y mga ordinansa sa Cuyo nga magasikaso y dan, ara ba y local Environment and Natural Resources Chair? Basipang mapukaw ang mga local council nga mag isip y medios nga mabawasan ang pag export locally y ang produkto sa Cuyo. Ang sa Puerto moro na, naaapektuan da baya.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.