Pasamoro?

Babai: “Pasamoro dia?”

Lalaki: “Dilat-Dilati lamang”

Babai: “Ako indi.”

Lalaki: “Sesepa ren lamang”

Babai: “Kasusuka ako.”

Lalaki: “Ang arti ka ra ingan.”

Babai: “Dan akeng bibig mi buk don.”

Lalaki: “Masabor?”

(First time anda moro agkaen y BALUT)

3 thoughts on “Pasamoro?

  1. imamatad

    Masabor ah?dyaski kaw ano ron da?maliag y kon mas masabor pa sa maentras apaedalem asabor nga sabor?Di ba ang halo halo maentras apaedalem ang kutsara asabor nga sabor?MAWAT wi pakimani c KUTAPZ mi c Palamincz kung moro y sabor ang SURAN?

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.