Ngirit anay dian

Grabi baya ang iba ano?

ang kori ingan intindien.

Para kananda, ang malemek “SUP”

ang tasik  “SUP”

ang sabon “SUP”

ang isda “PIS”

ang kula’  “PIS”

ang oyen “PIS”

PISTI

Advertisements

1 thought on “Ngirit anay dian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s