Abiso: Tatlo ka bagay

  1. Ang Chatroom magabalik lalagat sa Tenga gabi (Toronto Time).
  2. Ang mga pakadlaw sa Istambay page ay i-a-archived den aroman. New jokes are welcome!
  3. Sa main page lalagat mi maiteng karawat.

Patawad kung napasaw maite’ ateng kalipayan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s