Bright nga mga Tio’

Dolfo: “Diaski ang bright ingan akeng Tio. Kada timprano ing lololon na akeng banig!”

Pa’yang: “Aw en aelaman ko, indi ka ren ag paborit dian!”

Dolfo: “Ha? Pasamoro mo naelaman?”

Pa’yang: “Ing baeg kanaken akeng Tio, ang diantring dia!”

(Mayad pa si Pa’yang asta’ si Dolfo andang Tio mga bright. Ang mga Tio sa Cuyo damang. hae hae hae!)

2 thoughts on “Bright nga mga Tio’

 1. lokus

  demdeman ko pa elementary ako, kanda Fausto dyan sa atubangan ang balay dati anda carsuncillo dorong tio, a parang gukud pa man. Isara ako sa naging biktima.

  Like

  Reply
 2. palaminko

  Tutal arampangan den da lamang ang tio. Kanda Yap ang una grabi ra andang mga tio, indi ka i belagan i gukod maintras indi ka’g tadeng i dalagan, hae hae hae!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.