Only in the Philippines

Pakiman: Pasamoro ta mamaelaman kung mi kabos-kabos nga ag seled sa Bulangan?

Sabat: Kung mi darang Itik

Pakiman: Pasamoro ta mamaelaman kung mi isara pang kabos-kabos sa seled Bulangan?

Sabat: Kung magpusta sa Itik

Pakiman: Pasamoro ta mamaelaman kung sa seled ang bulangan si FG Mik3 Arroyo?

Sabat: Kung magdaeg ang Itik  🙂

4 thoughts on “Only in the Philippines

 1. Barutan

  Eksato ka ngued ‘bro…dan mamang ingkakayad y ang banwa, matamang mandaraya…andan, matapos dedan, ingcocorian kita renda sa andang bisyong dan…marasano ta kabay dan mabawasan con indi man maputol? Aber, dogangi indo ngani akeng toltolanen…

  Like

  Reply
 2. bagasay

  ailam manda! marapit den ang bolang sa pinas, saka dagon don lamang tay asta dadi ara pa i nabebel nga maga pasintar ang mga boto electronically. enged kabay para indi madayon ang automation? abangan!

  Like

  Reply
 3. Barutan

  Tama kaw, Bagasay. Elam baya con ayamo ang mga Pinoy adlek masyado sa mga akapuesto? Kabay mi isara pang Rizal? Aber epetan ta anay y maeget basipang masalbar tapa ang banua.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.