Mabagat ang magka TEXMATE…

Babai: “Ako aka sut y madolaw”

Lalaki: “Ako aka sut y green”

(Ang bagat sanda sa isarang lugar, lagat maite mi ag lotaw nga MARIMONG babai. Piro ara mi aka green y lambong nga lalaki. Ing rapitan ang babai ang isarang lalaki nga aka sut y mapula.)

Babai: “Uy kumusta! ikaw ba maman akeng ka textmate?”

Lalaki: “Beken ah! kita mong aka mapula ako lambong! Damparang!!!”

(Bright talaga ang mga lalaki ano? hae hae hae!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.