Aelaman Indo…?

Sigon sa Census nga ing b’wat datong 1879, ang mga tao sa Palawan aka tagtag sa aga darason nga mga municipio:

Cuyo = 9,476
Dumaran = 1,416
Agutaya = 2,258
Calamianes = 2,438
Puerto Princesa = 573
Balabac = 581
Mga bario sa Paragua = 3,219

(From: “The Introduction of Christianity in Cuyo and other parts of Palawan,” by Bishop Gregorio Espiga)

Animan gali ang limeg sa intirong Palawan ang una Cuyonon ay ang Cuyo maman ang kataman i tao. Dayon sanda reng amat i Pamaragua, ang iba siguro ara ren i oroli, ag pamalay-balay den sa ibang parti ang probinsya animan ag sabwag ang erenciang Cuyonon.

Source: Chronology of Events in Palawan History
by: Jose T. Fernandez, Jr., Fe Tria Fernandez and Jose Felomino T. Fernandez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.