9 thoughts on “Ma’mbeng nga kapista’n

 1. bagasay

  sangka mi’ati kami bulawan
  kami tinagum sa bartolina
  wa’ay, wa’ay tubuan kami patay
  sa balay magsobra – shoooo!

  dispiras den, pamatian ko dato mi aga polog-polog don sa akeng talinga – estraviva!

  Like

  Reply
 2. Lato

  Doto as amen sa baybay
  mi manok akong bokay
  mag lebas si dang kikay
  ing tusik anang b…lla…..y..

  STRA VIVA!!!!

  manda bags ing patay mong lagi ang paray…mayad lamang ing bawi mo he he he..musta???

  Like

  Reply
  1. tangay

   panangitz pogi dogangan ko imong virso ah?
   ….ang makakasamit
   ….sigurado maga udak lamang sa binit!
   …estraviva balanggaw!

   maambeng nga kapistan tangay ploning ig sa tanan!

   Like

   Reply
 3. banbanen

  Mi akilala ako sa bailian;
  Tana kono taga Maringian;
  Dato gali taga Lucbuan;
  Magbagat kami sa Lansangan;
  Sa Kapusan ing p’wasan.

  Istra Viva! 🙂

  Like

  Reply
 4. panangitan

  tangay, salamat….alipatan ko ron manda sa sobrang buay den….tay dan pag aka inem ako ron y tuba nga mi semsemang suran adedemdeman ko ang tanan….

  Like

  Reply
 5. bancalanen

  doto sa amen sa aguado(sa ameng logta)mi americanong hindi naliligo asta sa dadi ara pa ra enged aboboro estraviva!!!!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.